Животът на източнотракийските българи в техните песни и разкази

Панайот Маджаров

 

 

ПАНАЙОТ МАДЖАРОВ

 

ЖИВОТЪТ НА ИЗТОЧНОТРАКИЙСКИ БЪЛГАРИ В ТЕХНИТЕ ПЕСНИ И РАЗКАЗИ

София 2001

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ”

 

Панайот Маджаров

ЖИЗНЬ ВОСТОЧНОФРАКИЙСКИХ БОЛГАР В ИХ ПЕСНЯХ И РАССКАЗАХ

СОФИЯ 2001 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ПРОФ. МАРИНА ДРИНОВА

 

Panayot Madzarov

THE LIFE OF EAST THRACIAN BULGARIAN PEOPLE IN THEIR SONGS AND STORIES

SOFIA 2001

PROFESSOR MARIN DRINOV ACADEMIC PUBLISHING HOUSE

 

Книгата „Животът на източнотракийски българи в техните песни и разкази” е продължение на дългогодишния труд на П. Маджаров „Народно творчество на българи от Източна Тракия”. Представлява сбор от 14 статии, допълва и разширява познанията за духовната култура и бит на източнотракийските българи. Съдържа нови изследвания за вярата и предопределението, поличбите и предсказанията; любовта към писмеността и учението; за смеха и смешното; редът на празничните хора; осиновяването; народни разкази за хайдути и хайдути разбойници; кърджалията Индже Стоян, съдбата на бежанците в няколко села на Малкотърновско и т.н. Разказите на все още живите допреди 15—20 години бежанци и преките им потомци са свидетелство за един народ и една земя, дълбоко български през хилядолетната история на българите.

 

Книгата е опит да се извади от забвение миналото на част от българския народ, прокуден от бащиния си край през 1913 година. Това се осъществи благодарение на моралната помощ на Костадин Ж. Маджаров, Димо Г. Иванов, Тодорка Кукуринкова от Бургас и Атанас К. Петров, Мария Димитрова, Калина Джогова, Пламен Манолов, Даниела Виденова, Сава Савов от София, както и на материалната помощ от ръководствата на КЦМ АД — Пловдив и КС „Бена” София.

 

 

© Панайот Желязков Маджаров, 2001

Скарлет Станиславова Панчева, художник, 2001

I5ВN 954-430-802-4

  


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор . . . . . . . . . . . 5

 

Вярата в предопределението, поличбите и предсказанията . . . . . . . . . . . 7

Любовта към писмеността и учението . . . . . . . . . . . 26

За смеха и смешното . . . . . . . . . . . 44

Редът на празничните хора . . . . . . . . . . . 71

Отношения снаха — свекърва . . . . . . . . . . . 91

Осиновяването . . . . . . . . . . . 108

Чумата по българските земи и отражението ѝ във фолклора на странджанци . . . . . . . . . . . 128

Народни разкази и песни за хайдути и хайдути разбойници . . . . . . . . . . . 141

Кърджалията Индже Стоян . . . . . . . . . . . 162

Освободителната война (1877—1878) и съдбата на българите от Източна Тракия . . . . . . . . . . . 179

Бежанците в няколко села на Малкотърновско . . . . . . . . . . . 201

По следите на една песен . . . . . . . . . . . 227

Нестинарството . . . . . . . . . . . 245

Прозаични фолклорни творби . . . . . . . . . . . 254

 

Послеслов . . . . . . . . . . . 291

 

308

 

 

Данни за осведомителите . . . . . . . . . . . 295

Географски имена и понятия . . . . . . . . . . . 297

Непознати и излезли от употреба думи . . . . . . . . . . . 299

Съкращения . . . . . . . . . . . 303

Литература . . . . . . . . . . . 304

Резюме на руски език . . . . . . . . . . . 306

Резюме на английски език . . . . . . . . . . . 307

 

309

 

 


 

Панайот Маджаров

ЖИВОТЪТ НА ИЗТОЧНОТРАКИЙСКИ БЪЛГАРИ В ТЕХНИТЕ ПЕСНИ И РАЗКАЗИ

 

Българска

Първо издание

Рецензенти ст. н. с. Стефана Стойкова, ст. н. с. Стоянка Бояджиева

Редактор Лиляна Лучева

Художник Скарлет Панчева

Коректор Анелия Йосифова

Технически редактор Правда Глогинска

Набор Кера Маджарова

Издателски индекс 34

Формат 60x84/16

Печатни коли 19,50 + 0,50 печ. коли прил.

 

Печатница на Академично издателство „Проф. Марин Дринов”

1113 София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 5

 

Поръчка № 1171

 http://www.bgob.net/acad_publ_house.asp

 

ISВN 954-430-802-4

 

[Back]