Революционната борба в Битолския окръг
Спомени на Георги Попхристов
 
Съдържание
 
1. Родно място. Образование. Първи години учителствуване. Запознаване с революционното дело . . . . . . . 5

2. Срещата с Петър Попарсов и Даме Груев. По агитация в Мориовско. Групов ръководител в село Варош и Прилеп . . . . . . . 7

3. Първата афера в Битоля – “Доневата” . . . . . . . 8

4. Опити за набавяне на средства. Опити за убийства. Убийството на сърбомана Илия Попантов от Прилеп. Самоубийството на Гавазов и Чемков. Пленяването на Мацанчето от Крушево . . . . . . . 9

5. Околийски ръководител в Леринско. Създаване на канали за пренасяне на оръжие. Създаване на организационна чета. Заподозрян от властите . . . . . . . 11

6. Идването на Марко Лерински и други войводи. Явяване на хайдушки чети. Повикването ми от Даме в Битоля. Убийството на поп Ставре и аферата в града . . . . . . . 14

7. Преместване на Марко войвода в Леринско. Отцепване на Коте от четата на Марко. Социалистическа група в Крушево и Битоля . . . . . . . 17

8. Аферата в Кичево. Георги Сугарев учител в Световраче-Порече. Четата на Никола Петров (Атила). Терористична група в Битоля. Развоят на четите в Битолския революционен окръг през лятото на 1901 . . . . . . . 18

9. Развой  на четите в Битолския революционен окръг през 1901 г. Марковата чета – школа за четници и войводи. Иванчовата афера в костурско. Повикване на Ан. Лозанчев да поеме работа в делото . . . . . . . 20

10. Идване на Гоце Делчев в Битолско. Срещата му с Даме в затвора. Заминаване за Леринско да се срещне с Марко и с други чети в Костурско. Четнишката конференция в село Загоричани . . . . . . . 23

11. Аферата с Йосиф Петков от с. Жабени в Битоля. Забегването на Георги Сугарев и др. Славко Арсов става войвода. Моето арестуване и осъждане на смърт. Амнистията през февруари . . . . . . . 25

12. Връщане на Даме Груев от заточение. Загиване на Гоце Делчев. Свикване на делегати за конгрес в село Смилево. Решенията на конгреса. Нападение над село Цапари от турската кавалерия и клане в Битоля на самия ден Георгьовден . . . . . . . 28

13. Излизането ми нелегален и заемане на района ми заедно с Йордан Пиперката и другите. Преместване в Леринско на местото на убития в село Баница Георги Папанчев . . . . . . . 34

14. Срещата ни в Екшисулиската гора. Прочитане на окръжното за обявяването на въстанието. Издаване на позив за въстание. Определяне на задачи и даване на инструкциикак да се действа през първите дни на въстанието. План за атентати на жп линия и моста на Секулевската река “Елешница”. Разпределяне на ръководната ни дейност на пунктове между горското началство. Нападение върху гарата на Екшису. Сражението на Бигла . . . . . . . 36

15. Превземането на Невеска. Срещата ми с Чакаларов на Върбици. Отстъплението ни към Емборската планина. Прехвърляне в Екшису и прикриване в Люботинското блато . . . . . . . 41

16. Дейността на въстаниците в пункта “Каймак-чалан”. Атентат срещу моста при с. Секулево. Изгаряне на с. Неокази. Сражението при Барбеж. Убийството на Лечо Настев. Връщането на костурчани от Марийово. Убийството на Лазар Поптрайков от страна на Коте . . . . . . . 44

17. Минаване на гръцката граница. Арестуването ни във Волос. Избягването ни от участъка. В Атина. Пристигането ни във Варна. Запознаване с войводи и ръководни дейци и от другите окръзи в София. Конференции и беседи за бъдещата дейност . . . . . . . 47

18. Основателите на ВМРО след въстанието, останали вътре. Заминаването ми с чета за Македония. Срещата ми с Георги Сугарев, Христо Узунов и Павел Христов в с. Карамани. Отиване на конгреса в Прилепско . . . . . . . 48

19. Конгресът в Прилеп и неговите решения. Възприемане на изборното право във ВМРО. Разпределение на длъжностите на ръководните сили в окръга. Изработване на проектоустав . . . . . . . 51

20. Раздялата ми с Георги Сугарев и Христо Узунов. Опитът ми да влезна в Битола – несполучлив. Прибиране на четниците от с. Буково и заминаване за Леринско-Костурско . . . . . . . 52

21. Срещата ми с Митре Влашето. Сражението ни в с. Подивица. Прехвърляне в Леринско. Срещата ми с Тане, Леко Држлев. Обсадата ни в с. Екшису . . . . . . . 54

22. Раздялата ми с войводите. Всеки заминава за своя район. Прехвърлянето ми в Буфкол и влизането ми в Битоля. Връщане обратно в костурско. Конференция с войводите във Вич планина . . . . . . . 56

23. Явяване на гръцките чети открито. Нападение на свадбата в Зеленин. Капитан Мелас в Неред и др. . . . . . . . 58

24. Срещата ми с Георги Сугарев. Пристигане на Кузо Блацки за Костурско. Обсадата ми в с. Кръстофор. Прекарване на зимата в Битоля с Христо Узунов . . . . . . . 60

25. Излизането не от града през пролетта на 1905 г. Излизане и на Наум Бувчето. Избухването на бомбата в Ени махала при Бейковци. Убийството на Христо Узунов в с. Цер . . . . . . . 62

26. Назначаване за войвода на Нередския район Кочо Цонката вместо Никола Мокренски. Сражение с андартите в Прекопана и Буковския орман (Преспата). Раздялата ми с Пандо Кляшев и Митре Влаха. Преместване в други околии за ревизия на четите . . . . . . . 64

27. Общият учредителен конгрес в Рилския манастир през октомври 1905 г. Изработване на устава и правилника на ВМРО. Избор на нов Централен комитет и Задгранични представители. Разглеждане на повдигнатите дела срещу видни дейци. Изработване на директиви за бъдещата дейност . . . . . . . 69

28. Лекуване от ревматизъм в гр. Баня. Постъпване учител в с. Желява, Софийско. Венчавката ми с. Княжево. Женския кръжок в Битоля . . . . . . . 71

29. Свикването на общия редовен конгрес през 1907 г. Убийството на Даме Груев. Убийството на Борис Сарафов и Ив. Гарванов от Паница в София. Конгресът през лятото 1908 г. в Кюстендилско. Провъзгласената конституция и използването й. Организиране на Конституционни клубове. Падане в затвор по убийството на Йово Йованович. Педагогическа конференция в Цариград. Закриване на клубовете от младотурците . . . . . . . 71

30. Обезоръжителната акция в Македония. Арестуването ми. Осъждането ми на доживотен затвор и изпращането на заточение в Мала Азия . . . . . . . 73

31. Влаченето ни по затворите. В Аидин под полицейски надзор. Бягството ми оттам в Пирея и София . . . . . . . 76

32. Постъпване на работа в дирекцията на статистиката. Пристигане на семейството ми от Битоля . . . . . . . 78

33. Възстановяване на Революционната организация в Македония. Подписване на Балканския съюз срещу Турция. Помирение на централисти и върховисти. Засилване на емиграцията в България. Избиране на нов Изпълнителен комитет . . . . . . . 79

34. Обявяване на Балканската война. Организиране на партизански отреди и Македонско опълчение. Катастрофата на Македония . . . . . . . 80

35. Първата световна война . . . . . . . 82

36. Назначаването ми за околийски началник в Струга и Охрид. Катастрофата след пробива на Добро поле. Примирието. Ньойския договор 1919 година . . . . . . . 83

37. Пресъздаване на ВМРО. Борбите между двете фракции. Създаването на Илинденската организация. Помирение между двете течения. Превратът на 9 юни 1923 година . . . . . . . 85

38. Заминаването ми вътре. Срещата ми с П. Чаулев и Ал. Протогеров, членове на ЦК в Албания. Влизането вътре в Ресенско, Демирхисарско и Охридско заедно с Ал. Протогеров, П. Шанданов и Ал. Стефанов през есента на 1923. Окръжният конгрес на ТОМОРОС . . . . . . . 88

39. Оставане през зимата в Албания. Заминаване на Ал. Протогеров, П. Шанданов и др. за България. Влизане вътре през пролетта на 1924 г. с чета. Връщане обратно в Албания . . . . . . . 89

40. Минаване повторно в сръбска територия. Известие, че Тодор Александров е убит от Алеко Паша и Атанасов в Петричко. Връщането ни обратно в Албания и оттам в България . . . . . . . 92

41. Отказване от манифеста на Тодор Александров и Александър Протогеров и излизане с контра манифест. Агитация за делегати в общия конгрес. Как и от кого стана убийството на Тодор Александров . . . . . . . 94

42. Общия учредителен конгрес в село Сърбиново (Брежани) на ВМРО. Избирането ми за член на ЦК . . . . . . . 96

43. Дейността ми като член на ЦК през трите години . . . . . . . 98

44. Срещата ми с Иван Михайлов във Флоренция. Предстоеше ни свикване на общия конгрес. Връщането ми в България. Срещата ми със Задграничното правителство и Александър Протогеров и размяна на мисли по конгреса . . . . . . . 102

45. Отношенията ни с Михайлов се обтягат. Историческия протокол № 8/III. Окръжните комитети го отхвърлят и не прилагат нашето окръжно за избора на делегати. Събранието на висшия съвет на 14 март . . . . . . . 106

46. Колебливостта и непостоянството на Ал. Протогеров даде възможност на Ив. Михайлов да създаде хаос във ВМРО . . . . . . . 108

46. Колебливостта и непостоянството на Ал. Протогеров даде възможност на Ив. Михайлов да създаде хаос във ВМРО

47. С избора на делегати ново положение настъпи на споровете ни с Иван Михайлов. Последва убийството на Ал. Протогеров

48. Главните причини за търкането между Ал. Протогеров и Михайлов, между същия и ЗП, което впоследствие се изроди в кървави убийства

49. Всички опити за разбирателство с Ив. Михайлов пропаднаха.  Той става самовластен, свиква сам конгрес. Мястото на Ал. Протогеров се заема от запасния член на ЦК Перо Шанданов. Ние ЦК, както и ЗП излизаме с комюнике.

50. Заминаване вътре. Aз с 2-ма другари в Сърбия. Мице Чегански с 2-ма в Гърция. Сражение в Смилевско

51. След сражението в Смилевско връщане в Албания. Престояването ни в с. Връбник. Пропътуване в Италия и България

52. Помирителната комисия. Предложението й да се оттеглим. Убийството на Трайко Морковчето и Никола Будинов. Убийството на Г. Гюрков от наши хора. Пленяването ми от Михайловци. Декларацията за оттеглянето ни от ВМРО

Сменени имена на села . . . . . . . 126


[Next]
[Back to Index]