Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
3
28 юли 1941 г.
 

Васил Коларов

ФAЛИТЪТ НA ХИТЛЕРОВAТA СТРAТЕГИЯ

Подкупеният от немците български печат превъзнася до небесата хитлеровата “генерална” стратегия. Продажните влечуги се мъчат да убедят нашия народ, че победата на Хитлер е сто на сто осигурена и че нам не остава нищо друго освен да коленичим пред “всемирния победител” и заслужим неговото благоволение.

Обаче днес и слепите виждат фалита на фашистката стратегия, изтъкана само от измама и лъжи.

Първият пункт на хитлеровата стратегия беше война на един фронт. Но в стремежа си да заграби съветските храни и петрол Хитлер вероломно нападна Русия. Хитлеровата стратегия фалира, той сам почна война на два фронта, а това неизбежно води Германия към поражение, по-жестоко отколкото през 1918 година.

Вторият пункт на хитлеровата стратегия беше, че Германия води “революционна” война срещу “плутокрацията” — за нов, едва ли не “социалистически” ред в Европа, основан върху труда. С това се приспиваше вниманието на трудещите се. Но хищната и мракобесна природа на фашизма разкри и тая измама: в Съветския съюз, който Хитлер разбойнически нападна, няма никаква плутокрация, там господствува трудът. Хитлеровата стратегия фалира и в тоя пункт, актова ще ускори поражението на Германия.

Единственият пункт на хитлеровата стратегия днес е кръстоносен поход срещу болшевизма. Но и по този пункт хитлеровата стратегия фалира. С Хитлер тръгнаха в поход срещу Русия само неговите верни подлоги и

10

палачи на своите народи — Хорти в Унгария, Антонеску в Румъния, Манерхайм във Финландия и поп Тисо в Словакия. Целият културен свят начело с Англия и Америка застана на страната на великия руски народ, който води отечествена война за своята свобода и чест, за своята родина — за разгромяването на фашизма и освобождението, на поробените от Хитлер народи.

Никой не може да се съмнява в изхода на тая гигантска борба на живот и смърт между фашисткото варварство и сплотеното, както никога, прогресивно човечество. Тя неизбежно ще свърши с разгрома на хитлеровите хунски орди, с пълното и завинаги избавяне на света от кървавия призрак на фашисткото мракобесие.


[Previous] [Next]
[Back to Index]