Да положиш душата си за народа. Български свещенослужители, участници в освободителното движение на Одринско (1895–1913)
Панайот Маджаров
 
НЕПОЗНАТИ И ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ДУМИ
 

авджия - ловец
батардисвам - унищожавам
врет - всички
герджик - хубав, хубава
ериклерци - от с. Ериклер
ескер (аскер) - войска
мъка - имущество
мурабе - война
редума - навсякъде
руба - покъщнина, обзавеждане, облекло
поганосвам - омърсявам, изнасилвам
синор - граница
съгьгя - съдилище, правосъдие
Хасекия - привилегирован район в Странджа по време на робство
юридия - поход
яма - грабеж
язък - жалко


[Previous] [Next]
[Back to Index]