Свято съзаклятие
Панайот Маджаров
 
ПОКАЗАЛЕЦ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИМЕНА И ПОНЯТИЯ
 

Аидере р.
Айтос гр.
Акъ тепе височина
Аланкайряк (Ясна поляна) с. Бургаска обл.
Алиботуш пл.
Алмаджик с. Изт. Тракия
Англия
Анхиало вж. Поморие
Апартес (Апортес) български колиби в Изт. Тракия
Ахмачево с. Изт. Тракия
Ахтопол гр.
Барата м., Бръшлянско землище
Бата с. Поморийско

Батак гр.
Батум гр. в Русия
Баш клисе с. Суфлийско
Белгия
Белград
Белия камък м. с. Звездец
Блаца с. Изт. Тракия
Близнак с. Бургаска област
Босна м. с. Бяла вода
Букорещ гр.
Бунархисар гр. Изт. Тракия
Бургас гр.
Бръшлян с. вж. Сърмашик, Бургаска област
Бродилово с. Бургаска област
Българи с. Бургаска област
Бяла вода с. Бургаска област
Бялковци колиби М. Търново

Вайсал с. Изт. Тракия
Вардар р.
Варна гр.
Василико гр. (Царево)
Велека р.
Велес гр.
Велика с. Изт. Тракия
Веселиново с. Ямболско
Виза гр. Изт. Тракия
Визица с. Бургаска област

Ганус с. Изт. Тракия
Герман с. Македония
Голямо Буково с. Бургаска област
Голям дервент с. Зап. Тракия
Горно Луково с. Кърджалийско
Градец с. Сливенско
Граматиково с. Бургаска област
Граничар с. Бургаска област
Гугутка с. Кърджалийско

Девлетли агач с. Изт. Тракия
Дерекьово (Дерекьой) с. Изт. Тракия
Делиево местност Изт. Тракия
Дерменжиювци колиби Изт. Тракия
Диар бекир, Мала Азия
Докузюк с. Изт. Тракия Долно
Луково с. Кърджалийско
Долно Райково кв. на Смолян
Домуз дере с. Зап. Тракия
Драгуле колиби Изт. Тракия
Дука гьол м. Ясна поляна

267
 

Европа
Едига с. Изт. Тракия
Едрине вж. Одрин
Еникьой с. Изт. Тракия
Ени махле с. Изт. Тракия
Енияда с. Изт. Тракия
Ериклер с. Изт. Тракия
Еркене р. Изт. Тракия
Ески Заара (Стара Загора)

Женева
Жеравна с.
Живак вр.

Заберново с. Бургаска област
Звездец с. Бургаска област
Зигарките м. с. Звездец
Зелениковска река

Източна Румелия
Източна Тракия
Индже войвода
с. Инджекьой (Инджекьово), Изт. Тракия
Иниджия с. Изт. Тракия
Италия

Каваклия с. Изт. Тракия
Кадиево с. Изт. Тракия
Казанлък гр.
Калово с. Бургаска област
Камила (Камилите) с. Изт. Тракия
Канарите с. Изт. Тракия
Капината м. с. Дерекьово
Карабунар (Грудово) гр.
Кара дере с. Изт. Тракия
Кара коч с. Изт. Тракия
Кара хъдър с. Изт. Тракия
Карнобат гр.
Катун р.
Качул р.
Каяджик с. Зап. Тракия
Керациново с. Изт. Тракия
Керечли с.
Кладара (Сливарово) с. Бургаска област
Княжево, София
Коджа тарла с. Изт. Тракия
Колибите с. Изт. Тракия
Копривщица гр.
Корфу колиба с. Изт. Тракия
Кости с. Бургаска област
Котел гр.
Кофчаз с. Изт. Тракия
Коюво с. Изт. Тракия
Коюдере с. Изт. Тракия
Крайморие с. Бургаска област
Кратово гр. Македония
Крим
Крушевец с. Бургаска област
Кукуш гр.
Кулата с. Изт. Тракия
Курбетито с. Хасковско
Курията с. Изт. Тракия
Куру дере с. Изт. Тракия
Кюстендил гр.

Лозенград
Люле бургас гр.
Лъджакьой с. Зап. Тракия

Маглавит (Маглаикьово) с. Изт. Тракия
Маджура с. Изт. Тракия
Македония
Мала Азия
Малгара(ъ) гр. Изт. Тракия
Малко Търново гр.
Малък дервент с. Зап. Тракия
Малък Самоков гр. Изт. Тракия
Манука с. Изт. Тракия
Манука р. Изт. Тракия
Марина шума м. в с. Звездец

268
 

Марковец вр. с. Кулата
Мегалово с. Изт. Тракия
Мелахреново м. в Звездец
Мералово м. в Граматиково
Меричлери с. Хасковско
Мерхамлий с. Зап. Тракия
Мидия гр. Изт. Тракия
Мокрошово с. Изт. Тракия
Моряне с. Бургаска област
Мраморно море
Мусакьово м. с. Ясна поляна
Мързово (Кондолово) с. Бургаска област

Негован с. Леринско

Одрин гр.
Одрински вилает (Одринско)
Ортакьой (Ивайловград)

Павлово, София
Папия вр. в Странджа
Паничаряво (Ново Паничаряво), Бургаска област
Папракьовица м. Малко Тьрново
Париж
Паралии с. Изт. Тракия
Паспалово с. Изт. Тракия
Пашмаклий (Смолян)
Паяс кале (Бияс кале), Мала Азия
Пенека с. Изт. Тракия
Пейчова махала с. Изт. Тракия
Перущица гр.
Петрова нива м. с. Стоилово
Пехчево с. Македония
Пиргополо с. Изт. Тракия
Пирин
Пирок с. Изт. Тракия
Пишманкьой с. Зап. Тракия
Пловдив
Поморие вж. Анхиало
Попско с. Кърджалийско

Разград
Раклица с. Изт. Тракия
Резово с. Бургаска област
Рила
Родопи
Росен с. Бургаска област
Румъния
Русе
Русия
Рукокастро с. Бургаска област

Сазара с. Изт. Тракия
Сакар планина
Самоков гр.
Сан Стефано
Сарай с. Изт. Тракия
Сармашик вж. Бръшлян
Свети Стефан вр. Изт. Тракия
Света фотида м. Изт. Тракия
Сегрен с. Изт. Тракия
Селешка река, Бръшлян
Сели оглу (Сели олу) с. Изт. Тракия
Сен Жан д'Арк, Мала Азия
Сенеклий с. Изт. Тракия
Синоп кале (Синап кале), Мала Азия
Скипо гр. Изт. Тракия
Скопие гр.
Сливен гр.
Солун гр.
София гр.
Стара Загора гр.
Стоилово с. Бургаска област
Странджа планина
Струма р.
Суфлу гр. Зап. Тракия
Сътъкъой с. Изт. Тракия

Тангарджиевци колиби, Граматиково
Тастепе Изт. Тракия
Татарларе с. Изт. Тракия
Темният лъг колиби, Изт. Тракия

269
 

Терзи дере с. Изт. Тракия
Тозаклий с. Изт. Тракия
Тракия
Труле с. Изт. Тракия
Турско поле (Равно поле) с. Кърджалийско
Тутракан гр.
Трън гр.

Уграш м. с. Изт. Тракия
Урумбеглия с. Изт. Тракия
Устака м. Малко Търново

Франция

Хайдутина м. Дерекьово
Хасково гр.
Хафса гр. Изт. Тракия

Цариград
Церовска гора (Церово) м. Индже войвода
Циганка вр. Изт. Тракия
Цикнихор с. Изт. Тракия
Църногорово м. Малко Търново

Чаталджа с. Изт. Тракия
Чеглаик (Чаглаик) с. Изт. Тракия
Чирпан гр.
Черно море
Чонгара с. Изт. Тракия

Швейцария
Шеренковци колиби Малко Търново
Шумен

Явузово м. с. Пирок
Ямбол гр.
Яна гр. Изт. Тракия
Янъ дере с.
Ясна Поляна с. Бургаска област
Ятаджик (сега Маджарово)


[Previous] [Next]
[Back to Index]