Да положиш душата си за народа. Български свещенослужители, участници в освободителното движение на Одринско (1895–1913)
Панайот Маджаров
 
2. СВЕЩЕНИЦИ РЕВОЛЮЦИОНЕРИ – УЧАСТНИЦИ В ОСВОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ В ОДРИНСКО (1895-1913 Г.)
I и II ВЕЛИЧКО-БУНАРХИСАРСКИ УЧАСТЪК
     Димитър Стоянов (Станчев) БОДУРОВ   —  Георги Стоянов БОЯДЖИЕВ   —  Димитър ВЪЛКОВ   —  Димитър ВЪЛЧЕВ   —  Стоян ГЕОРГИЕВ   —  Иван ДИМИТРОВ   —  Панайот ДИМИТРОВ   —  Андрей Желязков    —  Димитър В. ЗАГОРОВ   —  Васил ИВАНОВ   — Димитър ИВАНОВ   —  Стоян ИВАНОВ   —  Иван Проданов КАЗАКОВ   —  Ст. КАЛЪЧЕВ   —  Никола КОСТОВ   —  Станко НИКОЛОВ   —  Димитър Янев ПОПОВ   —  Димитър СТАНЕВ   —  Васил СТОЯНОВ   —  Иван ЯНЕВ

III ЦИКНИХОРСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК
     Тодор ИЛИЕВ   —  Илия ПЕТКОВ

IV ИНИАДСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК
     СТАМАТОВ, Стамат Райков

V ПИРГОПОЛСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК
     Димитър Василев ДЕЛИКОСТАДИНОВ   —  Васил Димитров ДЕЛИКОСТАДИНОВ

VI ГРАМАТИКОВСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК
     Васил ПРАМАТАРОВ

VII КЛАДАРСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК
     Илия Петков РАДЕВ

VIII СТОИЛОВСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК
     Тодор Георгиев КАБАЛИЕВ   —  Георги Вълков ПОПОВ

IX ГЬОКТЕПЕНСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК
     Ангел Градев ПАНАЙОТОВ   —  Ефтим Костадинов ПОПОВ

X ДЕРЕКЬОВСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК
     Стойчо Димов БИЯЧЕВ   —  Пею (Петър) Димитров КИПРИЛОВ   —  Манол Стоянов КОЛАРОВ   —  Койчо Атанасов КОСТАДИНОВ   —  Васил ЯНЕВ

XI ПАСПАЛОВСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК
     Желязко МИХАЛЕВ   —  Георги Георгакиев САРОВ

XII ЛОЗЕНГРАДСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК
     Купен АТАНАСОВ   —  Петко АТАНАСЧИКОВ   —  Никола Янев БЪЧВАРОВ   —  Йордан ВАСИЛЕВ   —  Стоян ГАЙДОВ   —  Тодор ГРАМАТИКОВ   —  (неизв.) ДИКОВ   —  Тодор ИЛИЕВ   —  Петър КАРТУНКОВ   —  Полихрон КОЙЧЕВ   —  Манол Стоянов КОЛАРОВ   —  Никола (неизв.)   —  Атанас НИКОЛОВ   —  Стоян ПАВЛОВ   —  Димитър Попниколов ПЕТКАНОВ   —  Никола Костадинов ПЕТКАНОВ   —  Никола Стойков ПОПОВ   —  Ангел СТОЙКОВ   —  Петър Иванов СТОЙКОВ   —  Апостол СТОЯНОВ   —  Желязко СТОЯНОВ   —  Тодор СТОЯНОВ   —  Филип СТОЯНОВ   —  Димитър ТЕМЕЛКОВ   —  Петър Николов ТЕРЗИЕВ   —  архиерей ХАРИТОН   —  Петър Николов ШИВАЧЕВ   —  Станко ШИВАЧЕВ   —  Панайот ЯНЕВ   —  Георги Желязков ЯРЪМОВ

МАЛКОТЪРНОВСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК
     Стойчо Манолов АЯНОВ   —  отец ИЗИДОР ЖЕЛЯЗКОВ   —  Васил СТОЯНОВ   —  Сава Георгиев ШАРЕНКОВ

НАЧАЛНИЦИ НА ОРЪЖЕЙНИ СКЛАДОВЕ
     Стоян АТАНАСОВ   —  Христо ДИМИТРОВ   —  Димо НИКОЛОВ

СВЕЩЕНИЦИ ОТ ЗАПАДНА ТРАКИЯ И РОДОПИТЕ
     Илия АНГЕЛОВ   —  Манол (Еманоил) Тодоров БАЕВ   —  Тодор Петров ГАВРИЛОВ   —  Христо (К.) ЖЕЛЯЗКОВ   —  Никола ИЛИЕВ   —  Ангел. ИНДЖОВ   —  Атанас КЕЛПЕТКОВ   —  Яни КИРОВ   —  Яни КИРЧЕВ   —  Саранди КОСТОВ   —  Пантелей КУЗМОВ   —  Протоирей Димитър МАВРОВ   —  Христо МАКРЕЛОВ   —  Тодор МАРИНОВ   —  Сава МИРЧЕВ   —  Васил МИТЕВ   —  Георги МИХАЙЛОВ   —  хаджи Павел НИКОЛОВ   —  Петко НИКОЛОВ   —  Янчо Кирчев ПАЛИТОВ   —  Атанас К. ПЕТКОВ   —  Атанас (Танас) Т. ПЕТРОВ   —  Христо ПОПМАРИНОВ   —  Гаврил САРАФОВ   —  Атанас Христов СТРАНГЕЛОВ   —  Тодор Христов ФАТОВСКИ

СВИЛЕНГРАДСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК
     Петър ЯНОВ

ОДРИН И ОДРИНСКА ОКОЛИЯ
     Ангел (неизв.)   —  Вакла БИСЕРОВА   —  Йеромонах ВАРТОЛОМЕЙ   —  Иван ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ   —  КАЛОЯН (неизв.)   —  Иван Бонев ЧАКМАКОВ   —  Отец Луиз   —  Отец Жан Мишел Бедю   —  Митрополит БОРИС ОХРИДСКИ   —  Митрополит КЛИМЕНТ ВРАЧАНСКИ   —  Софийски митрополит ПАРТЕНИЙ   —  Екзарх Стефан I   —  Епископ Гаруфалов, Иван Димитров
 

ДЖЕЛЕБОВ, Георги Стоянов

ДЖЕЛЕБОВ, Георги Стоянов
Роден през 1810 г. в с. Гьоктепе (Зведец). Починал през 1876 г. в с. Ананасово (квартал на Бургас). Радетел за самостоятелни български църква и училище. На 20 април 1869 г. основал българска църква и училище в Бургас. Съден, интерниран. Обикалял Месемврийска, Анхиалска и Созополска епархии. Стига до далечните села на Източна Тракия и открива български църкви и училища.
 

I и II ВЕЛИЧКО-БУНАРХИСАРСКИ УЧАСТЪК
 

БОДУРОВ, Димитър Стоянов (Станчев)

БОДУРОВ, Димитър Стоянов (Станчев)
Роден в с. Колибите, Бунархисарско. Служил в църквата „Св. Георги” в Бунархисар. Съзаклятник, заточеник. Осъден на 5 години заточение.

16

 

БОЯДЖИЕВ, Георги Стоянов

Роден в с. Чонгара, Бунархисарско. Служил в родното си село в цьрквата „Св. Георги”. Съзаклятник.
 

ВЪЛКОВ, Димитър

Роден в с. Урумбеглия, Бунархисарско. Служил в църквата „Св. Троица” в родното си село. Съзаклятник. Убит по време на въстанието на 5 август 1903 г.
 

ВЪЛЧЕВ, Димитър

Роден през 1832 г. в гр. Бунархисар. Служил в църквата „Св. Георги” в родния си град. Просветител, съзаклятник.
 

ГЕОРГИЕВ, Стоян

Роден в с. Чонгара, Бунархисарско. Служил в църквата “Св. Георги” в родното си село. Съзаклятник. Ръководител на революционен комитет.
 

ДИМИТРОВ, Иван

Роден в с. Пенека, Визиенско. Служил в църквата „Св. Богородица” в родното си село. Съзаклятник. Заточеник с присъда от 10 години заточение.
 

ДИМИТРОВ, Панайот

Роден в с. Урумбеглия, Бунархисарско. Служил в родното си село в църквата „Св. Троица”. Съзаклятник.
 

ДОМУЗЧИЕВ, Андрей Желязков

Роден в с. Колибите, Бунархисарско. Служил в църквата „Св. Георги” в гр. Бунархисар. Съзаклятник.

17

ЗАГОРОВ, Димитър В.

Роден в с. Урумбеглия. Служил в църквата „Св. Троица” в родното си село. Съзаклятник.
 

ИВАНОВ, Васил

Роден в гр. Малко Търново. Служил в църквата „Св. Георги” в с. Чонгара, Бунархисарско. Съзаклятник.
 

ИВАНОВ, Димитър

ИВАНОВ, Димитър
Роден в с. Пенека, Визенско. Служил в църквата „Св. Богородица” в родното си село. Съзаклятник с присъда от 101 години, по-късно заменени с 15 години заточение.
 

ИВАНОВ, Стоян

ИВАНОВ, Стоян
Роден в гр. Бунархисар. Служил в родния си град, в църквата „Св. Георги”. Съзаклятник. Заточеник с присъда от 5 години заточение.

18

 

КАЗАКОВ, Иван Проданов

КАЗАКОВ, Иван Проданов
Роден на 5.II. 1861 г. в гр. Бунархисар. Починал на 17. VI. 1948 г. В гр. Айтос. Служил в с. Велика, Лозенградско, в църквата „Св. Богородица” и в гр Айтос. Арестуван през 1901 г.; сьден и изпратен в крепостта Паяс кале.
 

КАЛЪЧЕВ, Ст.

Роден в с. Яна, Бунархисарско. Служил в църквата „Св. Никола” в с. Яна и в църквата „Св. Марина” в с. Колибите. Съзаклятник.
 

КОСТОВ, Никола

Роден в с. Сатъкьой. Служил в църквата „Св. Марина” в родното си село. Съзаклятник.
 

НИКОЛОВ, Станко

Роден в гр. Бунархисар. Служил в църквата „Св. Георги” в родния си град. Съзаклятник.
 

ПОПОВ, Димитър Янев

ПОПОВ, Димитър Янев
Роден в с. Пенека, Бунархисарско. Служил в цьрквата „Св. Богородица” в родното си село. Съзаклятник. Заточеник с доживотна присъда.

19

 

СТАНЕВ, Димитър

Роден в гр. Бунархисар. Служил в църквата „Св. Георги” в родния си град. Съзаклятник. Заточеник с 5-годишна присъда.
 

СТОЯНОВ, Васил

Роден в с. Чонгара, Бунархисарско. Служил в църквата „Св. Георги” в родното си село. Съзаклятник.
 

ЯНЕВ, Иван

Роден в с. Пенека. Служил в църквата „Св. Богородица” в родното си село. Съзаклятник. Заточеник.
 

III ЦИКНИХОРСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК

ИЛИЕВ, Тодор

Роден в с. Камилите. Служил в църквата „Св. Богородица” в родното си село. Съзаклятник.
 

ПЕТКОВ, Илия

Роден в с. Цикнихор. Служил в църквата „Св. Троица” в родното си село. Съзаклятник.
 

IV ИНИАДСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК

СТАМАТОВ, Стамат Райков

СТАМАТОВ, Стамат Райков
Роден през 1868 г. в с. Блаца. Починал през 1940 г в Ахтопол. Служил в църквата „Св. Спас” в родното си село. Съзаклятник. Заточеник с 15-годишна присъда. Като бежанец служил в църквата в гр. Ахтопол..

20

 

V ПИРГОПОЛСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК

ДЕЛИКОСТАДИНОВ, Димитър Василев

Роден през 1860 г. в с. Манджура. Починал на 12.IV.1936 г. в с. Брадилово. Служил в църквата „Св. Илия” в родното си село. Съзаклятник. На 3 август 1903 г.обезоръжил заптието, което дошло в с. Маджура и отнесъл в гората пушката и револвера му при селската чета.
 

ДЕЛИКОСТАДИНОВ, Васил Димитров

Роден в с. Манджура. Служил в църквата „Св. Георги” в с. Мързово и в църквата „Св. Св. Костадин и Елена” в с. Ургари. Съзаклятник
 

VI ГРАМАТИКОВСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК

ПРАМАТАРОВ, Васил

Роден на 10.1.1848 г. в с. Граматиково. Починал на 19.IV.1929 г.

Ръкоположен на 1.II.1895 г.в църквата „Св. Стефан” в Цариград. Служил в църквата „Св. 40 мъченици” в родното си село и в църквата „Св. Лука” в с. Заберново. Съзаклятник.
 

VII КЛАДАРСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК

РАДЕВ, Илия Петков

Роден на 10.XI.1866 г. в с. Цикнихор. Починал на 5. VI. 1938 г. Ръкоположен на 9. VI. 1896 г. в църквата „Св. Стефан” в Цариград. Служил в църквите „Св. Пантелеймон” в с. Кладара и „Св. Св. Костадин и Елена” в с. Ургари. Съзаклятник.

21

 

VIII СТОИЛОВСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК

КАБАЛИЕВ, Тодор Георгиев

Роден на 28.IX.1866 г. в с. Стоилово. Починал на 17.XI. 1935 г. в с. Извор. Ръкоположен на 29.VI.1896 г. в църквата „Св. Стефан” в Цариград. Служил в църквата „Св. Илия” в родното си село и в църквата на с. Извор. Революционер. Заточеник.
 

ПОПОВ, Георги Вълков

Роден на 15. VII. 1883 г. в с. Стоилово. Починал на 27. XI. 1964 г. в с. Ясна поляна. Служил в църквата „Св. Илия” в родното си село и в църквата на с. Ясна поляна. Революционер. Заточеник.
 

IX ГЬОКТЕПЕНСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК

ПАНАЙОТОВ, Ангел Градев

Роден в с. Сармашик. Починал в с. Сармашик. Служил в църквата „Св. Димитър” в родното си село. Революционер. Заточеник в крепостта Паяс кале. След каторгата турската власт го лишава от изпълнение на служебните му задължения.
 

ПОПОВ, Ефтим Костадинов

Роден на 4.XII.1876 г. в Малко Търново. Починал в с. Звездец през 1960 г. Член на Паспаловския революционен участък. Четник при превземането на заставата в с. Граматиково. Заточеник с 10-годишна присъда. Ръкоположен от Сливенския владика през 1921 г. Служил в църквата „Св. Атанас” в с. Звездец; „Св. Илия” в с. Конак; „Св. Троица” в с. Евренезово.
 

X ДЕРЕКЬОВСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК

БИЯЧЕВ, Стойчо Димов

Роден през 1863 г.в с. Дерекьово. Починал в Бургас. Ръкоположен през 1892 г. от Сливенския владика Гервасий. Служил в църквата „Св. Троица” в родното си село и в църквата „Св. Богородица” в Малко Търново.

22

 

КИПРИЛОВ, Пею (Петър) Димитров

КИПРИЛОВ, Пею (Петър) Димитров
Роден на 14.III.1851 г. с. Пирок, Лозенградско. Починал на 27. VIII.1937 г. в Айтос. Просветител. Революционер. Арестуван и съден по време на Априлското въстание. Като пристав в Лозенград през 1878 г. организирал и отвел в Сливен две групи от 100 и 120 души доброволци за Българската армия. Ръкоположен през 1879 г. от Одринския владика Синесий. Участва в подготовката на Преображенското въстание. Арестуван и осъден на 15 години строг тъмничен затвор. В затвора изготвил списък на 437 затворени революционери от Одринския вилает. Служил в църквите „Св. Богородица” в с. Пирок, „Св. Богородица” в Малко Търново и в църквата в Айтос.
 

КОЛАРОВ, Манол Стоянов

Роден в с. Кулата. Служил в църквата „Св. Св. Петър и Павел” в родното си село. Съзаклятник.
 

КОСТАДИНОВ, Койчо Атанасов

Роден в с. Пирок. Служил в църквата „Св. Илия” в с. Чаглаик и в църквата „Св. Богородица” в с. Пирок. Съзаклятник.
 

ЯНЕВ, Васил

Роден в с. Кулата. Служил в църквата „Св. Св. Петър и Павел” в родното си село. Съзаклятник.

23

 

XI ПАСПАЛОВСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК

МИХАЛЕВ, Желязко

Роден в с. Карадере. Служил в църквата „Св. Богородица” в родното си село. Съзаклятник. Отслужил опелото на Георги Кондолов.
 

САРОВ, Георги Георгакиев

САРОВ, Георги Георгакиев
Роден през 1869 г. в с. Пирок, Лозенградско. Починал през 1910 г. в с. Бата, Поморийско. Служил в църквите в с. Конак; „Св. Илия” в с. Визица; „Св. Богородица” в с. Гьоктепе; „Св. Атанас” в с. Първенец; в гр. Сливен; с. Бата. Председател на революционен комитет в с. Паспалово. Ятак на нелегални чети. Четник.
 

XII ЛОЗЕНГРАДСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК

АТАНАСОВ, Купен

Роден в с. Енимахле. Служил в църквата „Св. Георги” в родното си село. Съзаклятник.
 

АТАНАСЧИКОВ, Петко

Роден в Лозенград. Служил в църквата „Св. Илия” в с. Раклица. Съзаклятник.

24

 

БЪЧВАРОВ, Никола Янев

БЪЧВАРОВ, Никола Янев
Роден през 1853 г. в с. Карахъдър, Лозенградско. Починал на 25.IV.1918 г. в Созопол. Революционер. Заточеник, осъден на 7 години заточение в крепостта Паяс кале, Мала Азия. Баща на петима сина. Първият войвода на Лозенградския революционен участък; вторият революционер, осъден на 5 години строг тъмничен затвор; третият пунктов началник. Служил в църквата „Св. Богородица” в родното си село и в църквата в Созопол.
 

ВАСИЛЕВ, Йордан

Роден в гр. Лозенград. Служил в църквата „Св. Атанас” в родния си град. Съзаклятник.
 

ГАЙДОВ, Стоян

Роден в с. Корията, Лозенградско. Служил в църквата „Св. Никола” в родното си село. Съзаклятник.
 

ГРАМАТИКОВ, Тодор

Роден в с. Кофчас. Служил в църквата „Св. Тодор” в родното си село и в „Св. Св. Кирил и Методий” в с. Алмалджик. Съзаклятник.
 

ДИКОВ, (неизв.)

Роден в с. Карахамза, Лозенградско. Служил в църквата „Св. Св. Костадин и Елена” в родното си село. Съзаклятник.

25

 

ИЛИЕВ, Тодор

Роден в с. Терзидере. Служил в църквата „Св. Пантелеймон” в родното си село. Съзаклятник.
 

КАРТУНКОВ, Петър

Роден в Лозенград. Починал в Бургас. Служил в църквата „Възнесение Хростово” в село Каракоч и в църквата „Св. Иван Рилски” в Бургас. Съзаклятник.
 

КОЙЧЕВ, Полихрон

Роден в гр. Лозенград. Починал през 1901 г. в Лозенград. Просветител. Съзаклятник. Учител и свещеник в църквата „Св. Спиридон” в родния си град. Укривател на нелегални революционери. Делото е продължено от съпругата му Презвитера Ана.
 

КОЛАРОВ, Манол Стоянов

Роден в с. Кулата. Служил в църквата „Св. Св. Петър и Павел” в родното си село. Революционер.
 

Никола (неизв.)

Роден в с. Пирок. Служил в църквата „Св. Никола” в с. Курия. По време на въстанието цялото село било опожарено. Вероятно се е преселил след въстанието заедно с бежанците от с. Курия в Провадийско.
 

НИКОЛОВ, Атанас

Роден в с. Иниджия. Служил в църквата „Св. Спас” в родното си село. Съзаклятник.
 

ПАВЛОВ, Стоян

Роден в гр. Лозенград. Служил в църквата „Св. Илия” в с. Раклица. Съзаклятник.

26

 

ПЕТКАНОВ, Димитър Попниколов

ПЕТКАНОВ, Димитър Попниколов
Роден през 188бг. в с. Каваклия. Починал в гр. Бургас. Син на революционера свещеник ПЕТКАНОВ, Никола Костадинов. Завършил Българска семинария в Цариград. Участник във въстанието. Архиерейски наместник. Служил в църквата „Св. Св. Кирил и Методий” в Бургас.
 

ПЕТКАНОВ, Никола Костадинов

ПЕТКАНОВ, Никола Костадинов
Роден през 1852 г. в с. Каваклия, Лозенградско. Починал на 8.VII.1926 г. в Бургас. Радетел за българска писменост и църков-нославянско богослужение. Инициатор за построяването на голямата църква „Св. Св. Костадин и Елена” в родното си село. Революционер. Заточеник. Съден през 1877 г. Заедно с цялото си семейство участва в Преображенската епопея.
 

ПОПОВ, Никола Стойков

Роден през 1866 г. в с. Пирок. Починал в с. Извор. Завършил духовното училище в Одрин. Учителства три години в с. Коюво. Ръкоположен през 1888 г. в църквата „Св. Георги” в Одрин. Революционер. Участник във въстанието от 1903 г. Служил в църквата „Св. Троица” в с. Коюво и в църквите в селата Черни връх, Извор, Съзлъкьой.
 

СТОЙКОВ, Ангел

Роден в с. Татарларе, Лозенградско. Служил в църквата в родното си село. Съзаклятник.

27

 

СТОЙКОВ, Петър Иванов

Роден в с. Коджатарла. Служил в църквите в родното си село; в „Св. Богородица” в с. Девлетлиагач; „Св. Богородица” в Горна Канара; „Св. Илия” и в с. Пейчова махала. Съзаклятник.
 

СТОЯНОВ, Апостол

Роден в с. Коджатарла. Служил в църквата „Св. Пантелеймон” в родното си село и в църквите на селата Терзидере, Горна Канара, Долна Канара. Съзаклятник.
 

СТОЯНОВ, Желязко

Роден в с. Тастепе.Служи в църквата „Св. Илия” в родното си село. Съзаклятник.
 

СТОЯНОВ, Тодор

Роден в с. Кофчас. Служил в църквата „Св. Тодор” в родното си село и „Св. Богородица” в с. Кишерлик. Съзаклятник.
 

СТОЯНОВ, Филип

Роден в с. Иниджия. Служил в църквата „Св. Спас” в родното си село. Съзаклятник.
 

ТЕМЕЛКОВ, Димитър

Роден в с. Докузкж. Служил в църквата „Св. Георги” в родното си село. Революционер.
 

ТЕРЗИЕВ, Петър Николов

Роден в с. Карахъдър, Лозенградско. Служил в църквата „Св. Св. Костадин и Елена” в с. Карахамза и в „Св. Спас” в с. Ериклер. Съзаклятник.

28

 

ХАРИТОН, архиерей в Лозенград

Роден в с. Зарково, Македония. Подпомага революционното движение. В заместничеството се ушива едно от лозенградските знамена. По време на погрома наместничеството служи за приют на бежанците. Дядо Харитон им дава духовна и материална подкрепа. Уведомява Българската екзархия в Цариград за пострадалите от погрома. Отслужва литургия в лозенградската църква „Св. Никола”.
 

ШИВАЧЕВ, Петър Николов

Роден през 1864 г. в с. Карахъдър, Лозенградско. Починал в с. Главан, Харманлийско. Завършил третокласно училище в Одрин през 1888 г. Учител в селата Енимахле, Карамаслия, Карахамза. Ръкоположен през 1892 г. от Одринския владика. Служил в църквата „Св. Спас” в с. Карахамза и в църквата „Св. Св. Костадин и Елена”. Радетел за самостоятелна църква и училище. Участва в подготовката на Преображенското въстание.
 

ШИВАЧЕВ, Станко

Роден в с. Карахъдър, Лозенградско. Служил в църквата „Св. Богородица” в родното си село. Архиерейски наместник в Лозенград. Служил в църквата „Св. Никола”. Подпомага революционното движение.
 

ЯНЕВ, Панайот

Роден в с. Кадиево. Служил в църквата „Св. Св. Костадин и Елена” в родното си село. Съзаклятник.
 

ЯРЪМОВ, Георги Желязков

Роден в гр. Лозенград. Служил в църквата „Св. Никола”. Подпомага революционното движение.

29

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК

АЯНОВ, Стойчо Манолов

АЯНОВ, Стойчо Манолов
Роден в с. Дерекьово. Починал в Малко Търново. Служил в църквата „Св. Троица” в родното си село. Архиерейски наместник в Малко Търново. Служил в църквата „Св. Богородица”. Революционер. В неговия дом са полагали клетва новопосветените революционери.

„Архиерейският наместник Стойчо Аянов както и свещеник Изидор, хванали ръцете на онбашията, когато скочил да убие баща ми”. Димо Янков.
 

отец ИЗИДОР ЖЕЛЯЗКОВ

Свещеник. Служил в църквата „Преображение Господне” в Малко Търново. Помагал на революционното движение.
 

СТОЯНОВ, Васил

Роден в Малко Търново. Служил в църквата „Св. Богородица”. Съзаклятник.
 

ШАРЕНКОВ, Сава Георгиев

ШАРЕНКОВ, Сава Георгиев
Роден в през 1869 г. в Малко Търново. Починал през 1954 г. в Малко Търново. Свещеник. Архиерейски наместник. Служил в църквата „Св. Богородица” в Малко Търново и в „Св. Илия” в с. Стоилово. Съзаклятник.

30

 

НАЧАЛНИЦИ НА ОРЪЖЕЙНИ СКЛАДОВЕ

АТАНАСОВ, Стоян

Роден в с. Къзъклеси (Момина черква). Починал в с. Къзъклисе. Революционер. Началник на оръжеен склад. Служил в църквата „Св. Петка” в родното си село.
 

ДИМИТРОВ, Христо

Роден в с. Урумкьово. Съзаклятник. Началник на оръжеен склад. Служил в църквата на родното си село.
 

НИКОЛОВ, Димо

НИКОЛОВ, Димо
Роден през 1857 г. в с. Ново Паничарево. Починал на 20.III.1943 г. Съзаклятник. Началник на оръжеен склад. Пред него са полагали клетва заминаващите за Източна Тракия четници. Служил в църквата „Св. Троица” в родното си село.
 

СВЕЩЕНИЦИ ОТ ЗАПАДНА ТРАКИЯ И РОДОПИТЕ

АНГЕЛОВ, Илия

АНГЕЛОВ, Илия
Роден през 1851 г. в с. Кофалар, Ортакьойско. Починал през 1925 г. в село Ботурча, Кърджалийско. Служил в църквата в село Сачамли, Гюмюрджинско, където първи въвел черковнославянско богослужение и български език в училището. Съзаклятник. Заточеник с 15-годишна присъда.

31

 

БАЕВ, Манол (Еманоил) Тодоров

Роден в с. Славейно. Починал на 18.VIII.1927 г. Служил в църквата на родното си село и в с. Долно Райково. Съзаклятник.
 

ГАВРИЛОВ, Тодор Петров

ГАВРИЛОВ, Тодор Петров
Роден в с. Фатова. Починал в Одринския затвор. Служил в църквата на родното си село. Съзаклятник. Заточеник с 15-годишна присъда.
 

ЖЕЛЯЗКОВ, Христо (К.)

ЖЕЛЯЗКОВ, Христо (К.)
Роден в с. Левка. Служил в църквата на родното си село. Съзаклятник. Заточеник с 10-годишна присъда строг тъмничен затвор.
 

ИЛИЕВ, Никола

Роден в Калайджидере. Служил в църквата на родното си село. Съзаклятник. Заточеник с 10-годишна присъда.
 

ИНДЖОВ, Ангел.

Роден през 1869 г. в с. Карлуково. Служил в църквата родното си село Карлуково (Славейно) и в с. Долно Дерекьово. Съзаклятник. Заточеник с 15-годишна присъда в крепостта Паяс кале.

32

 

КЕЛПЕТКОВ, Атанас

Роден в с. Устово. Служил в църквата на с. Устово. Участва в четата на Петко Киряков. Съзаклятник. Заточеник с 10-годишна присъда.
 

КИРОВ, Яни

Роден в с. Калайджидере. Служил в църквата на родното си село.Съзаклятник. Заточеник с 16-годишна присъда.
 

КИРЧЕВ, Яни

Роден в с. Чобанкьой, Дедеагачка околия. Служил в църквата на родното си село. Съзаклятник.
 

КОСТОВ, Саранди

Роден в с. Енимахле. Служил в църквата „Св. Георги” в родното си село. Съзаклятник.
 

КУЗМОВ, Пантелей

КУЗМОВ, Пантелей
Роден в с. Соколовци (Долно Дерекьово), Смолянско. Ръкоположен през 1900 г. от Неврокопския митрополит. Служил в църквата на родното си село. Съзаклятник. Заточеник.
 

Протоирей МАВРОВ, Димитър

Протоирей МАВРОВ, Димитър
Роден в с. Райково (квартал на Смолян). Ръкоположен в Пловдив. Служил в църквите в с. Скобелево и в „Св. Неделя”и „Св. Тодор Стратилат” в родното си село. Просветител. Съзаклятник. Заточеник с 15-годишна присъда.

33

 

МАКРЕЛОВ, Христо

Роден в с. Чокманово, Смолянско. Служил в църквата в родното си село. Съзаклятник.
 

МАРИНОВ, Тодор

Роден в с. Каранкьой. Служил в църквата в родното си село. Съзаклятник.
 

МИРЧЕВ, Сава

Роден в с. Сулища. Служил в църквата в родното си село. Съзаклятник.
 

МИТЕВ, Васил

Роден в с. Попово. Служил в църквата на родното си село. Съзаклятник. Заточеник.
 

МИХАЙЛОВ, Георги

МИХАЙЛОВ, Георги
Роден през 1858 г. в с. Башклисе. Починал на 19.X.1927 г. в с. Белица, Харманлийско. Служил в църквите в родното си село и в с. Белица. Съзаклятник. Заточеник.
 

НИКОЛОВ, хаджи Павел

Роден в гр. Гюмюрджина. Служил в църквата в родния си град. Съзаклятник.
 

НИКОЛОВ, Петко

Роден в с. Карарджали. Служил в църквата в родното си село. Съзаклятник.

34

 

ПАЛИТОВ, Янчо Кирчев

ПАЛИТОВ, Янчо Кирчев
Роден в с. Калайджидере. Служил в църквата в родното си село. Съзаклятник. Заточеник с 15-годишна присъда.
 

ПЕТКОВ, Атанас К.

Роден в с. Устово, Смолянско. Служил в църквата в родното си село. Съзаклятник. Заточеник с доживотна присъда.
 

ПЕТРОВ, Атанас (Танас) Т.

ПЕТРОВ, Атанас (Танас) Т.
Роден в с. Читак. Служил в църквата на с. Аламидере. Съзаклятник. Заточеник с 15-годишна присъда.
 

ПОПМАРИНОВ, Христо

Роден в гр. Чепеларе. Служил в църквата в родния си град. Съзаклятник.
 

САРАФОВ, Гаврил

Роден (неизв.) Служил в църквата в родното си село. Съзаклятник. Заточеник с 15-годишна присъда.
 

СТРАНГЕЛОВ, Атанас Христов

Роден в с. Турен. Служил в църквата в с. Аламидере. Съзаклятник. Заточеник с 15-годишна присъда.

35

 

ФАТОВСКИ, Тодор Христов

Роден в гр. Ортакьой (Ивайловград). Служил в църквата в родния си град. Съзаклятник. Заточеник с 15-годишна присъда.
 

СВИЛЕНГРАДСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН УЧАСТЪК

ЯНОВ, Петър

Роден в с. Ташлъмюселем. Служил в църквата на родното си село. Член на революционния комитет в с. Ташлъмсюлем. Селото не е взело участие във въстанието, но е дало шестима заточеници.
 

ОДРИН И ОДРИНСКА ОКОЛИЯ

Ангел (неизв.)

Роден в гр. Одрин. Служил в църквата в родния си град. Съзаклятник. Заточеник.
 

БИСЕРОВА, Вакла

Монахиня от с. Соуджак (Студен кладенец). Ятак. Куриер. Съзаклятник
 

Йеромонах ВАРТОЛОМЕЙ

Роден в с. Демръщица, Пазарджишко. Служил в църквата в с. Дребищна, Ортакьойско. Съзаклятник. Заточеник с 5-годишна присъда.
 

Архиерейски наместник ИВАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

Потомък на български преселници от с. Караагач, Одринско, в Бесарабия. Роден в гр. Болград. Завършва Белградската българска гимназия и духовна академия в Киев. В България е служил в Руския параклис, днешната Руска църква в София „Св. Ни-

36

колай Чудотворец” и църквата „Св. Неделя”. Той е в центъра на освободителното движение в Македония и Одринско. В дома си, на ул. „Св. Ив. Рилски” е давал подслон на революционните водачи Гоце Делчев, Яне Сандански, Пере Тошев, Димитър Стефанов, Михаил Герджиков. Мазето на дома му е служило за оръжеен склад, от който оръжието се пренасяло в Македония.
 

КАЛОЯН (неизв.)

Роден в гр. Одрин. Служи в църквата в родния си град. Съзаклятник. Заточеник.
 

ЧАКМАКОВ, Иван Бонев

ЧАКМАКОВ, Иван Бонев
Роден на 15.VIII.1866 г. в гр. Кукуш. Починал на 15. II. 1931 г. Завършва класическа гимназия и висша духовна академия в Рим. Служил в църквата „Св.василий” в с. Покрован, „Пресвята Богородица” в Цариград и „Успение Богородично” в София. Революционер. Заточеник, осъден на 101 години затвор. Присъдата му е отменена по застъпничеството на католическия владика и Австроунгарския консул в Одрин. Спасява бежанците по време на прогонването им през 1913 г.
 

Отец Луиз от Униатския орден „Св. Августин”

Служил в Пловдив, в католическата черква „възнесение господне”. Подпомагал революционното движение.

Отец Луиз от Униатския орден „Св. Августин”. Отец Жан Мишел Бедю

Отец Жан Мишел Бедю

Роден на 24. Х1.1876 г. В Северна Франция. Починал на 2. II. 1939 г. в Лоргвес, Франция. Служил във френския колеж „Св. Августин” в Пловдив през 1889-1938 г. Подпомагал революционното движение през годините 1900-1903.

37

 

Митрополит БОРИС ОХРИДСКИ
(светско име КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ)

Митрополит БОРИС ОХРИДСКИ
Роден на 30.I.1875 г. в Стара Загора. Починал на 22.X.1938 г. в София. Висш духовник, просветител. Завършил духовна академия в Петербург. Учител в духовно училище в Самоков.

Протосингел в Българската екзархия (1903-1910). По време на това му служене полага големи грижи за развитието и разширяването на църковно-просветното дело в Македония и Тракия. На 5.VIII.1910 г. в българския храм „Св. Стефан” в Цариград е хиротонисан в епископски сан и титлата „Моравски”, а на 10.XII. с. г. е избран за Охридски митрополит. Управлява Гюмюрджинската епархия (1913-1915); член на Светия синод; Екзархийски наместник в Цариград (1924-1936). Радетел за издиганета на българското просветно дело. Съставя богослужебни книги с религиозно-нравствено съдържание.

Подпомага освободителното движение в Македония и Одринско. През 1902 г. заедно със свещеник Иван Георгиев Стефанов и бъдещия митрополит Климент Врачански организират посещение в България на архиерей Петров от Духовната академия в Петербург. Пристигнал в България, архиерей Петров минава границата и с една от четите обикаля из Македония. Върнал се в Русия, архиереят осведомява руската общественост за справедливата кауза на поробените българи в Македония и Одринско.

Запленени от думите на архиерей Петров, двама младежи от Петербург, руснак и поляк, идват в България, за да се включат в една от четите в Македония.

38

 

Митрополит КЛИМЕНТ ВРАЧАНСКИ
(светско име ГРИГОРИЙ ИВАНОВ ШИВАЧЕВ)

Митрополит КЛИМЕНТ ВРАЧАНСКИ
Роден е през 1873 г. в гр. Сопот. Починал на 3.V.1930 г. във Враца.

Основно образование получава в родния си град, след което продължава обучението си в Самоковското богословско училище, което завършва през 1894 г. От есента на същата година със степендия, отпусната от Св. Синод на Руската православна църква, е приет за студент в Киевската духовна семинария. През 1900 г. е ръкоположен за иеродякон. През 1901 г. - за иеромонах.

През 1904 г. е въведен в архимандридски сан. Протосингел на Светия синод (1906-1909). От януари 1914 г. е Врачански митрополит. Член и наместник на Светия синод (1914-1930). Подпомага революционното движение в Македония и Одринско и участва в популяризацията на справедливата кауза.
 

Софийски митрополит ПАРТЕНИЙ
(светско име ПЕТЪР ПОПСТЕФАНОВ ИВАНОВ).

Роден на 12.II.1845 г. в с. Вайсал, Одринско. Починал на 20.VI.1918 г. в София. Начално образование получава в родното си село; прогимназиално - в Одрин. Учител е в с. Голям Боялък, Ямболско; в богословското училище в Йерусалим; главен писар в Дамаск при патриаршеския наместник. През 1867 г. е подстриган в монашество под името Партений. През 1871 г. е провъзгласен за архидякон и се завръща в Одрин; архиерейски наместник в Свиленград. През 1873 г. в църквата „Св. Стефан” в Цариград е хиротонисан (ръкоположен) в епископски сан с титлата „велички”от Българския екзарх Антим I. Той го назначава за викарий в гр. Видин; от 1882 до 1886 г. е ректор на Петропавлов-

39

ската духовна семинария; от 1886 г. е управляващ на Пловдивска и Ловешка епархия. На 26.I.1892 г. е избран за Софийски митрополит. По време на служенето си в Софийската епархия, митрополит Партений е в тесен контакт с енорийския свещеник Иван Георгиев Стефанов, който е покровител на водачите на Македоно-Одринското освободително движение.

Оказва помощ на революционера Иван Стефанов и индиректно на Македоно-Одринските революционери.
 

Екзарх Стефан I
(Светско име Стоян Попгеоргиев Шоков).

Екзарх Стефан I
Роден на 7.IX.1878 г. в с. Широка лъка. Починал на 14.V.1951 г. в с. Баня. Завършил богословско училище в Самоков - 1896 г.; Духовна академия в Киев; кандидат на богословието. Учител в Пловдивската мъжка гимназия; секретар и протосингел на Българската екзархия в Цариград. Софийски митрополит от 1922 г.; български Екзарх от септември 1948 г. По време на служенето си в Цариград през 1912 г. подпомага бягащите от турската армия българчета като им дава закрила в семинарията; снабдява ги с цивилни дрехи; урежда им паспортите в Руското консулство и ги подпомага да бягат през море в Одеса, за да се върнат в България и участват във войната срещу Турция.

40

 

Епископ Гаруфалов, Иван Димитров

Епископ Гаруфалов, Иван Димитров
Роден на 15.VIII.1887 г. в Малко Търново. Починал на 7.VIII.1951 г. в София. Син на революционера отпреди Освобождението Димитър Ст. Гаруфалов; брат на капитан Стойчо Гаруфалов, водил пьрвата агитационна чета в Странджа през 1895 г. Завършил Духовна академия в Рим. Служил в църквата „Св. Св. Кирил и Методий” в Одрин и преподавател в одринското католическо училище. Свещеник и учител в Малко Търново. Служил в църквата „Преображение господне” и в църквата „Успение Богородично” в София. По време на Балканската война спасява български революционери застрашени от арести. Дава им подслон в католическия пансион и ги подпомага да минат в България.


[Previous] [Next]
[Back to Index]