Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
16.
27 август 1941 г.


Васил Коларов

ИНИЦИАТИВАТА МИНАВА В РЪЦЕТЕ НА РУСИТЕ И АНГЛИЧАНИТЕ

Последните седмици отново развълнуваха света със замислената от Хитлер нова авантюра — да изнуди Турция и Иран и ги използува във войната срещу Русия и Англия. От Турция и Иран Хитлер би могъл да се яви в тил на Червената армия и да заплаши сериозно Индия. Освен това завземането на богатите нефтени райони би му осигурило продължаването на войната за един по-дълъг период.

Германските приготовления за тая авантюра особено се усилиха откакто хитлеристките орди на Изток се натъкнаха на решителната съпротива на Червената армия. От всички страни се потвърждава съобщението за колосалния натиск върху турското правителство да пропусне германските войски през турска територия. А в Иран германските агенти готвеха открито фашистки преврат, за да турят по-лесно ръка върху тая тъй важна в стратегическо отношение страна.

Германските приготовления засегнаха живо и България. У нас пак се появиха германски дивизии. Мобилизацията на нашата армия продължава. Уверяват, че германският жупан или гаулайтер за България Бекерле натискал силно върху нашето правителство и че цар Борис бил склонен да изпълни волята на своя повелител — Хитлер. За тая цел са устроени провокациите с тъй наречените съветски аероплани. В тоя смисъл нашият надуван от Берлин печат води вече яростна провокаторска кампания срещу Русия и нейните съюзници.

68

Но временното влизане на Червената армия и на английските войски в Иран разстрои хитлеровия план. В Иран ще се съединят двете армии, за да обезпечат взаимното си сътрудничество във войната срещу фашисткия кръволок. През Иран се открива най-късият и най-безопасният сухоземен път, по който американските военни транспорти ще достигат Русия. Появяването на дружески руски и английски войски в Иран дава възможност на Турция да усили своята съпротива срещу фашисткия натиск.

Това е един важен успех на силите, които днес отстояват свободата и независимостта на света срещу страшната пангерманска опасност.

Разбива се вярата, изкуствено поддържана от про-германската пропаганда, че Хитлер може всичко.

Събитията в Иран се горещо поздравяват от всички свободолюбиви народи. Те се посрещат с чувство на голямо облекчение и от българския народ. Те облекчават борбата на нашия народ срещу търговците с неговата кръв. Те укрепват вярата му в близката победа на свободата и справедливостта над фашисткото варварство.

Тия събития внасят смут само в гузните съвести на германските оръдия у нас. По указание от германското бюро за пропаганда нашият понемчен печат се възмущава, че Русия и Лнглия потъпкали свободата и независимостта на Иран! Хитлер и неговите бандити, които поровиха цяла Европа и с огън и меч държат под мръсния си ботуш две дузини народи, плачат за свободата на Иран! А техните жалки продажни оръдия у нас им пригласят! Та това е зрелище за боговете, господа немски потурнаци!

Всъщност съветско-английската акция спасява Иран от печалната съдба на толкова други народи, пъшкащи под фашистко иго. Цялата история на съветско-иранските отношения, подробно изложена в предадената от Московското радио вчера нота на руското правителство, ясно свидетелствува, че в лицето на Съветска Русия иранският народ има най-добрия свой приятел. Иранският народ знае, че когато военната необходимост мине, намиращите се на негова територия войски ще напуснат земята му. И утре, когато хитлеровите хунски орди бъдат окончателно разбити, иранският народ, свободен и неза-

69

висим, заедно с другите свободолюбиви народи, ще има всички необходими условия за своето развитие и процъфтяване.


В. Червенков

СЛУГИТЕ НА ПАНГЕРМАНИЗМА У НАС

Пламенният призив на общославянския митинг в Москва намира широк отзвук в сърцата на нашия народ. И то е ясно защо. Тоя призив отговаря напълно на стремежите и въжделенията на грамадното мнозинство на българите. Тоя призив не допада само на враговете на България, на тия, които продадоха и род, и родна чест на чужденците. И те се мъчат да сеят съмнения в правотата на идеята за братското единение на всички покорени или застрашени да бъдат покорени от хитлеристките орди славянски народи.

Характерно е обаче, че нашите понемчени българи не могат да премълчат общославянския митинг в Москва. Те са принудени да заговорят за него.

Ние отминаваме с презрение брътвежите на Павлов във в. “Днес”, че на съветския народ били чужди патриотизмът и обичта към родината, че тоя народ считал обичта към родината за буржоазен предразсъдък и други такива подмятания. Цял свят днеска е свидетел на беззаветната, на нечуваната храброст и себеотрицание, с които руският и другите народи на Съветския съюз бранят, като един човек, всяка педя от своята родна земя, подло нападната от въоръжените до зъби германски пълчища. Тъкмо съветският народ днеска показва как трябва да се обича и да се брани родната земя.

Но мигар господин Павлов и нему подобните писачи познават, какво нещо е обич към родината и към своя народ? Ако познаваха — не биха станали глашатаи и барабанчици на чужденците, не биха преминали на служба у Хитлер, който слага кървавите си лапи и върху България.

Господа павловци са безсилни пред правдивия, честен и убедителен призив на общославянския митинг в Москва. И поради това се впущат да изопачават, да преобръщат

70

фактите с главата надолу. Призивът на общославянския митинг за единна борба на славяните против хитлеровия пангерманизъм бил означавал, според господин Павлов, призив към разпокъсването на България и нейното покоряване от Русия. Това се казва тепегьозлък и цинизъм. Обединители и освободители на славяните се оказват техните собствени джелати — немците, а раздробвачи и покорители — русите, върху които е легнало най-тежкото бреме на освободителната борба против немските грабители! Ето докъде достигат самозабравилите се български лакеи на хитлеризма.

Но фактите вие не можете да премехнете, господин Павлов, господин професор Генов и цялото ваше съдружие от понемчени българи, колкото и да се мъчите да ги извъртате и да приказвате за болшевишки измислици и измами. Чешкият народ биде насилствено поробен и разпокъсан от немците, и днеска, загубил своята държавност, унизен и ограбен, пъшка под немско робство. Това е факт, а не болшевишка измислица и измама. Полският народ е поробен и разорен до дъно от немците. Три милиона поляци са изтребени от немските фашисти. Това са факти, а не болшевишки измислици и измами.

Сръбският народ е поробен и подложен на зверски мъки от немците. Около 100,000 сърби са вече изтребени от тях. Това е факт, а не болшевишка измислица и измама.

Словенци и черногорци са поробени от немците и техните съюзници — италианците. Това е факт, а не болшевишка измислица и измама.

Словаци, българи, хървати, поради предателството на техните управнически клики, са поставени в положението на фактически роби на немците. Немците взимат техния хляб, заставят ги да им работят, използуват ги като пушечно месо. Това са също факти, а не болшевишки измислици и измами.

Факт, а не болшевишка измислица и измама, е вероломното нападение на хитлеристка Германия срещу Русия, срещу руския, украинския, белоруски и другите съветски народи. В заетите области на Украйна и Белорусия немците безпощадно изтребяват мъжете, жените и децата.

71

Целият славянски свят по такъв начин е превърнат в обект на завоевания, на грабеж и физическо изтребление от страна на съвременните хуни — хитлеристките орди.

И какво по-естествено от това, ако нападнатите, угнетените или застрашените да бъдат угнетени от немските фашисти славянски народи днеска си подават ръка за обща борба против общия враг? Ако тия народи съвършено правилно и разумно виждат, че само с общи усилия и при помощта на демократическите, държави ще могат да счупят ярема на чуждото иго, да премахнат опасността да бъдат затрити като независими и свободни народи?

Хитлеровите агенти у нас, за да прикрият реалния, кървавия, сграбчилия за гърлото славянските народи пангерманизъм, извличат из историческата архива мъртвите възпоминания за някогашния панславизъм и се опитват да ги използуват като плашило. Напразен труд. Панславизмът рухна и изчезна безвъзвратно заедно с царската монархия в Русия, която използуваше панславистката идея, за да преследва завоевателни цели.

Славянските народи днеска се обединяват като равни с равни. Обединява ги общият враг, общата тяхна цел и задача: разгромяването на хитлеровите армии и премахването на хитлеризма. Славянските народи не искат да бъдат безропотна плячка на хитлеровите разбойници. Те искат, като всички други народи, свободно и мирно да се развиват в рамките на своята държавност.

Обединителното движение на славяните е неотменим факт, а не болшевишка измислица - и измама, както се опитват да ни приспиват нашите вестници и техните понемчени списвачи.

В “Моята борба” на Хитлер е казано черно на бяло:

“Славяните са най-низшата раса... Ако ние искаме да създадем нашата велика германска империя, ние сме длъжни преди всичко да изместим и изтребим славянските народи — русите, поляците, чехите, словаците, българите (чувате ли господа павловци и геновци: българите!), украинците, белорусите.”

Тия редове са написани от Хитлер. Те са съставна част от неговата кървава програма. И ние ви каним, господин Павлов, господин професор Генов и цялото ваше

72

съдружие от понемчени българи, ние каним българското правителство, Филов и Попов, всички, които са продали душите си на Хитлер: опровергайте тия редове, обнародвайте на български език национал-социалистическото евангелие — хитлеровата книга “Моята борба”! Нека българският народ види и знае каква участ му готви Хитлер и какъв е всъщност кумирът, комуто вие като верни псета служите. Ние знаем, че вие това не смеете и няма да направите, защото се боите от истината като дявола от тамян.

Жалки безотечественици: вие сте се продали на чужденците по-евтино от Юда. Но трудът ви е напразен: нашият народ, въпреки вашите усилия, узнава “прелестите” на хитлеризма по онова, което неговите орди вършат у нас, дето те с ваша помощ са се разположили като в своя мушия.

И той ще бъде, въпреки всичко, на страната на братските славянски народи, против германските поробители.


[Previous] [Next]
[Back to Index]