Да положиш душата си за народа. Български свещенослужители, участници в освободителното движение на Одринско (1895–1913)
Панайот Маджаров
 
4. СПИСЪК НА БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛИЩА В ИЗТОЧНА ТРАКИЯ С ИМЕНАТА НА ЦЪРКВИ И ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНОСТ И ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКОТО БОГОСЛУЖЕНИЕ

( същото в факсимиле )
 
 

Селище
Брой бълг. къщи
(семейства)
Имена на църкви
Година на създаване на българско училище
гр. Малко Търново
940
св. Богородица
1862
с. Гьоктепе (Звездец) 
120
св. Атанас
1865
с. Сърмашик (Бръшлян)
120
св. Димитър
1869
с. Карадере
  25
св. Гьорги
1865
с. Паспалово
170
св. Богородица
1862
с. Граматиково
290
св. 40 мъченици
1862
с. Бързово
  70
св. Гьорги
1868
с. Бугари
(много стара църква св. Параскева)
130
Св. св. Костадин и Елена
1868
с. Пирок
170
св. Богородица
1862
с. Корията
300
св. Никола
1866
с. Дерекьово
440
св. Троица
1859
с. Стоилово
120
св. Илия
след 1870
с. Конак
  60
св. Илия
след 1870
с. Заберново
  50
св. Лука
след 1870
с. Калово
  50
св. Георги
след 1870
с. Мокрошово
  80
св. Троица
след 1870
с. Едига
150
св. Троица
след 1870
с. Керациново
  45
Св. св. Кирил и Методий
след 1870
с. Маглаикьово
  45
Успение Богородично
след 1870

52
 
 
 

Селище
Брой бълг. къщи
(семейства)
Имена на църкви
Година на създаване на българско училище
с. Велика
120
св. Богородица
след 1870
с. Мегалово
  50
Възнесение Христово
след 1870
с. Камилите
140
св. Богородица
след 1870
с. Циканхор
130
св. Троица
след 1870
с. Кладара
  60
св. Пантелеймон
след 1870
с. Резово
100
св. Йоан Кръстител
след 1870
с. Блаца
   80
св. Спас
след 1870
с. Маджура
130
Св. св. Костадин и Елена и Св. Илия
св. Троица
след 1870
с. Курудере
200
св. Георги
след 1870
с. Урумбеглия
170
св. Троица
след 1870
с. Серген
100
св. Тодор
след 1870
с. Пенека
300
св. Богородица
след 1870
с. Ягрос
 120
св. Троица
след 1870
с. Яна
 150
св. Никола
след 1870
с. Колибите
   90
св. Марина
след 1870
с. Чонгара
300
св. Георги
след 1870
с. Сатъкьой
 180
св. Марина
след 1870
с. Раклица
100
св. Илия
след 1870
с. Каракоч
  80
Възнесение Христово
след 1870
с. Карахъдър
200
св. Богородица
след 1870
с. Каваклия   Св. св. Костадин и Елена
1866
с. Енимахле
150 
св. Георги
след 1870

53
 
 

Селище
Брой бълг. къщи
(семейства)
Имена на църкви
Година на създаване на българско училище
с. Карамаслия
  80
св. Димитьр
след 1870
с. Докузюг
  96
св. Георги
след 1870
с. Ининджия
300
св. Спас
след 1870
с. Кадийово
 130
Св. св. Костадин и Елена
след 1870
с. Кулата
120
Св. св. Петър и Павел
след 1870
с. Коево
130
св. Троица
1868
с. Узункюпри
 200
св. Никола
1866
с. Чеглаик
120
св. Илия
след 1870
с. Крушево
  40
св. Никола
след 1870
с. Алмалджик
  30
Св. св. Кирил и Методий
след 1870
с. Кофчаз
120
св. Тодор
след 1870
с. Кишерлик
100
св. Богородица
след 1870
с. Тастепе
 100
св. Илия
след 1870
с. Терзидере
   75
св. Пантелеймон
след 1870
с. Коджатарла
 150
св. Илия
дребна църква, поправена през 1830 г.
след 1870
с. Крахамза
150
Св. св. Костадин и Елена
след 1870
с. Девлетлиагач
   50
св. Богородица
 след 1870
с. Горна канара
   35
св. Пантелеймон
след 1870
с. Долна канара
  35
св. Богородица
след 1870
с. Пейчова махала
  30
св. Илия
след 1870
с. Ериклер
380 / 80
български
св. Спас
след 1870
       
54
 
 
Селище
Брой бълг. къщи
(семейства)
Имена на църкви
Година на създаване на българско училище
с. Скопо   св. Тодор
след 1870
с. Малък Самоков
 
св. Богородица
след 1870
с. Чанакча   св. Илия
1873
с. Тарфа   св. Георги
1873
гр. Бунархисар   св. Георги
1865
с. Караалия   св. Илия
1800
с. Булгаркьой   Св. св. Костадин и Елена
1859
гр. Одрин
 
св. Иван Рилски
нач. училище
гимназия „Д-р П. Берон”
дев. гимназия
духовно у-ще
униатско начално у-ще
униатска гимназия и църква
 

1848
1898
1907
1891
1863
1883
гр. Лозенград
 
св. Никола
св. Атанас
св. Спиридон
начално училище
класно училище
 
 

1835
1859


Факсимилета:


 


 


 


[Previous] [Next]
[Back to Index]