Ениджия – една България, останала в миналото
Симеон Л. Стойков
 
ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ
 

1. Алексиев, Ат. Стойков (учител). Автобиография.

2. Батаклиев, Иван Атанасов, Ан. Сп Разбойников и Ив. П. Орманджиев. Тракия. Географически и исторически преглед. 1946. 267 с.

3. Безиргянов, Георги (преображенец). Лични спомени за революционната дейност на Петър Стоев.

4. Бобов, Лазар и Анастасия Бобова. Лични спомени за Освободителната руско-турска война (1877-1878).

5. Бонев, Иван (офицер). Лични спомени от турското нашествие 1913 г.

6. Бонев, Иван. Прогонването на българите от Източна Тракия. - "Тракия", N 438, 11 юни 1931.

7. Варимезов, Н. (от Свиленград). Лични спомени за революционната дейност на Петър Стоев.

8. Василев, поп Юрдан (преображенец). Лични спомени за Преображенското въстание, автобиографични бележки.

9. Владимирова, Русия (от Бургас). Лични спомени за баща ми Стоян Андреев.

10. Гаргов, А. Костов (от Бургас). Биографични бележки за Димитър Атанасов Гаргов.

11. Граматиков, Стоян (от Поморие). Биографични бележки за баща ми Яни Граматиков.

12. Груев, Д. (от София). Спомени за моите ученически години в Лозенград (1888 г.).

13. Данаилов (секретар на българското търговско представителство в Одрин - 1905 г.). Таен доклад до българския екзарх Йосиф в Цариград.

14. Данев, Ст. (д-р). Лондонската конференция през 1912-1913 г.

15. "Единство" (вестник, Габрово, 1903 г.). Некролог за социалиста Иван Ст. Алексиев.

16. Иванов, Яни. Пенсионно досие.

17. Казасов, Димо. Улици, хора, събития. С., 1959, 380 с.

18. Казваков, Темелко. Лични спомени за миналото на Ениджия.

19. Казвакова, Елена Ат. Лични спомени за Преображенското въстание.

20. Карафезиев, Д. Ат. (преображенец, от Поморие). Лични спомени за Преображенското въстание и за Филчо войвода.

295

 

21. Константинов, Никола. Един стар одрински деец. - "Завет", N 694, 10 юни 1940.

22. Константинов, Никола. Родна Тракия. Спомени, речи и статии. 2 доп изд. С., 1925. 256 с.

23. Константинов, Никола. Тракийски духовници. - "Тракия", N 231, 1927.

24. Константинов, Никола. Филчо войвода. Очерк. - "Тракия", N 205, 1926.

25. Котов (капитан). Лични спомени за моя боен другар майор Иван поп Филипов.

26. Кърклисийски, Н. Т. (професор, от Варна). Лични спомени за моя род.

27. Лулчев, Лулчо Н. Биографични бележки за баща ми - учителя Лулчо Н. Каблешков.

28. Македония (албум). Биографични бележки за С. С. Шангов.

29. Македония (вестник, Цариград, 1869-1873).

30. Милетич, Л. (професор). Разорението на тракийските българи през 1913 година. С., 1918. 344 с.

31. Народен глас (вестник, гр. Турдай, САЩ, орган на българската емиграция). Статия от С. С. Шангов.

32. Николов, Г. (журналист). История на българския всекидневен печат 1877-1932. Кн. 1-2. С., 1932.

33. Орманджиев, Иван Пандалиев. Приноси към историята на въстаническото движение в Одринско. 1895-1903. Кн. I—IV. С., 1927-1941.

34. Павлов, Т. Фашизмът на теория и на практика. - Избрани произведения. Т. 8. С., 1962. с. 41-106.

35. Панайотова, Василка Костадинова (от Поморие). Спомени за Преображенското въстание.

36. Петканов, Константин. Хайдути. Роман. С., 1931. 167 с.

37. Попаянов, Георги. Малко Търново и неговата покрайнина. Антропогеогр. и истор.проучвания. Бургас, 1939. 412 с.

38. Попаянов, Георги. Странджа. Етногр., геогр. и истор. проучвания. С., 1938. 269 с. (Библ. Тракия, N 11).

39. Попгеоргиев, Йордан. Кърджалиите и Осман Пазвантоолу. В. Търново, 1900. 43 с.

40. Попниколов, Л. (архиерейски наместник, от Бургас). Биографични данни за К. Н. Петканов.

41. Попниколов, Димитър. Одринска Тракия, С., 1919. 80 с.
 

296

 

42. Стоянова, Мара поп (от с. Воден, Ямболско). Лични спомени за Филчо войвода (записал Н. Попов).

43. Попов, Иван Николов. Из миналото на Одрин. С., 1919. 48 с.

43. Попов, Иван Николов. Лични спомени от живота и дейността на Яни Д. Рододарович от Лозенград. С., 1928. 76 с.

44. Попов, Яни (войвода). Лични спомени за Преображенското въстание.

45. Попов, Яни (войвода). Странджанска гусла. Народни песни, на местно наречие, из Лозенградско, М. Търновско, Бабаескийско и Бунархисарско. С., 1905. 48 с.

46. Попско (село в Кърджалийско, селсъвета). Биографични данни за учителя Никола Славов.

47. Право (вестник, Цариград, 1870-1873).

48. Примовски, Анастас. Преображенското въстание в поетичната памет на народа. 1954. 104 с.

49. Разбойников, Анастас Са и Спас Ан. Разбойников. Из миналото на Свиленград. История на града до 1913 г. С., 1990. 340 с.

50. Св. Синод, София. Списък на екзархийски учители в Ениджия.

51. Сивова, Султана Ив. (учителка). Автобиографични бележки.

52. Тодорова, Стоянка (от Варна). Лични спомени за Филчо войвода (записал Христо Колебинов - София.

53. Тракийски сборник. Кн. 2. 1930.

54. Трендафилов, Стойко (от Поморие). Спомени за Филчо войвода (записал Пенчо Томов).

55. Трендафилов, Христо (свещеник). Автобиографични бележки.

56. Тумангелов, Гавраил (иконом, от Габрово). Биографични бележки за първия български учител в Ениджия Хараламби Натов.


[Previous]
[Back to Index]