Пътувания из славянските провинции на Европейска Турция

Джорджина М. Макензи & Аделина П. Ърби
 

Превод Велислава Димитрова (Изд. на Отечествения Фронт, София, 1983)
 

[Travels in The Slavonic Provinces of Turkey-in-Europe, by G. Muir Mackenzie and A. P. Irby, Alexander Strahan Publisher, London and New York, 1866]

Д. Макензи и А. Ърби и "откриването" на българите във Великобритания

 Увод
 Въведение
  1. От Волос до Солун
  2. Солун
  3.1 България, гледана от Солун
  4.2 България, гледана от Солун
  5. Пътуване из Европейска Турция
  6. От Солун до Битоля
  7. Старата българска столица и съвременния турски град
  8. Кралският син Крали Марко
  9. Българските градове Прилеп и Велес
10. Посещение на Рилския манастир
11. Градът на Юстиниан

[Back to Main Page]