Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
100
26 декември 1941 г.
 

В. Червенков

ТРЯБВА ДА СЕ ДЕЙСТВУВА СЕГА, УТРЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВЕЧЕ КЪСНО

Правителството е поело пред Хитлер задължение да участвува в потискането и поробването на балканските народи. И то изпълнява това позорно задължение, като прави омразно за тия народи българското име. Но то е поело и други задължения. За тая цел се правят трескави приготовления. Гибел чака нашата страна, ако престъпното безумие не бъде осуетено. Царборисовата шайка е готова да пожертвува изцяло България, за да спасява Хитлер. Не бива това да се допусне.

България може да бъде още спасена.

Царборисовата шайка трябва да бъде обезвредена.

Нашият народ помни двете минали национални катастрофи и неизброимите бедствия, които те му донесоха. Жертвите, които неизбежно трябва да се дадат във всенародната борба за освобождението на страната от германските насилници и техните български агенти, ще бъдат неизмеримо по-малки от морето нещастия, пълното разорение и робство, което ще донесе третата непоправима национална катастрофа.

Трябва да се действува сега. Утре може да бъде вече късно.


[Previous] [Next]
[Back to Index]