Да положиш душата си за народа. Български свещенослужители, участници в освободителното движение на Одринско (1895–1913)
Панайот Маджаров
 
ПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
 

Бонев, Ив. Турското нахлуване в Тракия през м. Юни 1913 г. Ямбол, 1913

Ботев, Хр. Съчинения. С., 1948

Войников, Димитър. Българите от най-източната част на Балканския полуостров - Югоизточна Тракия, С., 2002

Груев, Д. Спомени на заточеника. С., 1965

ГУА, Спомени на Димо Яков. ф. 2000

Енциклопедия България. Т. 1. С., 1978; т. 3. С., 1982, 439

История на България. Т. 6. С., 1987; Т. 7. С., 1991, 430-436

Киприлов, К. П. Биография на свещеник П. Д. Киприлов. Айтос, 1929

Караманджуков, Хр. Западнотракийски българи. С., 1934

Карапетков, П. Славейно. С., 1991

Маджаров, П. Свято заклятие. С., 1998

Маджаров, П. Въстанието в Одринско 1903. С., 2004

Михов, М. С кръст и меч. В.Търново, 2002

Орешков, Н. П. Български села в околностите на Цариград

Орманджиев, Ив. П. Приноси към въстаническото движение в Одринско (1895-1903), кн. 1. Б-с, 1927; кн. 2. С., 1929; кн. 3. С., 1933; кн. 4. С., 1941

Петканов, К. Жетва. С., 1968

Попаянов, Г. Странджа. С., 1938

Попаянов, Г. Малко Търново и неговата покрайнина. С., 1938

Попниколов, Д. Преображенското въстание. С., 1980

Попниколов, Д. Одринска Тракия. С., 1919

Разбойников, С. Апостолите на свободата в Одринска Тракия. С., 2000

Росен, П. По гори зелени. С., 1982, 194-195

Сборник Михаил Герджиков. С., 2002

Силянов, Хр. Освободителните борби в Македония. Т. 1 и 2. С,1983

Славков, Ил., Б. Димитрова. Сачанли. С., 1989

Узунов, Д. При изборите на Арда. С., 1993

Цацов, Б. Архиереите на Българската православна църква. С., 2003

Шивачев, Ст. Един забравен родолюбец. Б-с, 1911

171
 
 

Вестници:
   Знаме, 1876
   Марица, 1874; 1878; 1879
   Напредък, 1976
   Тракия, 1924-1933

[Previous] [Next]
[Back to Index]