Революционната борба в Битолския окръг
Спомени на Георги Попхристов
 
47. С ИЗБОРА НА ДЕЛЕГАТИ НОВО ПОЛОЖЕНИЕ НАСТЪПИ НА СПОРОВЕТЕ НИ С ИВАН МИХАЙЛОВ. ПОСЛЕДВА УБИЙСТВОТО НА АЛ. ПРОТОГЕРОВ
 

След като един път Ив. Михайлов се осигури с отстранението на Протогеров, собствено с негово изявление, че ще се оттегли от ВМРО, той сега цялото внимание съсредоточи върху изборите на окръзите. Най-много го интересуваше как ще стане избора в Битолския окръг, дали по нашето нареждане или по устава. Той искаше да научи по-скоро не само числото на делегатите, но и кои ще бъдат кандидатите за Битолско. Нашето търкане между членовете на ЦК и ЗП не беше неизвестно на по-долния по чин наши хора, те всички наши спо