Революционната борба в Битолския окръг
Спомени на Георги Попхристов
 
46. КОЛЕБЛИВОСТТА И НЕПОСТОЯНСТВОТО НА АЛ. ПРОТОГЕРОВ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ИВ. МИХАЙЛОВ ДА СЪЗДАДЕ ХАОС ВЪВ ВМРО
 

Още при първата ни среща на 3март в дома на Сп.Велев по свикване общия конгрес Ал. Протогеров прояви една колебливост, като каза: „Как ще свикаме конгрес, когато не сме готови, нямаме избрани делегати, после аз не виждам начин как ще се изберат делегатите при тези условия, в които се намира ВМРО”. Действително, тоя въпрос заслужаваше обстойно да се обсъди. След дълги разисквания установихме се по принцип да се свика конгрес, още повече че и мандата ни  изтичаше.  Относително по избора на делегатите дали той да стана съгласно устава или пък да се намери нова база поради ножите условия на организацията решихме, както съм казал, въпроса да го внесем във Висшия орган. съвет. На 6 март се състоя събрание на съвета. Протогеров в това заседание, без много да разсъди подкрепи мнението на Ив. Михайлов за намалено число на делегати в окръзите. Неговия глас даде болшинство петима срещу четирма, което излезна фатално за делото. На 8 март пак се събрахме тримата за да оформим с протокол взетото решение в съвета, когато аз наново повдигнах въпроса за противоуставното решение в съвета, т.е. за намаленото число на делегатите. Той пак подкрепи Михайлов, макар, че по-после подписа протокола с особено мнение. Не зная на какво се дължеше но Протогеров в тези няколко беше в едно особено положение, като че ли не в себе си. Ту болен ставаше, ту се оплакваше, че не може да работи. ту се отказва за в  бъдеще, ту не и пр. При срещите ни той не, се прояви като самостоятелен и последователен в мнението си, пред нас съгласен е мнението на Ив. Михайлов, а след туй друго говори и трето върши. Изпраща му се за подпис протокола и окръжното, той ги държи при себе си, не ги връща за да се даде ход, а нарежда избор да се прави в Струмишкия окръг. Най-после след няколкократни поисвания изпраща протокола с особено мнение Струмишкия, Солунския и Серски окръзи.Само с бележки се разправяме, на срещи не дохожда. Аз с Михайлов поддържам връзките и продължавам да се обяснявам. Това положение продължава докато окръзите не бяха започнали да провеждат изборите за делегати. Протогеров наблюдаваше отстрани как се развиват споровете и чакаше да види края. Именно тази неопределеност даде възможност на Ив. Михайлов да всее един хаос всред редовете на ВМРО, който има печални последствия.


[Previous] [Next]
[Back to Index]