Териториални промени в историята на съвременна България
(Пламен С.Цветков, Глобус - 91, София, 1999г.)