St. Danev - Ocherk za diplomaticheskata istorija na balkanskite dyrzhavi (1922)
std 100