Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
18.
1 септември 1941 г.


Васил Коларов

НОВОТО ИНТЕРВЮ НА ФИЛОВ

Нашият, пази боже, министър председател Филов е много словоохотлив пред чужденците. След интервюто пред италианския печат сега той е дал интервю пред органа на германската пропаганда за Югоизточна Европа — “Донау цайтунг”.

Предметът на интервюто е “славянската солидарност”. Но чудно нещо! Нашият министър-председател съвсем не се съобразява с мнението на “меродавните” наши вестници по тоя въпрос. Докато “Зора”, “Слово”, “Днес”, “Нова вечер” и пр. в един глас отричат каквато и да е “славянска солидарност” и даже карат нас, българите, да забравим славянското си потекло, то ръководителят на правителството признава изрично славянската солидарност. Признава я повидимому за всички славяни с изключение... на Русия, т.е. на най-голямата славянска държава, която днес пролива кръвта на своите синове за спасение на целокупното славянство от национална гибел и физическо изтребление. Отлъчването на русите от славянското семейство, тяхното морално изолиране от другите славянски народи навярно ще се хареса повече на берлинските господари на г. Филов, които и сред славянските народи проповядват своя злополучен кръстоносен поход срещу Русия, отколкото лумпенската противославянска теза на нашия понемчен печат. А това, разбира се, е най-важното.

Но г. Филов е много скъп на аргументи, когато трябва да обясни защо той на един солук отсича славянските глави на 150 милиона руси, украинци и белоруси.

78

Да, “позицията на Съветите към славянските народи е добре известна” на цял свят, затуй за вашето интервю, г. министър-председателю, ще ви се смеят и кокошките.

На цял свят е известно, че в 1938 г. славянска Русия изказа открито готовността си да защити Чехословакия от Хитлер, при условие че и Франция ще изпълни задълженията си по съюзническия договор. На цял свят е известно, че Русия беше готова да защищава Полша и Европа срещу фашистката агресия и че не по нейна вина не биде осъществена още в 1938 г. отбранителната коалиция на демократическите държави срещу Хитлер. На цял свят е известно, че Русия се опита да предотврати удара на Хитлер срещу Югославия, като сключи пакт за дружба с нея. На цял свят е известно, че Русия, която днес води отечествена война срещу фашисткия разбойник, тържествено обяви, че тя ще продължава войната до пълното унищожение на хитлеристките хунски орди и до пълното възстановяване свободата и независимостта на всички поробени от Хитлер славянски и други държави и народи. И като първа стъпка Русия призна тържествено полската държава, Чехословашката република и Югославия и сключи съюз с тях.

Поради това всички славянски народи, които днес пъшкат под кървавото и позорно фашистко робство, отправят своите погледи към великата руска славянска държава и в братско сътрудничество с нея очакват възраждането си. Само поразени от кокоша слепота немски оръдия могат, подобно на г. Филов, да брътвят за някаква си враждебна позиция на Съветите към славянските народи!

Само покварен до мозъка на костите изрод може да сквернослови против Русия — за нейните отношения към нас, българите. Като специалист по археология г. Филов не е длъжен да помни такива “дребни” работи като освобождението на България от русите, за което при Плевен, на Шипка и при Стара Загора паднаха двеста хиляди руси. Командуваните от него вестникари, немски потурнаци, вече съветват българите да “забравят” за тия “дребни работи. Но, като по воля царска министър-председседател на нашето нещастно отечество, г. Филов не може да забрави такива работи

79

като предложението на Съветска Русия за сключване на пакт за дружба и взаимна помощ. Г-н Филов не може да забрави още, че цял народ като един човек настояваше за приемането на руското предложение, като от всички краища на страната бомбардираше правителството с резолюции, телеграми и писма.

Днес, когато нашата страна е превърната в база на германците и над нашия народ се е надвесила страшна опасност да бъде вмъкнат в една престъпна, братоубийствена война, ние не можем да не съжаляваме, че като народ не съумяхме да превием вратовете на нашите управници. Другояче щяха да се развият събитията, друга перспектива щеше да .ни очаква като народ и ние щяхме гордо да гледаме в очите на свободолюбивите народи.

Колкото се отнася до г. Филов, то, започнал с подлост, лъжа и измама, той продължава да се спуска като по наклонена плоскост към пълно морално падане. Неговото последно интервю показва, че той е стигнал до дълбочината на националната уродливост. Но сатанинското хоро, което той и неговите господари разиграват, се играе на българския гръб, то позори името и честта на нашия народ, заплашва съществуването и бъдещето на нашата родина.

И това задължава всеки български патриот сериозно да се замисли и да действува, както повеляват върховните интереси на народа, а не както искат народните предатели.


В. Червенков

КАКВО ОЗНАЧАВАТ ИЗСТРЕЛИТЕ НА ПОЛ КОЛЕТ

Кампанията за събиране на “доброволци” срещу Русия беше възвестена от хитлеристите и от техните куислинговци и филовци с голям шум и трясък.

Но плодовете на тая кампания са повече от жалки. Тя позорно се провали.

Де са ви “доброволческите” легиони, господа? Какво стана например с небесносините “кохорти” на.

80

Франко? Май като че ли нищичко не се чува за тях. Колко души “доброволци” събрахте в Белгия, в Холандия, в Швеция, в Норвегия, в Хърватско и в другите страни ?

Ами де е словашката армия? Хитлер бързо-бързо я изтегли от Източния фронт и я връща в дълбокия тил. Словаците не желаят да се бият със славянска Русия; те масово преминават на страната на Червената армия.

Фашистките кръстоносни тъпанари удариха на камък. Европейските народи останаха глухи, към техните истерични крясъци против болшевизма и Съветите. Нещо повече. Тия народи започват открито да изказват своя протест и да се борят срещу фашисткото робство.

В Югославия кипи партизанска борба. Стотици и хиляди сръбски, хърватски и черногорски родолюбци с оръжие в ръката се борят за своята свобода против германските поробители. В сграбчената и окървавена от хитлеровите орди Полша избухна голяма стачка на железничарите в Хръжаново. Засилва се борбата на белгийците, норвежците, на гърците и на другите поробени от Хитлер народи. Противогермански прояви и действия ние наблюдаваме и в средата на германските съюзници: в Италия, Финландия, в Унгария, даже в Япония.

Много знаменателно е покушението над Лавал и Деа, извършено в Париж тъкмо през време на устроения от немските власти парад на “доброволците”-кръстоносци. Когато тежко раненият и облян в кърви предател на французкия народ — Лавал — паднал след изстрелите на Пол Колет, събралият се наоколо народ викал: “Смърт на предателите!”

Така изглеждат “доброволческите” легиони на германските фашисти против болшевизма.

Германските фашисти побързаха да обявят Пол Колет за комунист. Ние не знаем политическите убеждения на Пол Колет, но каквито и да са те, той е един истински французки патриот. Неговите изстрели свидетелствуват, че съпротивата на французите срещу хитлеризма расте. Тия изстрели поради това не са случайни.

Всички покорени от Хитлер народи в лицето на Пол Колет виждат свой изразител и герой.

Слушайте какво каза за него чешкото радио па 29 август т. г.:

81

“Пол Колет е герой. Със своите изстрели той протестира против предателството, против капитулацията, против войната срещу Русия. Той е чувствувал, че нещо трябва да се случи. Той стреля за всички честни французи, за всички угнетени народи в Европа и в света, за стотиците хиляди жертви на хитлеровщината, за чехите Секанин, Шамал, Оплетал, Смудек, за чешките деца и студенти, за които вие закрихте училищата. Слушайте ни добре вие, предатели, всички в нашето отечество слушайте добре, Пол Колет е герой, Пол Колет ни служи за пример. Герой-образец. Герой-пример.”

Изстрелите на Пол Колет в Париж са знаменателен белег на времето. Те са едно предупреждение към предателите. Народният гняв против хитлеризма и неговите продажни наемници започна да се излива вече в решителни действия. Не е да пече денят, когато тоя свещен гняв ще се излее в бурен, всепобеждаващ поток, който ще премахне от лицето на земята веднаж завинаги хитлеристкото иго и неговите носители.


В. Червенков

ОПАШАТИТЕ ЛЪЖИ НА ГОСПОДИН БЪРЗИЦОВ

Редакторът на правителствения вестник “Днес”, известният политически охлюв и лъжльо господин Бързицов на 27 август тази година направи невиждан рекорд — той надмина даже себе си в лъжите.

Слушайте: -

“Едно време — пише той — Орджоникидзе и други подобни славяни много ни се сърдеха, задето ние позволихме на германците да преминат Дунава... Но защо германците преминаха Днепър и взеха Днепрострой... Орджоникидзе и другите подобни славяни, след като се убедиха в мъчнотиите, няма да ни се сърдят и да ни упрекнат в измяна към славянството.”


Ето докъде стигат лакеите на хитлеризма у нас. С едно драсване на перото те не само “превзимат” (за кой ли път вече?) Москва и Ленинград, преминават Днепър и заемат Днепрострой (смешникът от в. “Днес”

82

даже не знае, че Днепрострой, като отдавна построен се нарича Днепрогес), но никак не се стесняват да правят свидетели на германската окупация в България през месец март тази година покойници като Орджоникидзе, починал, както е известно, в началото на 1937 год.

За лъжците обикновено казват: лъжете, лъжете, но все пак имайте мярка. Това обикновено правило не се отнася обаче за българските понемчени лъжци от рода на Бързицов. Те лъжат без всякакви правила, без всякаква мярка. И какъвто е случаят с негова милост Бързицов, той в лъжите даже себе си надмина.


[Previous] [Next]
[Back to Index]