Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
4.
30 юли 1941 г.


В. Червенков

КРИВА ИЗЛЕЗЕ СМЕТКАТА НА НЕМСКИТЕ ФАШИСТИ

Немските фашисти с голям шум и самохвалство провъзгласиха, че те ще сломят другите държави и народи чрез светкавична, мълниеносна война.

Легендата за светкавичната война се подхранваше от леките и бързи военни успехи на фашистка Германия срещу Полша, в Норвегия, срещу Франция и на Балканите.

Немските фашисти използуваха своето грамадно надмощие над противниците си — и по броя на войските си, и по въоръжение. Те използуваха своите многобройни агенти и шпиони у противниците си, така наречената пета колона, която активно подпомагаше хитлеровото настъпление, каю разлагаше фронта и тила, ослабваше отбраната и открито предаваше своята страна на фашистите. В редица случаи не на последно място Хитлер използува и явното предателство, небрежността и безгрижието на висшето военно командуване на своя противник.

Така биде създадена легендата за “непобедимостта” на германската армия, за светкавичната или мълниеносна война.

Тая легенда днес рухна пред могъщата съпротива на Червената армия. Хитлеровите пълчища отначало постигнаха известен успех само поради вероломния начин, по който те нападнаха Съветския съюз. Но когато влязоха в действие главните сили на Червената армия, положението се коренно измени. Германското настъпление

12

е вече спряно. Най-добрите и отбрани немски фашистки части са разбити. Техните загуби възлизат на повече от 1 милион убити, ранени и пленени. Хитлер е принуден да хвърля все нови и нови резерви, които обаче срещат стоманената стена на героичната Червена армия и бързо се топят.

Така рухна мълниеносният поход на фашистките хуни към Москва. Фашистките грабители срещнаха на пътя си една въоръжена по всичките правила на съвременната военна техника армия, разполагаща с неизчислими сили и резерви. Те срещнаха армия, която е плът от плътта и кръв от кръвта на многомилионния руски народ, защищаващ своята родина, своята чест и свобода, обзет от една мисъл, от една воля: да разбие, да помете от лицето на земята съвременните изроди на човечеството — хитлеристите, подло нападнали неговата скъпа и велика родина.

Крива излезе сметката на Хитлер.

Фашистките кръволоци ще бъдат разгромени.


Васил Коларов

ПРОТЕСТИТЕ НЕ СА ДОСТАТЪЧНИ — НУЖНА Е РЕШИТЕЛНА ВСЕНАРОДНА БОРБА

Министри, депутати и вестници са обсипани с хиляди телеграми и писма от всички краища на нашето отечество, подписани от граждани и гражданки, принадлежащи към най-различни слоеве на обществото, с които се протестира срещу подлизурството на правителството към Германия и се предупреждава за последствията, които биха настъпили, ако правителството се подчини на заповедта на Хитлер и вмъкне България във война срещу Русия.

Народът вижда цялото безумие, цялата престъпност на една такава авантюра и справедливо е разтревожен за своето съществуване и бъдеще.

Правителството и вестникарите на германска служба очевидно са смутени от тая спонтанна демонстрация на народната ненавист към хитлерова Германия и на дъл-

13

боките народни симпатии към нашата велика освободителка. Толкова повече, че народът не само протестира, но и изрично заявява, че той не ще търпи да изнасилят волята му. А сега моментът не е като през март. Тогава германските корпуси стояха на Дунав, готови да нахлуят в България, а сега те се изтеглят от България и Балканите и се изпращат на руския фронт, за да бъдат смлени от Червената армия. Оставените в България немски полицейски сили едва ли ще могат да спасят правителството от народния гняв, ако то се реши да провокира народа. Ето какво внася смущение в лагера на хитлеристките блюдолизци. Но нека не се самоизлъгваме. Хитлер иска от своите слуги послушание и в сегашния критически за него час той ще направи всичко, за да им наложи волята си. Правителството и не мисли да се отвърне от гибелния път, по който то води страната ни. То дири само момента, за да излъже народа и да го постави пред свършения факт на братоубийствената война. Ние трябва да извлечем урок от миналото. И най-гневните народни протести, и най-сериозните заплашвания не са достатъчни. Нужно е да се действува незабавно, още сега, да се действува енергично и решително. Не бива да се допуща да се изнасят храни и припаси за Германия. Не бива да се допуща да се използуват нашите аеродруми, пристанища и железници от германските войски. Трябва да се пречи на правителството да провежда своята предателска политика, трябва да се проваля всеки опит на немците да своеволничат в България. Всели гражданин и селянин, офицер и войник, железничар и пристанищен работник, чиновник и служащ, учител, студент и ученик ще намери хиляди средства да докаже на дело своето родолюбие, своя истински патриотизъм. Нашите дела трябва да убедят и най-върлите хитлеристи, че ако правителството въпреки всичко се реши на война срещу Русия, то народ и армия изцяло ще минат на страната на своята велика освободителка и нейната Червена армия. Никакви жертви не бива да ни спират, когато се касае да избавим нашата родина от хитлеристкото робство, да спасим честта и доброто име на нашия народ, да помогнем за разгромяването на кървавия хитлеризъм.

14

 

Васил Коларов

ПОКЛОНЕНИЕТО НА ФИЛОВ И ПОПОВ В РИМ

Имената на Филов и Попов са свързани навеки с позорния Виенски пакт, който надяна хомота на немското робство на шията на българския народ. Политически нули, без капка гражданска доблест и честолюбие, издигнати благодарение на своята лакейска душа и тъпоумие до най-високите постове в държавата, те станаха фатални за България. Всяко тяхно пътуване е свързано с ново предателство, всяка тяхна реч лепва нов позор върху челото на нашия народ.

Фаталният Филов още веднаж е намерил случай да разкрие лакейскета си душица пред ненавистните за цял свят кръволоци. Но той никого не ще излъже, колкото се отнася до истинските чувства и симпатии на българския народ. Цял свят знае, че нашият народ, всичко честно и неподкупно в нашата страна мрази фашистките изверги и е изпълнено със симпатии към великия руски народ, когото фашистите разбойнически нападнаха. Цял свят знае, че българският народ няма нищо общо с фашисткия “нов ред”, че той цени своята свобода и е решен да се бори докрай за своята национална независимост — да смъкне от врата си хитлеристкия ярем.

Разбира се, фаталният Филов не разкри това. Но това говори вече нашият народ чрез своите дела. Той не желае да храни хитлеровите хунски орди, нито да гледа как немец беснее над бащино му огнище.

Вън от България немските войски и полицаи! Долу хитлеровите оръдия!

Да помогнем на нашата освободителка Русия и на нейните съюзници да унищожат хитлеристката чума!

Само така ще можем да осигурим свободата и независимостта на нашата собствена родина!

15

 

Васил Коларов

НАРОДЪТ СЕ БОРИ

Хитлеровата опасност, надвесила се над целия свят, не може да остави равнодушен и нашия народ. Както другите покорени народи, и той заема достойното си място като борец за своята свобода и независимост.

Узнаваме, че в редица фабрики и предприятия, дето се работи за немците, нашите родолюбци изказват своята омраза към Хитлер, като пречат на работата, повреждат машините и развалят стоката. Такива случаи са станали в текстилната фабрика “България”, в каучуковата фабрика “Бакиш”, в софийската фабрика на Шопов и др.

Узнаваме, че на много места нашите родолюбиви селяни изказват своята омраза към хитлеровите хунски орди, като се отказват да продават на немците храните си, тютюна си и др.

Браво, родолюбци!


В. Червенков

ВРЯВАТА ОКОЛО КРЪСТОНОСНИЯ ПОХОД НА ФАШИСТИТЕ

Ето вече втори месец откакто немските фашисти с голям шум провъзгласиха кръстоносен поход срещу СССР. Хитлер се надяваше да представи вероломното разбойническо нападение на фашистките пълчища срещу руския народ като общо движение за защита на европейските държави от опасността, която уж представлявала за тях Съветска Русия.

Но шумно провъзгласеният кръстоносен поход срещу СССР претърпя пълен неуспех. Европейските народи останаха глухи към фашисткия повик от Берлин.

В никоя страна немските фашисти, въпреки всички усилия, които полагат, не можаха да постигнат що годе утешителни резултати.

Даже във фашистка Испания доброволно никой не иска да влиза в “Небесносинята дивизия”, която трябва да се изпрати срещу Съветския съюз. И испанското пра-

16

вителство е принудено насилствено да заставя войници и офицери от редовната армия да се записват като “доброволци” в тая дивизия, която впрочем се състояла само от две дружини!

В Холандия са се записали само няколко десетки отявлени привърженици на фашизма. Холандското население е останало глухо към фашистката кампания за събиране на доброволци. В Белгия фашистката кампания е претърпяла пълен крах. В Норвегия във фашисткия “легион” са се записали едва 50—60 човека, продажни и авантюристични елементи. В Дания фашистките агенти са събрали едва 100 човека.

Никакъв успех фашистката кампания няма и във Франция. В окупираните области на Франция немците прилагат всички средства — шантажа, заплашванията, обещанията да освободят пленниците, ако те се съгласят да влязат в редовете на фашистката армия. Всички опити обаче пропадат. Френският народ не желае да помага на своите угнетители. В неокупираната част на Франция само жалки прайдохи и изменници на своя народ като Дорио, подкупени с немско злато, се опитват да събират утайките и измета на френското общество за “спасението” на цивилизацията.

В Италия, понеже “доброволци”, които да проливат кръвта си срещу руския народ, няма, Мусолини чисто и просто е заповядал на две редовни италиански дивизии да се запишат “доброволци” и ги е отправил на Източния фронт. Но казват, че тия две дивизии се намирали още във Виена и Будапеща.

Не върви “доброволческата” кампания и в Швеция.

Немските фашистки агенти развиват усилена дейност и в България. Но ние знаем с каква омраза и с какво презрение нашият народ посреща тия агенти. Нито един българин не желае да става оръдие на своите угнетители. Изключение правят само продажните писачи в подкупената от немците у нас преса, която само по име е още българска, но и тия “герои” предпочитат да се изтягат в софийските кафенета вместо да отидат в “доброволческите легиони” на Германия. Истински българин не вдига ръка срещу своите освободители. Фашистката кампания за събиране на българи-доброволци

17

няма и не може да има никакъв успех. Немските агенти напоследък се опитват да записват “доброволци” из средата на турското население, което живее в България. Няма съмнение, че и от тоя опит няма да излезе нищо.

Възвестената с шум и крясък кампания на немските фашисти за кръстоносен поход на европейските народи против СССР претърпя пълен и позорен крах.

На повика на Хитлер за кръстоносен поход срещу СССР по цяла Европа се отзоваха само няколко стотин отявлени бандити, крадци, авантюристи и нехранимайковци. Ето ги защитниците на цивилизацията и културата — измета, утайката на обществото!

Никого не измами и няма да измами фашистката врява за кръстоносен поход срещу СССР, тоя “всеобщ” поход съществува само във въображението на задъхващите се от злоба и изолирани от целия културен и цивилизован свят фашистки варвари.

Хитлер не може да обедини Европа срещу СССР. Но затова пък целият свят се е вече обединил срещу Хитлер.


Ст. Димитров (Марек)

БЪЛГАРСКИТЕ ФАШИСТКИ ВЕСТНИЦИ СА ПОЗОР ЗА БЪЛГАРИЯ

Българският фашистки печат е станал отвратителен. Всеки честен българин с погнуса захвърля “Утро”, “Зора”, “Днес”, “Нова вечер” и други, още щом като види големите заглавия на първата страница. Редактори и писачи от типа на Крапчев, Танев, Кожухаров, Сотир Янев, Бързицов са изгубили всякакъв срам и човешко достойнство. Те нямат нито капка уважение към своите читатели. Всеки ден те им поднасят воняща помия от явни лъжи, пагубни заблуждения и тежки обиди за националното чувство на българина, помия, приготвена в кухнята на Гьобелс.

От народа не може да се скрие истината за това, което се върши в нашата страна и вън от нея. Истината си пробива път, въпреки че тя е жестоко преследвана от цензурата, полицията и германското гестапо. Но истината си пробива път и през купищата лъжи и заблуждения,

18

които печатат самите вестници. Кой може да вярва на разните немски мекерета от “Зора”, “Утро”, “Слово”, “Днес” и пр., че българският народ мрази нашата освободителка Русия, а обича нашата поробителка — хитлеристка Германия? Кой може да вярва на крапчевци, геновци, кожухаровци и пр., че Хитлер е наш приятел и благодетел, когато неговите орди грабят България, изнасят из страната всичко и ни оставят да гладуваме, да ходим с налъми, когато неговите гестаповци арестуват български граждани? Как може да се вярва на вестниците, когато например още на 18 юли те съобщаваха, че Москва, Ленинград, Киев са обградени, че падането им е въпрос на часове, а от напечатаните германски съобщения се, вижда, че германците вече 20 дни тъпчат все на едно място далеч от тия градове? Как може да се вярва например на вестник “Нова вечер” и на набедения журналист Николаев, който на 24 юли писа, че германците се движели напред без да дават жертви, че германското оръжие печелело леки победи срещу Съветския съюз, когато самите германци са принудени да признаят, че срещат неочаквано силна опротива от Червената армия и че дават грамадни жертви?

Вестниците и същият този Николаев пишат, че Германия воювала при благоприятна военна и политическа обстановка. Каква е тая благоприятна обстановка, когато Германия е останала сама срещу Русия, Англия, Америка, когато едно след друго правителствата на окупираните държави сключват военни споразумения със Съветския съюз и създават на негова територия армии срещу Германия, когато всички поробени народи смъртно ненавиждат Хитлер и започват смела борба срещу неговото робство, когато в тила на хитлеровите орди се разпалва заплашителен пожар?

Никога вестникари не са изпадали в такъв позор, както сега. Продалите се на Хитлер фашистки вестници са се превърнали в такава помийна яма, каквато е самият варварски фашизъм на техния господар.

Когато българският народ потърси сметка и даде заслуженото на управляващата предателска шайка на филовци, поповци и пр., той не ще забрави и скъпо плащаните от Хитлер предатели-вестникари и писачи,

19

които разбойничествуват с перото срещу свободата и бъдещето на нашия народ.

Българи и българки! От вас зависи да спрем разпространението на страшната хитлерова отрова, с която искат да умъртвят България! Организирайте бойкот на продажния фашистки печат! Изказвайте по всички възможни начини презрението си към продажните вестникари — слуги на Хитлер!


В. Червенков

ПОДЛА ПРОВОКАЦИЯ

Нашето правителство и купените от немските фашисти вестници вдигнаха много шум по повод на мнимия десант на “ съветски” парашутисти около гр. Добрич и за мними прелитания на съветски самолети и хвърляне на бомби върху Русе, Плевен, Ловеч и други места в България.

Но българското правителство и неговите немски господари се издадоха изцяло, като отказаха на съветския дипломатически пратеник в София да се срещне с уж заловените “съветски” парашутисти.

Как няма да откажат, когато никакви “съветски” парашутисти не са се спущали в България и никакви съветски самолети не са бомбардирали нашите градове. Ако парашутисти наистина са се спущали и е имало хвърляне на бомби от аероплани, това сигурно е провокация от немските фашисти или техните румънски оръдия, които правят всичко възможно, за да вмъкнат българския народ в братоубийствена война с нашите руски братя. Защо правителството не обнародва получената от него и предадената по радиото от Москва нота на съветското правителство? Защо нашето правителство мълчи по тоя повод?

Граждани и гражданки, бъдете нащрек! Не вярвайте на продажните и понемчени наши писачи и вестникари! Разобличавайте немската провокация! Долу ръцете от нашите освободители!


[Previous] [Next]
[Back to Index]