Сачанли. Историческо и етнографско проучване
Д-р Илия Славков, Боряна Димитрова
 
Приложение № 2
Списък на сачанлийци, дали сведения за селото
 

1. Иван Челлиев, на 62 години, заселил се в с. Турско поле, Хасковско, покойник.

2. Стоян Илиев Камшев, на 70 години, разпитан в с. Медовец, Крумовградско, живее в с. Книжовник, Хасковско.

3. Димитър Стоянов Мишев на 80 години, бивш учител в с. Сачанли, живял и умрял в Крумовград.

4. Ирина Бялова Тополова, 70-годишна, живяла и починала в с. Гнездаре, Ивайловградско.

5. Чонка Дялкова Солакова, на 70 години, живяла и умряла в с. Ботурче, Ивайловградско.

6. Динко Иванов Карабозов, 70-годишен, живял в с. Ботурче, Ивайловградско, покойник.

7. Славко Стоянов Матушев, 70-годишен, разпитан в с. Чукурите, Кърджалийско, живял и умрял в с. Книжовник, Хасковско.

8. Митрю Станков Алекшев, 70-годишен, разпитан в с. Ботурче, Ивайловградско, живял и умрял в с. Гледка, Кърджалийско.

9. Мара Попилиева Славкова, на 67 години, разпитана в с. Ботурче, Ивайловградско, починала.

10. Богдан Петков Минжов, 67-годишен, живял в гр. Кърджали, покойник.

11. Димитър Славков Георгиев, починал на 75 г. в с. Ботурче, Ивайловградско, през август 1955 г.

12. Петко Вълчев Стамболиев, 70-годишен, умрял в с. Царева поляна, Хасковско.

13. Митрю Дялков Качулев, 75-годишен, живял и починал в кв. Веселчани, Кърджали.

14. Ташо Василев Яланджшев, на 74 години, живее в гр. Кърджали.

15. Пандели Славков Сулиев, на 85 години, живял и починал в с. Глухар, Кърджалийско.

16. Стоян Атанасов Лушнарев, на 82 години, живял в с. Бели дол, Ивайловградско, починал в гр. Кърджали.

17. Вълко Андонов Трингов, 65-годишен, живял в Момчилград, починал.

222

18. Ангел Попилиев Ангелов Бакърджиев, учител, живял и умрял в Крумовград.

19. Георги Вълчев Чолаков, на 70-години, живял и умрял в Момчилград.

20. Иван Христов Текбуюков, на 70 години, живее в с. Голям Манастир, Ямболско.

21. Кера Славкова Алекшева, на 68 години, живяла и починала в Кърджали.

22. Петър Митрев Думанов, на 67 години, живял в с. Маслиново, Хасковско, починал.

23. Иван Андонов Трингов, на 67 години, живял и умрял в Момчилград.

24. Мата Дялкова, 70-годишна, живяла и почивала в с. Черешица, Хасковско.

25. Чонка Георгиева Моллова, на 74 години, живяла и починала в Кърджали.

26. Митрю Николов Георгиев, на 78 години, живял и умрял в с. Резбарци, Кърджалийско.

27. Велика Попилиева Милчева, на 64 години, живяла в с. Чукарово, Ямболско и починала там.

28. Васил Стоянов Кюляев, на 80 години, живял в с. Кокиче, Кърджалийско, починал.

29. Вълко Дялков Камбуров Делииванов, на 90 години, живял умрял в с. Гледка, Кърджалийско.

30. Ангел Митрев Текбуюков, на 65 години, живял в с. Орешник, Ямболско, починал.

Информаторите са разпитани в периода 1955—1965 година. В списъка е посочена възрастта, на която са били разпитани.


[Previous] [Next]
[Back to Index]