Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
17
30 август 1941 г.
 

В. Червенков

КЪМ БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ

Млади българи и българки! Юноши от градове и села! Ученици, студенти, работници и служещи, членове на многобройните младежки организации без разлика на политическа и идейна насока!

Ние се обръщаме към вас в това тежко и тревожно време, което преживява нашата страна. Обръщаме се към вас като към верни, предани синове и дъщери на нашия свободолюбив народ, като към негова съкровена и светла надежда..

Над нашата страна е надвиснала страшна опасносг. Хитлер иска българската армия да бъде хвърлена в разбойническата война, която той води против братския руски народ, който преди 64 години ни освободи от вековното иго. Нашето правителство се готви послушно да изпълни това пъклено искане на германските фашистки робовладелци. Българският народ и на първо място неговата младеж трябва да отиде да пролива кръвта си за кървавите планове на Хитлер, който се стреми да стане диктатор и заповедник над целия свят. Нас искат да ни направят съучастници в кървавия хитлеров поход против славянските народи и на първо място против великия руски народ.

Безгранична и бясна е злобата на Хитлер и неговите сатрапи към славянските народи. Тия народи са трън в очите им, И техният план, който те съвсем не крият, е да заграбят завинаги славянските земи, да предадат тия земи в ръцете на немските барони и земевладелци и на италианските аристократи, да превърнат славяните във вечни роби. И германският фашизъм не се спира пред

74

физическото изтребление и унищожаване на славяните. Той вече държи в робство редица славянски народи, държавността и независимостта на които той варварски потъпка. Той изтреби физически три милиона поляци, стотици хиляди чехи и словаци, стотици хиляди хървати, сърби, черногорци, словенци. Хиляди руси, украинци и белоруси са убити и погубени от него в ония съветски градове и села, които той временно зае.

Вероломното нападение на Хитлер срещу Съветския съюз е главната част от неговия план за покорение на славянството и на света. Приказките за кръстоносния поход срещу болшевизма не бива никого да въвеждат в заблуда. На тия приказки малцина вече вярват. Великобритания и Америка например са противници на болшевизма, но те поддържат Съветския съюз в борбата срещу Хитлер, понеже много добре виждат, че се касае за избавянето на света от хитлеристката напаст, която заплашва с гибел цялото човечество и неговата цивилизация.

Не срещу болшевизма е вдигнал Хитлер своите пълчища, а срещу Съветския съюз, за да заграби славянските земи и техните богатства, за да превърне славянските народи в крепостни роби на немските барони. Това е истината. И тая истина вдига днес всичко честно, всичко напредничаво на борба срещу фашистката чума. Героическата съпротива, която оказва Червената армия срещу хитлеровите орди, се усилва всеки ден. Въоръженият руски народ има поддръжката на Великобритания и Америка. Все по-широко се разгаря борбата на покорените славянски и други народи против кървавия хитлеризъм. Славяните от целия свят днес се обединяват на обща борба за своето справедливо освободително дело.

В тоя върховен час нас, българите, в жилите на които тече славянска кръв, които получиха благата на свободния и независим политически живот от нашите братя славяни — русите, искат да ни направят жалки и презрени оръдия на братоубийствената война срещу славянството, срещу великата наша освободителка Русия, срещу свободолюбивите народи!

Млади братя и сестри! Български младежи! Един вик трябва да се изтръгне от нашите гърди, един отговор трябва да проехти от единия до другия край на на-

75

шата страна: Никога! Българинът не ще вдигне оръжие против своите братя освободители! Българинът няма да бъде джелат на борещите се за своята свобода народи!

Но защо българският народ и неговата младеж трябва да проливат кръвта си за Хитлер? Защо те сами трябва да затягат жеглите на робския ярем, който са метнали на врата им неканените и омразни хитлеристи?

Млади наши братя и сестри! Нима ние сме тъй заслепени! Погледнете на какво е заприличала нашата собствена страна, ние фактически сме поробени; господари у нас са немците — те задигат нашите произведения, те ни заставят да издържаме техните окупационни войски, те се разпореждат в нашата армия; по свои планове и за свои престъпни цели строят летища, издигат укрепления, правят военни складове, докарват и превозват войски. България е превърната от немците в база за войната против СССР.

Не, хитлеровите ръце сеят само смърт, разрушение, робство, но никому те не носят свобода.

Участието на България във войната против Съветския съюз ще означава позор и гибел за нашия народ, но то никак не ще предотврати неизбежното поражение на Хитлер.

Днес не може да има никакво съмнение, че кървавият хитлеризъм ще бъде разгромен от съюзените срещу него най-могъщи държави — Русия, Великобритания и Североамериканските съединени щати, на страната на които са всички временно покорени от Хитлер народи, цялото прогресивно, демократическо човечество. И свързвайки съдбата на нашия народ с фашистките людоеди, нашите управници и нашият понемчен печат тикат страната ни към най-страшна катастрофа, готвят гибелта на нашия народ.

Млади наши братя и сестри! Можем ли ние да се примирим с престъпната игра, която Хитлер и продалите се нему наши управници искат да водят с цената на нашата кръв и на нашето бъдеще? Или ние сме забравили своя род, своето славянско потекло, гордите и свети завети на нашите деди — на Паисий, на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, на Левски и Ботев, на Иван Вазов и цялата плеада народни борци за нашата независимост?

76

Не! Ние не щем да се мирим с положението чужди хищници и техните лакеи да ни имат като пушечно месо за престъпни и противонародни цели.

Вън от пределите на нашата страна враговете на славянските народи! Вън от пределите на нашата страна враговете на българския народ — хитлеристите!

В общата борба на славянските народи, на всички свободолюбиви народи против хитлеризма е и нашето спасение и залогът за нашето бъдещо преуспяване!


[Previous] [Next]
[Back to Index]