Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
103.
28 декември 1941 г.


В. Червенков

ВЕЛИКОБРИТАНСКИЯ ОТГОВОР

Снощи английското радио предаде отговора на Великобритания по повод предателския акт от 13 декември тази година, с който царборисовата шайка обяви война на Англия и Америка.

Нашият народ до последния човек трябва да узнае великобританския отговор. Правителството се бои от истината. Затова не ще посмее да обнародва този отговор. А той съдържа цялата и жестока за нашия народ истина.

Великобритания заявява, че цар Борис, без да държи сметка за нееднократните предупреждения от разни страни, без ни най-малък повод от страна на Англия и Америка, тикна България в състояние на война с тия две държави. Великобритания е принудена, поради това, да определи своето поведение към България в зависимост от тоя непредизвикан акт на царборисовото правителство. Великобритания обявява, че от 13 декември тази година насам тя се намира в състояние на война с България.

Царборисовите управници, обявявайки война на Великобритания и Америка, първо, тикат България и към война с всички техни съюзници, в това число и Русия, т. е. с четири пети на цялото човечество; второ, предадоха напълно българската армия в ръцете на Хитлер.

Накрая английското радио напомня на хитлеровите васали у нас, че главната цел на съюзниците в днешната, подпалена и раздухана от германските грабители,

393

война е разплатата с хитлеризма и с неговите поддръжници.

Отговорът на Великобритания изтъква по такъв начин тия съдбоносни и гибелни за нашата страна престъпления на царборисовата шайка, които тикат България пряко в пропастта и срещу които нашият народ все по-смело и по масово се бори.

Никакви извъртания на царборисовата мафия няма да помогнат. Пред народите от целия свят тая мафия е разобличена вече като пълно и сляпо оръдие на хитлеристките разбойници, като жандарм и джелат на балканските народи.

Гибел чака нашия народ, ако в последния момент той не събере сили и не обезвреди хитлеристкото гнездо на цар Борис. А към народите на Великобритания и Америка нашият народ изпитва само чувство на уважение и доброжелателство за тяхната борба срещу хитлеристката тирания. Нашият народ не е обявявал война на Англия и Америка. Нашият народ от цялата си душа и от все сърце желае победата на Русия, Англия и Америка в днешната война. И той ще съдействува с всички сили и средства за тая победа.


В. Червенков

“ВОЙНИШКИ ВЕСТИ” И СЪБИТИЯТА НА ИЗТОЧНИЯ ФРОНТ

“Войнишки вести” във вчерашния си брой беше поместил статия за събитията на Източния фронт. Както заглавието на статията, така и нейното съдържание са един много нескопосан опит да се отклони вниманието от ония въпроси, които сега вълнуват нашето офицерство и нашето войнство изобщо във връзка с германското поражение и сериозните победи на Червената армия в Русия.

Спирането на германското настъпление и започналото се след това германско отстъпление на Източния фронт несъмнено са събития от най-голямо значение, причините и последствията на които дълбоко засягат днес всички народи и държави. Интересът към тия събития е толкова по-голям у нас, дето, както знаем, от шест месеца насам

394

правителственият печат не престава денонощно да втълпява идеята за “непобедимостта” на германската армия и “безсилието” на Съветите.

При Ростов унищожената уж Червена армия изведнаж, тъкмо когато германците се наканиха да нахлуват в Кавказ, унищожи ударните дивизии на генерал Клайст и ги отхвърли на запад към Таганрог. След това дойдоха големите победи на Червената армия при Елец, при Тихвин. Пропадна с много тежки за германците загуби тяхното генерално и гигантско по своята военна сила настъпление срещу Москва. Германската грмия по най-важните посоки на фронта беше разбита и обърната в бягство. Германските дивизии сега отстъпват, като захвърлят въоръжение, като оставят на полесражението десетки хиляди трупове, ранени и пленници.

Червената армия на много места изтръгна инициативата на боя от противника и премина в решително контранастъпление. Червената армия започна да освобождава от германската окупация един след друг важни съветски пунктове и градове. В Германия настъпи забъркване. Изникна сериозна криза във върховното командуване. Фон Браухич бе заставен да си подаде оставката. Даже Хитлер и Гьобелс бяха принудени да признаят опасността от надигащата се катастрофа за хитлеристите на Източния фронт.

Тия големи събития вестник “Войнишки вести” се опитва да заобиколи и притули с банални и плиткоумни обяснения.

Оказва се, болшевиките страшно се “боели” от германското настъпление напролет, та затова сега усилили действията си. А вие как бихте желали, господа? Да скръстят ръце и да чакат пролетта? Ами ако болшевиките имат възможност и сили сега да разбият и разгромят германците, защо да не го сторят? Вие обаче ни обяснете, защо на Източния фронт германците сега не могат да действуват настъпателно, а отстъпват, и защо болшевиките могат да действуват настъпателно и настъпват? Ако германците са толкова силни, колкото искате да ни ги представите, какво им не достига, за да продължат настъплението си, какво ги кара да отстъпват? Вие сами пишехте по-рано, че генерал “Зима” за германските блиндирани дивизии е просто безпредметен. А сега се

395

мъчите да обяснявате всичко със същата. Но зимата изобщо още не е встъпила в пълните си права в Русия. Пък и известно е, че германското настъпление беше спряно още преди зимата. Но защо зимата пречи на германците, а на Червената армия не пречи?

Вместо да отговарят на тия именно въпроси, защото те са в устата на всички у нас, особено на военните, редакторите на “Войнишки вести” правят нескопосани опити да убеждават читателите си, че успешните действия на Червената армия сега били в полза на ... германците. Но нима читателите на “Войнишки вести” са пеленачета, та трябва да повярвет на тая глупост? С такива залъгалки дълго не ще може да се поддържа баснята за “непобедимостта” на германската армия. На тая басня песента е вече изпята.

Колкото се отнася до военните потенциали на Русия, редакторите на “Войнишки вести” също оперират с пожелание, а не с фактите. Фактите говорят за наличието на неизчерпаеми резерви на Червената армия, за наличието на грамадни, недосегаеми за врага индустриални бази зад Волга, на Урал, в Сибир. Военните потенциали на Русия тепърва ще има да покажат себе си.

Червената армия, която издържа гигантския натиск на чудовищната по своята сила всенна машина на Германия, съумя да събере в същото време нови грамадни сили и днес преминава в контранастъпление, като не само спря германците, но и като ги заставя да отстъпват. Ето истината. Позиционна война на Източния фронт не може и няма да има. Започнали са да се развиват решаващите военни победи на Червената армия.

Играта на криеница, господа редактори на “Войнишки вести”, е недостойна за военните хора. Но тя показва, че в средата на свързаните с хитлеристка Германия военни кръгове у нас пораженията на германците на Източния фронт са внесли голямо смущение и забърканост. Нашите офицери, подофицери и войници имат отечествения дълг особено днес да бъдат нащрек. Защото хитлеристката катастрофа неминуемо ще завлече в пропастта и българската армия, ако овреме не се вземат решителни мерки.


[Previous] [Next]
[Back to Index]