Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
12.
18 август 194 г.


Ст. Димитров (Марек)

ФАШИСТКА ГЕРМАНИЯ Е ОБРЕЧЕНА!

Декларацията на Рузвелт и Чърчил, от една страна, посланието на последните до Сталин и отговорът на Сталин — от друга страна, внесоха грамадно облекчение в душите на всички истински българи. Русия, Англия и Америка гръмко заявиха, че те се съюзяват за премахването на хитлеризма, който заплашва със своя варваризъм цялото човечество, и че след разгромяването на хитлеризма всички народи ще получат гаранция за своята независимост и свобода. Сега наистина срещу взаимно помагащите си Англия, Америка и Русия с техните колосални стопански и военни сили хитлерова Германия е вече напълно обречена. Железен обръч се стяга около тялото на разбойниците от хитлеровата шайка.

Германското, италианското радио и нашият продаден на немците печат бълват огън и жупел срещу съюзените против Хитлер могъщи световни държави. Но тия жалки пигмеи нищо не могат вече да изменят. Лудите завоевателни планове на Хитлер са осъдени на пълен провал, макар че по негова вина има да се пролее още не малко човешка кръв.

В нашия народ и в неговите организирани сили няма и не може да има никакво колебание. България, наред с всички останали славянски страни, трябва час по-скоро да се нареди на страната на Русия, Англия и Америка. Но за това е необходимо преди всичко да се осуети на всяка цена коварният план на управническата ни царборисова клика от предатели и родоотстъп-

52

ници — да хвърли българския народ в най-престъпната, най-безнадеждната и най-убийствената война, във войната срещу нашата освободителка Русия и нейните съюзници Англия и Америка.

Преживяваме решителни моменти. Решава се нашата участ като народ, като нация и като държава. Нека всички се сплотим в могъщ национален фронт и отбием меча, който е надвиснал над България.


Васил Коларов

ЗА “СЪРЦЕТО И ДУШАТА НА БЪЛГАРИНА”

Че “сърцето и душата на българина” са чужди за немските потурнаци, това го знае цял свят и без неволното признание на в. “Нова вечер”. Не помогнаха нито концентрационните лагери, гдето се изпраща елитът на нашето гражданство, нито изгонването на опозиционните депутати от Народното събрание, които мътеха водата на фашистката паплач, нито даже гръмката печатна кампания на вестниците “Зора”, “Слово”, “Утро”, “Днес”, “Нова вечер” и др., нито хорът на нашите потурнаци, организиран по юрнека на Гьобелс и ръководен от неговия щаб в Бългерия. “Сърцето и душата на българина” — си останаха обвити с лед за кръстоносците на Хитлер.

Сега някой си Ятанас Попов намерил ключа-разковниче и радостно го съобщава на загрижените си събратя в “Нова вечер”. За да се спечели сърцето и душата на българина, казва той, в съзнанието на всеки българин трябва да се внедри разбирането на “новия ред в Европа”.

Уверяваме обладателя на разковничето, че това е излишен труд: с грижите и старанията на неговите берлински господари разбирането на “новия ред” в Европа е вече достатъчно “внедрено” в съзнанието на всеки българин.

В “нова Европа”, както неотдавна разясни оберпрофесорът на потурнаците, самият Гьобелс, ще има една външна политика, една икономическа политика, една валута, една армия. И, разбира се, това ще бъде германската политика, германската валута, германската армия. Българският народ вече получи и всекидневно получава нагледни уроци по “нова Европа”.

53

Хитлер поиска от българското правителство да пропусне армията му през България, за да нападне Югославия и Гърция откъм гърба, и цар Борис, Филов и Сие отвориха границите на България за него. За германската армия вече български граници не съществуват. Тя препуска по нашата земя от едина край до другия, заема нашите пристанища, устройва се на нашите брегове, строи аеродруми, въобще разпорежда се като същински господар.

Хитлер предложи на българското правителство да мобилизира нашата армия, и цар Борис, Филов и Сие веднага изпратиха войска в Югославия и Гърция да изпълнява ролята на жандарин, докато немските и италиански фашисти оплячкосват тия страни.

Сега Хитлер иска от България да прати войска срещу Русия, и цар Борис, Филов и Сие обмислят какво коварство да употребят, за да заставят нашия народ да глътне и тоя хап.

Не по-малко нагледни са и уроците по икономическата политика на “нова Европа”. Германците задигнаха всичкия наш тютюн “на кредит”, и то по цени, които не покриват и разноските на производителите.

По същия начин те задигат всичко, което се произвежда в България, без да мислят да плащат. Германия ни дължи вече милиарди лева. При “новия ред” нашата полугола, полугладна страна е кредитор на промишлена Германия, и утре, когато Хитлер бъде разгромен, той ще завлече и кървавия труд и пот на нашия народ.

Колкото се отнася до валутата, то всеки българин добре познава германските “окупационни марки”, пуснати с милиарди и милиарди в завоювана Европа, с помощта на които Хитлер ограбва покорените от него народи, в това число и “съюзна” България. Утре тия немски марки не ще струват и стойността на хартията си.

За “новия ред” в Европа българският народ има твърде ясна представа, продажна вестникарска паплач! Именно защото той знае каква опасност представлява хитлеристкият “нов ред” за българската нация и държава, българският народ ненавижда от дъното на душата си Хитлер и

54

неговата сган и пренася своята омраза и презрение към вас, продажни души, които позорите вашия род като ближете скутовете на неговия най-зъл смъртен враг. Вие път до “сърцето и душата на българина” не ще си откриете, но сигурно тоягата на българина ще намери пътя и към вашите гърбове.


Васил Коларов

РЕЧТА НА ГАБРОВСКИ

Командуваните от Гьобелс български вестници вдигнаха голям шум около речта, която министърът на полицията Габровски произнесъл пред конгреса на студентите. Едни й придадоха “историческо” значение, а Бързицов в “Днес” побърза даже да я обяви за “свещена”. Но немските потурнаци са го прекалили в под-лизурството си пред своя шеф, понеже речта на Габровски не е друго освен нескопосано повторение на онова, което германската пропаганда предъвква до втръсване, откакто Хитлер разбойнически нападна Русия.

От речта на Габровски и от шума около нея ние заключаваме, че Хитлер на всяка цена иска намесата на България във войната и че цар Борис и министрите му вече са дали съгласието си да хвърлят българския народ срещу нашата Освободителка. Тежко и горко на Хитлер, щом работата е допряла до участието на българската войска! С участието на България или без участието й — все едно — нищо не ще спаси немския кръволок от сигурен разгром, въпреки “победния” крясък на продажните софийски вестникари.

Страшното обаче е там, че Хитлер иска да завлече в пропастта и нашия народ и че цар Борис и неговите министри му помагат в това пъклено дело.

В своята реч пред студентите министър Габровски се е много престарал. Той трябва да има долно мнение за студентството, ако мисли да го убеди, че за българския народ нямало да има живот, докато съществували на света Съветска Русия (“болшевизмът”), Англия и Съединените щати (“плутокрацията”), и че тия велики

55

демократически държави щели да отнемат земята на българския селянин! Само един продал ума си, съвестта си и рода си немски потурнак може да брътви подобни идиотщини и да призовава българския народ на война срещу целия демократически цивилизован свят, който е решил на всяка цена да смаже фашисткото чудовище. Българи и българки! Чрез устата на изрода Габровски говорят “тъмните сили”, които тикат нашия народ в пропастта. Пред нас стоят дни на тежки изпитания. Изходът е само в нашето сплотяване като народ и нация и в нашата смела и решителна борба срещу хитлеровщината и нейните носители в България. Да си припомним за свещената борба на нашите отци и деди срещу робството. Да си припомним за старите хайдути, войводи, комитаджии, опълченци. Да си припомним за Раковски и Каравелов, за Хаджи Димитър и Стефан Караджа, за Ботев и Левски, за участниците в средногорското народно въстание! Да се въодушевим от техния пример и родолюбив! Да се вдигнем като един срещу хитлеристката чума! Наш върховен дълг е да напрегнем всички сили, да използуваме всички средства, за да спасим нашата родина от една нова и страшна катастрофа.


[Previous] [Next]
[Back to Index]