Революционната борба в Битолския окръг
Спомени на Георги Попхристов
 
28. ЛЕКУВАНЕ ОТ РЕВМАТИЗЪМ В ГР. БАНЯ. ПОСТЪПВАНЕ УЧИТЕЛ В С. ЖЕЛЯВА, СОФИЙСКО. ВЕНЧАВКАТА МИ С. КНЯЖЕВО. ЖЕНСКИЯ КРЪЖОК В БИТОЛЯ

 
През 1906 г. страдах от малария и силен ревматизъм в краката и трябваше да се подложа на продължително лечение. 3а да мога да се издържам, станах учител в с. Желява, Софийско, през учебната 1906-1907г. През това време встъпих в брак с учителката от Битоля Василка Стефанова, с която се бях запознал през 1901г. Тогава и тя беше посветена в делото и влизаше в тайния революционен женски кръжок, който се състоеше предимно от учителки.

В тоя кръжок влизаха: Параскева Трайкова, Наталия Мончева, Василка Стефанова, Василка Лазева, Фотинка Петрова, Спасия Димева, Анета Спирова и др. Трябва да кажа, че тоя кръжок ни оказваше не малко съдействие в подготвителния период на революционната борба в града, а именно: със своята агитация между жените на посветените в делото работници, с пренасяне на писма, пазене и укриване на архиви, приготвяне и прибиране на дрехи от гражданите за затворниците и четите и пр. Особено се отличиха учителките Фотинка Петрова, Василка Стефанова, Аспасия Димева, Василка п. Петрова и Анета Спирова с изработването бродерии на знамената за въстанишките райони. Те с голям труд и риск успяха да избродират щабното знаме и други пет знамена за околиите. Щабното знаме е запазено и сега се намира на съхранение при домашните на Борис Сарафов. Женският кръжок си имаше собствена каса с приходи от членски вноски и волни пожертвувания при поднасяне от страна на членките различни изработени вещи на имен ни дни и празници на гражданите. Някои от тях, както и техните майки и други посветени жени, услужваха при подготовката на въстанието и с пренасяне нa пушки и патрони вън от града, в черквата "Св. Неделя”, откъдето специални куриери ги вземаха и пренасяха по селата.


[Previous] [Next]
[Back to Index]