Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
10.
13 август 1941 г.


В. Червенков

ГАВРА СЪС ЗЛОЧЕСТИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ

Нашият официален печат само по име е български. По това, което се пише в него, той отдавна е станал чисто и просто немски. Няма такава фашистка лъжа или измислица, фабрикувана в смрадната кухня на Гьобелс, която да не се размазва до втръсване надлъж и нашир в нашите вестници. Купените с немски пари писачи от своя страна сами съчиняват клевети и измислици против великия руски народ, безсъвестно и бездарно съчиняват от сутрин до вечер, от тъмно до зори. Белки все нещо хване дикиш. Белки все нещо от всичките техни бълвочи и помии някой лековерен повярва.

Германските фашисти — преповтарят гьобелсовите мекерета у нас — трябва да обезпечат прехраната на около 400 милиона хора в Европа, които гладуват или се намират пред прага на глада. За тая цел Хитлер и воюва с Русия. Русия е страна богата с жито и продоволствие. Те трябва да се заграбят и да бъдат използувани за прехраната на покорените от немците западноевропейски нгроди. Ето за какво воювали немските фашисти с Русия.

И тая скърпена с бели конци и плитка, но цинична гавра със злочестата участ на европейските народи, които пъшкат под игото на германския фашизъм, се предъвква с лакейско усърдие от понемчените българи у нас.

Но фактите са неща упорити. От тях никъде не ще се денете, господа любители на немските гвачки.

Кои са тия, които “полагат” такива нежни грижи за “препитанието” на Европа ? — Хитлер и неговите

43

орди, които насилствено отнеха хляба на европейските народи, които им откъсват и последния залък от устата, които ги доведоха до просяшка тояга, които разориха и заляха в кърви Полша, Югославия, Гърция и редица други страни, които обсебиха всичките продоволствени запаси на Норвегия, Чехословакия, Румъния, Унгария, България, които денонощно извличат всичко, което може да се извлече от тия страни, които оковаха във веригите на средновековното мракобесие европейските народи и тъпчат тяхната национална чест. Цял свят е свидетел на кървавото юдинско хоро, което фашистките човекоядци разиграват над Европа. Тъкмо тия кръволоци и джелати нашите продажни джуджета искат да ни ги представят в ролята на “благодетели” на европейските народи!

Европейските народи ще имат хляб и ще бъдат избавени от ужасите на глада само когато рухне хитлеризмът и бъде пометен завинаги от лицето на земята, когато те отново станат независими и пълни господари на своя имот и на живота си. Тогава няма да има кой да им отнима и последния залък от устата.

А руското жито и неизброимите богатства на Русия немските барони и юнкери ще видят, когато си видят ушите. Не жито, а гроба си те намират по равнините на Белорусия и Украйна.

На нашите пък влечуги-писачи ще кажем: дъвчете, дъвчете и предъвквайте вонящите немски ерзац-гвачки! Дълго няма да ги гвачете. Близък е денят на страшната разплата. Нашият народ няма да ви остане длъжен.


В. Червенков

ДА СЛЕДВАМЕ ПРИМЕРА НА НАШИТЕ БЕЗСМЪРТНИ НАЦИОНАЛНИ БУДИТЕЛИ И ГЕРОИ!

Отец Паисий хвърли първата искра на национално съзнание в средата на нашия народ. От тая искра се разгоря пламъкът на борбата за освобождението ни от петвековното робство. Делото на Паисий продължиха Софроний Врачански, Неофит Бозвели, Петко Славейков и цяла редица още родолюбци, които посветиха живота си на българското национално възраждане.

44

Делото на Паисий продължиха знаменитите наши бунтовници от 60-те години на миналия век, начело на които застана мощната фигура на Сава Раковски. Легендарните подвизи на Стафан Караджа и на Хаджи Димитър са най-ярката проява на нашия национален подем през ония години.

Раковски биде наследен от Любен Каравелов, който постави началото на българската революционна национална организация, на Тайния български централен комитет. Около него се сгрупираха най-будните, най-смелите български синове. И измежду тях — бъдещият вожд и организатор на борбата за националното освобождение на България — нашият народен апостол, великият Васил Левски.

Плът от плътта на нашия народ, високо одарен и безгранично смел, Васил Левски, като представител и пратеник на Българския таен централен комитет, тръгна по цялата страна да събира и да подготвя силите на българския народ за решителна въоръжена борба срещу чуждото иго. Левски покри България с революционни комитети. И в своята трудна и крайно опасна работа той остави на бъдните поколения безсмъртния пример на пълно себеотрицание, на всеотдайна самоотверженост, на последователна докрай вярност към народното освободително дело.

Нашият народен поет Ив. Вазов написа за Левски една от най-хубавите свои песни.

“Девет годин той
Скита се бездомен, без сън, без покой,
Под вънкашност чужда и под име ново,
И със сърце порасло и за кръст готово,
И носи съзнание, крепкост, светлина
На робите клети в робската страна.
Думите му бяха и прости, и кратки,
Пълни с уповане и надежди сладки.
. . . . . . . . . . . .
Говореше тайно за близкий преврат,
За бунт, за свобода, за смъртта, за гробът,
И че време веч е да въстане робът” . . .


Народни изедници предадоха Левски. И той увисна на бесилото, за да остане безсмъртен и мил навеки в сърцата на всички честни и истински българи.

45

Наред с Левски, начело на нашето национално-освободително дело застана гениалният български поет, пламенният и неукротим Христо Ботев. С перо и с проповед, презрял всички лишения, Христо Ботев зовеше нашия народ на беззаветна борба с чуждото господство. Той сам взе пушката и на 2 юни 1876 г. геройски загина на Вола за свободата на България. И като Левски обезсмърти навеки своето име и своя пример.

Имената на Левски и Ботев са едни от най-скъпите имена на всеки истински български родолюбец. И сега, когато нашата страна е подложена на насилията и гнета на чуждоземното немско иго, тия имена ни зоват към борба, към левска и ботевска борба с народните душмани — с фашистките пълчища на Хитлер и с неговите подли лакеи у нас.

Българи! Потомци на Левски и Ботев, потомци на великите наши народни будители от миналия век, потомци на гордия хилендарски монах отец Паисий — на борба за нашата родна чест, за нашата национална независимост!


Васил Коларов

ПО ПОВОД НА ЕДНА РЕЧ

Немските потурнаци около вестниците “Днес”, “Утро”, “Слово”, “Зора” и др. са изпаднали в бясна истерия, но българският народ няма нищо общо с тая продажна паплач и не ще й позволи да позори неговата чест и име, като за угода на Берлин обсипва с кал демократическите държави и техните държавни мъже. Българският народ винаги е ценил мнението на великите свободолюбиви народи, защото тия народи са му помогнали да се възроди духовно и политически и да извоюва своята национална независимост. И сега, когато се решават неговите съдбини, съдбините на цяла Европа, той ще се отнесе с най-голяма сериозност към предупрежденията, които му се отправят.

До вчера на страната на нашия народ бяха симпатиите на световното демократично обществено мнение.

Но когато цар Борис, Филов и компания, въпреки ясно изказаната воля на народа, изменнически хвърлиха

46

България в лапите на Хитлер и я направиха мост на хитлеристките пълчища, за да ударят в гърба борещите се за своята свобода и чест Югославия и Гърция, свободолюбивите народи, сами застрашени от Хитлер, не можеха да не запитат: накъде върви България?

Българският народ иска поправяне на несправедливостите от миналите войни, а в същото време неговите управници, подкупените с немски марки вестникари възхваляват кървавото дело на Хитлер, одобряват разпокъсването на Чехословашко, поробването на Полша, разгрома на Югославия и Гърция, покоряването и оплячкосването на Европа от хитлеристките банди; цар Борис и министрите му предоставят нашата земя и нашите средства на Хитлер, за да води разбойническа война срещу Русия. Потурнаците от подкупения от немците печат пишат гадости по адрес на нашата освободителка и подстрекават към война срещу нея.

Разбира се, никой руски и никой друг честен държавник или общественик не смесва българския народ с понемчената вълча глутница, която днес беснува в България. Обаче на нас трябва да бъде ясно, че ако ние оставим цар Борис, Филов и компания да извършат и последната предателска крачка — да ни хвърлят във война срещу Русия, то никой не ще ни бъде крив, ако Хитлер завлече и нашата страна в бездната, към която той стремглаво лети.

Българският народ ще даде достоен отговор на свободолюбивите народи, които питат: накъде отива България?, като смело и решително заеме мястото си сред тях и вдигне тоягата, за да изгони от земята си германските орди и прати по дяволите хитлеровите оръдия в България.


[Previous] [Next]
[Back to Index]