ЕДИН ЖЕСТОК И НЕСПРАВЕДЛИВ ДОГОВОР

Трианонският договор, подписан след Първата световна война на 4 юни 1920г. между Унгария и силите на Съглашението, лиши Унгария от достъпа и на Адриатическо море и отне повече от половината и територии в полза на Румъния, Югославия, Полша и Чехословакия. Той и наложи още редица тежки политически, финансови и стопански каузи.

Загуби на Унгария на територии и жители
(според преброяването на населението от 1910г.)

Hungary - 1920 1. Към Румъния: 5 237 981 души, 102 813 кв.км.
2. Към Сърбо-Хърватско-Словенско кралство:
2.1. от държавата майка: 1 527 886 души, 20 829 кв.км.
2.2. Хърватско-Словения: 2 621 954 души, 42 541 кв.км.
3. Към Чехословакия: 3 516 815 души, 61 646 кв.км.
4. Към Австрия: 292 031 души, 4 020 кв.км.
5. Към Полша: 24 880 души, 589 кв.км.
6. Към Италия: 49 806 души, 21 кв.км.

За Унгария остават: 7 615 134 души, 92 952 кв.км.

В резултат на по-късните изменения на границите до виенското решение територията на Унгария е 93 073 кв.км.
[Начало]