Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
6.
4 август 1941 г.


Васил Коларов

СВЕЩЕНИЯТ ДЪЛГ НА БЪЛГАРСКИЯ ВЪОРЪЖЕН НАРОД

Офицери, подофицери и войници! Нашата родина днес е една окупирана, ограбена и безчестена от немците страна. В нея командуват и се разпореждат безконтролно хитлеровите комисари, генерали и полицейски кучета. Считайки ни за низша раса, недостойна за свобода и неспособна да се управлява, фашистките насилници и завоеватели планомерно ни оковават във веригите на немското робство.

След като използува нашата земя за разгромяването на Югославия, Хитлер превърна България във военна база за по-нататъшните си разбойнически планове. Днес Варна и Бургас са превърнати в морски военни бази срещу Русия. На наша земя са построени множество германски аеродруми, по нашите железници и пътища се превозват немски войски срещу Русия. Нашата армия е мобилизирана и концентрирана съгласно германските военни планове. Издържана със средствата на българския народ, фактически тя се намира под командуването на хитлеровите генерали. Ясно е каква голяма опасност представлява за България и българския народ едно такова положение.

Положително е известно, че германците, които заставиха Унгария, Словакия, Румъния и Финландия да воюват срещу Русия, упражняват най-голям натиск върху нашето правителство и особено върху цар Борис, за да хвърлят и България във война срещу нашата освободителка.

22

Цар Борис, това немско оръдие, бил съгласен, но правителството, страхувайки се от армията и народа, се колебаело. Но можете да бъдете уверени, че Хитлер, притиснат от Червената армия, не ще се спре пред нищо, за да хвърли и нашия народ в най-безумната, най-безнадеждната и най-престъпната война, която би донесла само позор и гибел на нашия народ. За тая цел немците ще пуснат в ход цялото си коварство, ще устроят разни провокации като мнимите руски парашутисти в Добрич, мнимото бомбардиране на Русе, Плевен, Ловеч уж от съветски аероплани и пр.

Офицери, подофицери и войници! Мълниеносните успехи на хитлеристка Германия срещу разпокъсаните и неподготвени европейски държави и държавици създадоха легендата за непобедимостта на германската армия. Но сега, когато Хитлер в стремлението си за господство над целия свят извърши престъпното безумие да нападне велика Русия, тая легенда бърже се руши.

Никакво съмнение не може да има, че хитлеристка Германия ще бъде разгромена. Срещу нея е цял свят начело с велика Съветска Русия и могъщата Червена армия, срещу нея са Британската империя и Съединените американски щати и тяхната промишленост с техните източници на сурови материали, срещу нея са всички свободолюбиви народи, които смъртно ненавиждат кървавия хитлеризъм и се надигат на борба срещу него.

Само продалите народа си и съвестта си за немско злато хитлерови агенти могат още да бълнуват в плащаните от немските вестници за бъдеща хитлерова победа. Но сксро и техните гнъсни гърла ще бъдат заглушени от гласа на фактите. На Източния фронт Червената армия вече почва да притиска хитлеровите орди. На много места те вече минават в отбрана. А това е началото на техния разгром — предвестникът на хитлеровата гибел.

Офицери, подофицери и войници! В тоя решителен исторически час, когато се решават съдбините на света, ние не може да не си поставим ясно въпроса за мястото на България в тоя гигантски двубой и за съдбата, която я очаква. Никакво съмнение не може да има, че ако България не скъса решително с хитлеристка Германия, то заедно с разгрома на последната ще бъде разгромена

23

и тя. Съюзът с Хитлер води България към катастрофа по-страшна от преживените вече две катастрофи — към разгром на нашата страна и нейната армия, към опозоряване на нашия народ, към гибел на нашата родина като независима държава.

Никой български патриот и родолюбец не може да стои със скръстени ръце пред подобна опасност. За щастие, не всичко е загубено. Има още време за извеждане на нашата родина от гибелния път, по който я води управляващата предателска шайка, възглавявана от цар Борис. Но при бурното развитие на събитията няма ни една минута за губене. Трябва да се действува бързо, смело, решително, без оглед на трудности и жертви.

Не може повече да се търпи Хитлер да използува нашата земя и нашите пристанища като военна база срещу Русия. Подобно положение неизбежно ще ни въвлече във война срещу нашата освободителка.

Не може повече да се търпи хитлеровата банда да ограбва нашия хляб и другите произведения на нашата земя, да използува нашия труд, за да поддържа своята армия, която иска да тури кръст на Русия и на цялото славянство. Подобно положение ни прави съучастници и помагачи на Хитлер в неговия разбойнически поход срещу Русия и целия свят.

Особено голяма е отговорността на армията — въоръжената сила на народа. Използувайки армията, правителствената шайка извърши предателството си, като ни закачи за немската колесница и допусна немските войски в България. Тя и сега ще се опита да се опре на армията, за да изнасили народа и го хвърли в огъня по заповед на един безумен и престъпен манияк.

Офицери, подофицери и войници! Вие сте дали клетва да браните нашата скъпа родина. Бъдете верни на вашата клетва! Изпълнете вашия най-свещен дълг! Хитлеровият ботуш тъпче нашата земя, нашата свобода, нашата народна чест. Правителството на цар Борис изпълнява само заповедите на Хитлер, предава нашия народ, погубва нашата родина. Не допускайте то, опирайки се на вас, да изнасили още веднаж нашия народ, да го хвърли във война срещу нашата освободителка и го погуби

24

окончателно. Подайте ръка на Червената армия, изгонете фашистките войски, освободете нашата родина от позорното немско иго, спасете съществуването, честта и бъдещето на България!


Васил Коларов

ТРЕПЕРЕТЕ, НАРОДНИ УБИЙЦИ!

Кръстоносният поход на Хитлер срещу Русия е вече започнал. Мусолини изпраща две дивизии черноризци, Франко — две “небесносини” дружини. От Норвегия е потеглил Куислинг начело на десетина викинги. От Франция се е присъединил целият централен комитет на новооснованата фашистка партия начело със — о, бедна Русийо! — самия Дорио. Доброволци се записали също от Дания, Холандия и Белгия.

България също няма да остане посрамена — посрамена пред Хитлер и “европейската цивилизация”.

Но тъй като мераклии да се сражават с пушки и танкове нямало, то засега решили да бомбардират Москва от ... софийските вестници. Някой си Павлов вече е открил канонадата. Барикадирал се в редакцията на в. “Днес”. След като облива с помия от кухнята на Гьобелс великия руски народ, нашият софийски кръстоносец, застанал в позата на гръмовержец, задава ред “съкрушителни” въпроси на “самата Москва”, от които навярно са потреперели стените на Кремъл и са се схванали езиците на московците. “Москва няма да отговори” — заключава победоносно нашият Перун.

Не бихме обърнали внимание на тоя шут, ако оскърбленията и провокациите спрямо нашата освободителка, спрямо великия руски народ, който днес се сражава на живот и смърт с най-страшния враг на цялото славянство, не излизаха от страниците на един правителствен вестник, значи със знанието и съгласието на нашето правителство.

Шутът от в. “Днес”, значи българското правителство, филозци, поповци, габровскиевци начело с цар Борис, които се молят за победата на Хитлер и треперят пред мисълта, че може да победи Русия и нейните съюз-

25

ници, с явно смущение се запитват: какво ще стане с България?

Та нима, господа, вие помислихте за България, когато я продадохте за една паница леща на Хитлер? Когато я окачихте като катраник на разбойническата колесница на тоя съвременен Атила? За своята скъпа родина, за нейната чест и добро име, за нейното бъдеще мислеше българският народ, когато единодушно и повелително искаше от вас да сключите пакт за дружба и взаимна помощ с великата наша освободителка. Обаче вие, недостойни негови синове, подкупени с немско злато, изменихте на рода си и хвърлихте България в лапите на кръвожадния звяр.

Сега, когато и най-заклетите фашисти виждат, че се приближава разгромът на Хитлер, а заедно с него — и грозният час за разплатата на изтерзаните народи със своите палачи, вие смутено питате: какво ще стане с България? Не за България сте загрижени вие, хитлерови подлоги, а за собствената си участ, която — бъдете уверени — няма да бъде по-мека от участта на вашите подобни в другите страни.

Колкото се отнася до бъдещето на България, то за него се грижи и пак ще се погрижи нашият народ. О, бъдете сигурни, той ще направи всичко, за да измие от челото на България позорното петно, което й лепнахте вие, като я подложихте на Хитлер. Той няма да търпи земята му да служи за военна база на Хитлер срещу Русия, нито да храни фашистките орди. Той няма да търпи за управници една шайка от изверги и предатели. Опрян върху Русия, върху великите демократически държави, рамо до рамо с всички свободолюбиви народи, без да гледа на жертвите, той също ще допринесе за унищожението на кървавия хитлеризъм.

Борбата е вече започнала. Треперете, народни убийци!


[Previous] [Next]
[Back to Index]