Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
102.
28 декември 1941 г.


В. Червенков

ПАК ЗА БАЙ ВАСИЛ

Бай Васил от Ловеч пак ни се обажда. Като ни благодари, че тъкмо намясто сме отворили дума за синия камък — бай Васил се чуди и мае наистина от де ще си го набави, за да опръска лозето през лятото — пита: не знаем ли какво става с нашите войници в Нишко, дето бил и един от неговите синове.

Бързаме да отговорим.

Бай Василе, нашите войници в Нишко са изпратени да спасяват германците от югославските народи. Югославците не искат да търпят да ги грабят и убиват немците и са грабнали оръжието да се борят за свсята свобода. А българското правителство, което служи на Хитлер, изпраща нашите войници да се бият срещу югославските патриоти. Голям позор е това за България, бай Василе. То е все едно да вършиш работата на джелатина. Но нашите войници все по-често се братимят с югославяните — не искат да стрелят в нашите братя. И така трябва да правят. Общ е нашият враг — Хитлер. Обща трябва да бъде и борбата ни. Дано твоят син, бай Василе, да е разбрал това.


В. Червенков

ГОСПОДИН ПОРУЧИКЪТ И АЗ

Господин поручикът служи в една от войсковите части в Пловдив. Заприказвахме се в купето на влака. От дума на дума отворихме разговор и за Източния

390

фронт. Няма да скрия, господин поручикът плаща още известен данък на хитлеристката пропаганда у нас. Но последните съобщения на германското главно командуване са вселили вече сериозно съмнение в душата му. Тъкмо затова и реших да споделя своя разговор с нашите радиослушатели. Зная, че има и други наши офицери като моя събеседник.

— Обясненията, които се дават от германците за рано настъпилата зима, са, разбира се, несериозни — казва поручикът. Той се поусмихва, поглежда ме, а в очите му играе дяволито огънче: един вид — знаем ние как се съчиняват обяснения, когато сме на тясно. — Но откъде са могли болшевиките да намерят такива сили и средства, за да накарат германските първокласни дивизии да отстъпват в такива извънредно важни в стратегическо отношение пунктове като Ростов, като Тихвин, като Москва? Най-простото военно правило — продължава поручикът със сериозно замислено вече лице — гласи, че оня, който настъпва, трябва да има най-малко двойно, ако не тройно надмощие — числено и материално. А вие помните какво се съобщаваше у нас за болшевишките загуби?... Ще ви призная, но след като четох последната заповед на Хитлер за смяната на Браухич, много работи не ми са понятни. В заповедта е казано — вие сами сте я чели, нали? — че русите се оказали страшно силен противник. Това е просто признание, че болшевиките не са разбити ...

— Очевидно — отговорих му аз.

— Да, очевидно. Но именно това “очевидно” е и най-интересното.

— Най-интересното, господин поручик, знаете ли кое е? Това е, че се повтаря историята с Наполеон.

В главните линии, в насоката, ако мога така да се изразя, но в исполински размери се повтаря наполеоновата история. С тая само разлика, че Хитлер сега отстъпва от Москва, без да е влизал в нея.

— Да, да, без да е влизал в нея — машинално по втори поручикът. И добави: — не зная разбирате ли вие военното, аз не говоря вече за политическото, зна чение на германското отстъпление сега: излиза, че бол шевиките, издържайки в продължение на 6 месеца невероятния натиск на цялата военна машина на Германия

391

(на цяла Европа!), отстъпвайки с упорит бой голяма територия, нанасяйки тежки удари върху германската армия, са готвели в същото време големи резерви, и сега, когато германската военна машина започна да се задъхва от грамадното напрежение, хвърлят срещу нея нови първокласни сили, които обръщат вече в бягство германците. Това носи гибел за германците. Армия като руската, която може да извърши такава грандиозна стратегическа маневра, непременно ще победи. Както щете, но това е така. Във военната история няма друг подобен факт.

— Напълно съм съгласен с вас, господин поручик — отговорих му аз. Много съжалявам, че късно се заприказвах с вас. Ще трябва да слизам след няколко минути. Ще ви кажа, че в победата на Хитлер аз лично никога не съм и вярвал. Страшното е, че именно сега, когато той, Хитлер, е вече влязъл в задънената улица, и неговото поражение осезателно се очертава, правителството готви да пожертвува нашата армия тъкмо за Хитлер. Не бива, господин поручик, това да става. Гибел е това за нас.

Поручикът няколко секунди мълчаливо задържа изпитателния си поглед върху мене. В купето бяхме само двама. Влакът вече беше спрял. Грабнах пътното си куфарче, кимнах с глава любезно и напуснах влака.


[Previous] [Next]
[Back to Index]