Говори Радиостанцията “Христо Ботев” (23 юли 1941 — 22 септември 1944). Том I
Вълко Червенков, Васил Коларов, Ст. Димитров (Марек), Светослав Колев, Карло Луканов, Георги Димитров
 
1

23 юли 1941 г. ОБРЪЩЕНИЕ НA РAДИОСТAНЦИЯ “ХРИСТО БОТЕВ”

(Текстът на обръщението не е намерен)
 


2

26 юли 1941 г.
(Текстът на емисията също не е намерен)

[Previous] [Next]
[Back to Index]