Свято съзаклятие
Панайот Маджаров
 
Галерия
 

Паметника на преображенци „Петрова нива с последните живи участници във въстанието
Паметника на преображенци „Петрова нива" с последните живи участници във въстанието
 

Продан Василев Сербезов
Продан Василев Сербезов
 

Свещенник Петър (Пею) Димитров Киприлов
Свещенник Петър (Пею) Димитров Киприлов
 

Стоян Петров Топузов
Стоян Петров Топузов
 

Киро Димитров Узунов (първият в ляво), четникът Богдан Стоянов Гавазов (в средата), поручик Коста Стоянов
Киро Димитров Узунов (първият в ляво), четникът Богдан Стоянов Гавазов (в средата), поручик Коста Стоянов
 

Лефтер Русенов Мечев
Лефтер Русенов Мечев
 

Стоян Вълчев Мохеров - Камилски
Стоян Вълчев Мохеров - Камилски
 

Войно Динов Роянов
Войно Динов Роянов
 

Слави Чанев Мерджанов
Слави Чанев Мерджанов
 

Димитър Христакиев Дичев
Димитър Христакиев Дичев
 

Пано Ангелов (в ляво) и Никола Атанасов Равашола (в дясно). Снимката на мъртвите им тела е правена на 22 март 1903 г.
Пано Ангелов (в ляво) и Никола Атанасов Равашола (в дясно). Снимката на мъртвите им тела е правена на 22 март 1903 г.
 

Георги Иванов Нанкин
Георги Иванов Нанкин
 

Факсимиле от удостоверение на Георги Иванов Нанкин за участието му в Балканската война
Факсимиле от удостоверение на Георги Иванов Нанкин за участието му в Балканската война
 

Кера Панайотова Маджарова
Кера Панайотова Маджарова
 

Станка Василева Чаева
Станка Василева Чаева
 

Петър Николов Васков
Петър Николов Васков
 

Факсимиле от писмо на Петър Николов Васков
Факсимиле от писмо на Петър Николов Васков
Факсимиле от писмо на Петър Николов Васков
 

Лазар Иванов Маджаров
Лазар Иванов Маджаров
 

Георги Димитров Кондолов
Георги Димитров Кондолов
 

Четата на Лазо Лазов при с. Герге Бунар на път за Петрова Нива
Четата на Лазо Лазов при с. Герге Бунар на път за Петрова Нива
 

Васил Петков Васильов
Васил Петков Васильов


[Back]