Да положиш душата си за народа. Български свещенослужители, участници в освободителното движение на Одринско (1895–1913)
Панайот Маджаров

Панайот Маджаров

Да положиш душата си за народа
Български свещенослужители, участници в освободителното движение на Одринско (1895–1913)

Книга трета

ИК „Ваньо Недков”, София 2007

„Българската екзархия има свой дял в успеха на
революционната пропаганда сред народа ни в Тракия:
нейните учители и свещеници бяха най-добрите пионери на делото.”

Иван П. Орманджиев

... Жандаре дошли в селото,
редум попове да сбират,
попове и учительля,
сбират хи, да хи убясят ...

Странджанска народна песен

„Да положиш душата си за народа (Български свещенослужители участници в Освободителното движение на Одринско (1895-1913)” закръгля една дело, без което не бихме могли да си представим историографията за този край, трагично откъснат от Отечеството; за живота на българите в него и борбите за свобода и съединение с Майката Родина.

Панайот Маджаров дава не само изобилно писмени извори за бъдещи изследвания. Той предлага историческа иформация, истини и изводи с трайно значение. Ако положим в една мозайка познанието, което той предоставя, ще открием съкровено патриточния дух и порив на тази българска общност, преживяла трагедията на едно от най-ужасните етнически прочиствания на Балканите през XX век; вляла се и намерила опора, спасение и замогване в пределите на България. но никога не забравила своя роден край, своя корен. Своето минало.

Кирил Янев
 

© Панайот Маджаров, автор, 2007
    ИК „Ваньо Недков”, издател, 2007
    ISBN 978 - 954 - 9462 - 16 - 6


„Да положиш душата си за народа (Български свещенослужители участници в Освободителното движение на Одринско (1895-1913)” е опит да се възкреси част от имената на свещенослужителите, обрекли се в името на свободата на бащината си земя.

В основната си част това са възпитаници на Българската семинария в Цариград и българските средни училища в Одрин, Солун, Битоля, Скопие, Серес. Минали през легална и нелегална борба, те са в центъра на делото за освобождение на българите и земите им, останали отново в робство след Берлинските решения през 1878 г.

Няма българско селище обхванато от борбата за освобождение от турска робия, в което свещениците да не са взели дейно участие. Всичките тия мъже не са се поскъпили да поднесат пред олтара на Отечеството най-скъпия дар - живота си.

Книгата стигна до БЯЛО ВИДЕЛО благодарение на моралната и материална помощ на:

Сливенския митрополит Йоаникий, Веселин Райков Маджаров, Василка Иванова, Юлия Михайлова, Калоян Атанасов, Христан Христанов, Калоян В. Чакъров - неуморен радетел за тракийската идея.

3
 

СЪДЪРЖАНИЕ

За автора, книгата и книгите му . . . . . . . . . . . 5

Свещенослужители в Освободителното движение от Одринския вилает . . . . . . . . . . . 7

Свещеници революционери – участници в Освободителното движение в Одринско . . . . . . . . . . . 16

Българската църква и българите от Източна Тракия . . . . . . . . . . . 42

Списък на български селища в Източна Тракия с имената на църкви и годината на въвеждането на българската писменост и църковнославянското богослужение . . . . . . . . . . . 52

Свещеник Георги Стоянов Джелебов . . . . . . . . . . . 60

Свещеник Петър (Пею) Димитров Киприлов . . . . . . . . . . . 64

Свещеник Георги Йоргакиев Саров - Кубрат . . . . . . . . . . . 83

Станислав Аргиров Вълков – възпитаник на Цариградската семинария . . . . . . . . . . . 106

Отломки от миналото на българите в Одринска Тракия. Отзвукът на Априлското въстание в Източна Тракия . . . . . . . . . . . 124

Българите и българските селища в Източна Тракия . . . . . . . . . . . 144

Показалец на географските имена и понятия . . . . . . . . . . . 166

Ползвана литература . . . . . . . . . . . 171

Непознати и излезли от употреба думи . . . . . . . . . . . 172

Резюме на български език . . . . . . . . . . . 173

Резюме на руски език . . . . . . . . . . . 174

Резюме на английски език . . . . . . . . . . . 175

4
 
 

От същия автор:Панайот Маджаров
Български свещенослужители участници в освободителното движение на Одринско (1895-1913)

Българска
Първо издание
Предпечатна подготовка и печат ИК «Ваньо Недков»
София, ж.к. „Яворов”, бл. 69
тел. 02/872 99 78; 872 21 28


[Back]