Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
8.
9 август 1941 г.


В. Червенков

ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДОТВРАТЕНА!

В недалечното минало нашият народ преживя две големи национални катастрофи, които го обрекоха на дълги и много тежки страдания. Тия катастрофи се явиха като плод на двете войни от 1912—1913 и 1915—1918 година, в които българският народ биде хвърлен, въпреки волята си.

Тия войни не донесоха и не можеха да донесат националното обединение на българския народ, защото в тях българските правителства, начело с цар Фердинанд, играеха ролята на оръдия на големите завоевателни държави, пред чиито интереси те жертвуваха нашите национални интереси. Не друг, а злият гений на Фердинанд развали балканския съюз и изправи България пред първата катастрофа в 1913 година. В 1915 година Фердинанд продаде нашата страна на немците и в 1918 година, когато кайзерова Германия биде разбита от съединените сили на Антантата, ние споделихме тяхната участ.

Фердинандовият син — Борис и неговата тайфа от управници днеска отново продадоха България на алчни чужденци. Продадоха я на немските фашисти и я тикат към нова, още по-страшна национална катастрофа. Днешните наши управници са поставили на карта най-жизнените интереси на нашия народ. Но поражението, което те ни готвят тоя път, по своите размери и по значението си далеч ще надмине и двете преживени от нас национални катастрофи. Тоя път ние ще бъдем заличени като държава и нация, ако не намерим в себе си сили и кураж да се отървем от немската окупация и от продалите се на немците наши управници.

33

Който днес върви с фашистка Германия, той ще сподели нейната участ. А фашистка Германия ще бъде неминуемо бита и разбита както в 1918 година. Против фашистка Германия стои могъщата коалиция на трите най-силни държави — СССР, Великобритания и Съединените североамерикански щати. Червената армия вече нанася безпощадни удари върху вероломно нападналите Съветска Русия фашистки орди и разбива в пух и прах легендата за тяхната “непобедимост”. В същото време народите в окупираните от Хитлер страни се вдигат на решителна борба. Създава се мощен блок на славянските народи против бруталния и варварски пангерманизъм. Злодейският хитлеристки режим, политически напълно изолиран от прогресивното и цивилизовано човечество, ненавиждай от самите честни немци, е обречен на неминуем разгром.

Български граждани и гражданки! Новата страшна национална катастрофа, която ни готвят хитлеровите лакеи в България, може да бъде предотвратена! Но за това е нужно да скъсаме с хитлеровата банда и да почнем борба против окупиралите България хитлеристи. Не бива да ги храним с нашия хляб и снабдяваме армията им с нашите произведения. Не бива да търпим земята ни да се използува от Хитлер за война срещу нашата освободителка, за неговите кървави планове за световно господство. Йужно е българският народ да изгони от нашата земя немските чакали и да подаде братска ръка на Червената армия.

Нашето национално спасение е в борбата срещу немския фашизъм. Никакви жертви не бива да ни спират! Никакви жертви не са скъпи пред интересите на нашето отечество, на нашата чест и свобода.


В. Червенков

ФАШИСТКА ГЕРМАНИЯ Е СМЪРТЕН ВРАГ НА СЛАВЯНСТВОТО. КЪДЕ Е МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ В БОРБАТА НА СВОБОДОЛЮБИВИТЕ НАРОДИ ПРОТИВ ХИТЛЕРОВА ГЕРМАНИЯ?

Нашият народ трябва добре да знае и да не забравя какво говорят за него немските фашисти и каква участ

34

те му готвят. Подкупените с немско злато наши вестникари и писачи по всякакъв начин се мъчат да заблуждават народа относно истинските намерения на Хитлер, като използуват широко така нареченото “присъединяване” на част от Македония към България.

Във фашисткото евангелие — книгата на Хитлер “Моята борба” — е казано буквално следното:

“Ако ние искаме да създадем нашата велика германска империя, ние преди всичко трябва да изместим и да изтребим славянските народи — русите, поляците, чехите, словаците, българите, украинците, белорусите. Нямаме никакви основания да не направим това ... За изпълнението на тая задача аз няма да се поколебая нито за една секунда да взема върху съвестта си отговорността за смъртта на два или три милиона немци ... Нашата мисия е да подчиним другите народи. Германският народ е призован да даде на света нова класа от господари.”

Ето ги провъзгласилите себе си за “чистокръвни арийци” пладнешки разбойници и людоеди, които открито са вписали в своята гнусна програма заробването и изтребяването на всички славянски народи, в това число и на българите. Хитлер презира и ненавижда българския народ. Хитлеристите смятат нашия народ за долна раса, достойна само да бъде тъпкана и унижавана, да работи на немците като впрегатен добитък и да бъде след това изтребена.

И ние питаме тия, които стоят начело на управлението у нас и които продадоха България на немците — филовци и поповци, — тия, които изливат потоци мастило, за да славословят немското оръжие и немските фашисти — разните кожухаровци и крапчевци, — кого вие искате да заблудите? Напразни са вашите безкрайни опити да представите фашистките кърлежи едва ли не като “освободители” на българския народ.

Презрени юди, вашият собствен сайбия, свръхразбойникът Хитлер, ви разобличава с това, което е написал, в “програмната си книга”, и с онова, което той върши в пълно съгласие с тая книга в покорените и окупирани от него страни.

Хитлер иска с огън и меч да зароби и изтреби цели народи. Особено ненавижда той славянските народи «ечело с великия руски народ. В числото на подлежа-

35

щите на заробване и изтребяване народи тоя изверг е включил и нас, българите.

Има ли по-голям позор за българина от този, да поддържа хитлеристите — най-злите си врагове? Да ги посреща, да ги приветствува, да ги търпи на българска земя? Да ги оставя да използуват нашите богатства за техните гнъсни и кървави цели, за тяхната престъпна война срещу нашата освободителка Русия? Да им помага да оковат във вериги и да задушат завинаги нашия народ? По-голям позор и по-голямо престъпление от това не може да се намери в цялата многовековна история на нашия народ. Но нашият народ не ще се остави да бъде безропотна плячка на немските фашисти.

Днес, когато доблестната Червена армия нанася удар след удар върху фашистките орди и срещу тия орди се надигат народите от цяла Европа, когато е създаден единен фронт на демократическите и свободолюбиви народи на земята, мястото на българския народ е в редовете на тоя фронт.


Васил Коларов

С НАШИТЕ КАМЪНИ ПО НАШИТЕ ГЛАВИ

Докато хитлеровото слънце не беше огряло и над нашата земя, ние продавахме произведенията си в чужбина в брой — срещу злато. Не е имало случай ние да продаваме на кредит и да чакаме месеци и години да получим стойността на стоката си. Напротив, често ние купувахме на кредит. Като бедна страна, без свободни капитали, за построяване на железници или други държавни нужди ние заемахме пари от чуждите страни. Така че ние винаги бяхме длъжници, а богатите индустриални страни наши кредитори.

Работата се обърна с главата надолу, когато цар Борис и неговото правителство ни “ощастливиха” с хитлеровата “нова Европа”. В “нова Европа” нашата бедна, полугладна, полугола страна е възведена в ранг на кредитор на заграбилата цочти цяла Европа Германия. Германия задига “на кредит” нашата реколта по цени, каквито тя сама определи. Вместо със злато тя ни плаща със

36

стоки, но с такива стоки, каквито тя има излишни, а не с такива, от каквито нашата страна се нуждае. Обикновено тя ни дава долнокачествени, бракувани стоки, и то по цени, каквито тя сама определи. По такъв начин, докато тя изплати една наша реколта, минава цяла година и тя задига новата реколта и пак ни остава длъжник за милиарди лева.

Правителството сега строго нарежда и тютюните от новата реколта да се продават само на германските фирми; то взема мерки за изнасяне в Германия и на храните от новата реколта.

Но то не съобщава колко ни дължи Германия от миналата реколта, как и кога тя ще изплати дълга си към нас.

За нас е ясно едно: нашата реколта, вземана на вересия, помага на хитлеристка Германия да изпълнява своя разбойнически план — да воюва срещу Русия, да заробва цял свят, да заробва и нашата страна. С неизбежното разгромяване на Хитлер ще пропадне и нашето милиардно вземане от Германия, както пропаднаха наши стотици милиони златни левове, депозирани в германската държавна банка, с поражението на Германия през първата империалистическа война.

Но ние не ще бъдем ахмаци да даваме на Хитлер камъни да ни бие по собствените ни глави. Ни една баля тютюн не трябва да отиде в Германия. Нито една крина жито или ръж не бива да се отпусне за прехрана на хитлеровите фашистки пълчища.


[Previous] [Next]
[Back to Index]