Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
105
30 декември 1941 г.
 

В. Червенков

НАШИТЕ ФИНАНСИ

Неотдавнашната реч на министър Божилов в Народното събрание показа на всички, които не са лишени от способността да разсъждават, че нашите финанси се намират в извънредно тежко положение. За две години сумата от банкноти, които се намират в обращение у нас, е пораснала повече от три пъти. Тя достига цифрата 13 милиарда лева. Обясненията на министър Божилов за причините на това явление са явно неудовлетворителни. Министър Божилов се бои да разкрие и конкретизира своя довод за “общото положение на страната”, който той привежда като причина на банкнотното наводнение у нас. Именно, какво е това общо положение? Министър Божилов не ни дава отговор на тоя въпрос, защото не иска да го даде. Защото, ако рече да каже истината, ще трябва да признае, че главната причина за тежкото финансово положение на страната съставлява икономическата и политическа нейна зависимост от Германия.

Министър Божилов не казва, че дългът на Германия към България съставлява 11 милиарда лева. Това означава, че грамаден брой от наши стоки, главно предмети от първа необходимост, се изнасят в Германия, без да се заплащат по тяхната стойност, без да се внася съответният брой германски стоки у нас. А това обстоятелство и води към банкнотното наводнение у нас.

Нашите стоки масово се задигат от вътрешния пазар чрез Дирекцията на Храноизноса. Народната банка печата все нови и нови банкноти, с които се и заплаща на нашите производители за закупените стоки. Тия

401

последните обаче се изнасят в Германия или пък се предоставят на намиращите се в България германски войски без съответен еквивалент — паричен или стоков, т. е. Германия нито заплаща за получените стоки, нито внася у нас свои стоки. Естествено е, че резултатът от това може да бъде и е само един: на вътрешния пазар остават малко стоки, а броят на пуснатите в обращение банкноти расте. Това от своя страна води към обезценяването на лева. Министър Божилов сам посочва цифрите. В сравнение с 1939 година нашият лев е станал три пъти по-евтин. Ако ние приемем за вярна цифрата, която министър Божилов приподнася за увеличението на цените с 50 % по сравнение с 1939 година — а тая цифра е явно малка, фактическото покачване на цените е много по-голямо, — то тя показва, че положението на работниците, чиновниците, занаятчиите, дребните, па и средните съществувания е влошено най-малко три пъти в сравнение с 1939 година. Ако левът е обезценен три пъти и цените са се покачили с 50 на сто, а увеличението на заплетите — и то далеч не за всички посочени категории — е едва с 10 или 15 на сто, то пита се, колко пъти се е влошило положението на тия категории от населението? Обезценяването на лева удря силно по самите производители, селяните, които все повече престават да бъдат фактически господари на своя труд. Ето тия неща липсват в речта на министър Божилов. Тия неща и изобличават германската политика на правителството. Затова пък Божилов не забрави да каже, че предлаганият от него проектобюджет не изключва извънредните разходи. И тук министърът беше принуден направо да каже, че става дума за ново увеличение на данъците. Ново бреме се кани да стовари върху гърба на нашия народ правителството. То е заложило пред Хитлер и нашите финанси.

Само освобождението на страната от позорната германска зависимост и от днешните управници може ла спаси нашия народ от разорение и гибел.


[Previous] [Next]
[Back to Index]