Свято съзаклятие
Панайот Маджаров
 
БЕЛЕЖКИ
 

Продан Василев Сербезов – род. през 1854 г. В гр. Чирпан, обесен през октомври 1877 г. в гр. Пловдив.

Ползвана литература:
Заимов, С., Миналото. С., 1986;
Аянов, Г. п. Малко Търново и неговата покрайнина. Бургас, 1939;
Илиев, А. Спомени.
 

Петър Димитров Киприлов – род. 14 март 1851 г. в с.Пирок, починал на 27 август 1937 г., гр. Айтос.

Ползвана литература:
Орманджиев, Ив. П. Приноси, кн. IV, С., 1941, с. 7-18, 50-56;
Киприлов, К. Биография на Петър Димитров Киприлов. Айтос, 1929.
 

Стоян Петров Топузов – род. през 1873 г. в гр. Малко Търново, починал през 1914 г. в София.

Ползвана литература:
Страшимиров, А., т. VII, С., 1963 г., с. 164.
Орманджиев, Ив. П. Приноси, кн. I, Бургас 1927, с. 1; Приноси, кн. II, С., 1929, с. 15,35, 84, 85, 134, 143; Приноси, кн. III, С., 1933, с. 9, 7, 346; Приноси, кн. VII, с. 292. Ръкопис. БИА-НБКМ, ф. 641, а. е. 16; Приноси, кн. XIII, БИА-НБКМ, ф. 641.
Маджаров, Д. Спомени. БИА-ДБвК, ф. 224: ОДА Бургас, к. 8, а. е. 106.
Силянов, Хр. Спомени от Странджа. С., 1934, с. 114.
Л. а. П. Маджаров. Спомен на Свобода Стоянова Янколова.
 

Киро Димитров Узунов – род. на 7 февруари 1864 г. гр. Малък Самоков, починал на 28 септември 1938 г. в Бургас - войвода на Звездецкия революционен участък.

Ползвана литература:
Орманджиев, Ив. П. Приноси, кн. III, с. 107-126, 177-179, 275-281.
Янков Д. Сп. „Завети”, бр. 661, 662, 1938.
Общински архив в. Бургас.
 

Лефтер Русинов Мечев – род. на 22 декември 1877 г. в гр. Малко Търново, починал на 8 август 1959 г. в Бургас.

262
 

Ползвана литература:
Орманджиев, Ив. П. Приноси, кн. III, С., 1933, с. с. 127-138, 247-255, 329-339, 368-373.
Орманджиев, Ив. П., Георги Кондолов, Бургас, 1927.
Мечева, Т. Спомен за баща ми Л. Мечев, ръкопис.
 

Стоян Вълчев Мохеров (Камилски) – род. през 1870 г. в с. Камилите, Лозенградско, поч. на 8 юни 1933 г. в гр. Варна.

Ползвана литература:
Орманджиев, Ив. П. Приноси, кн. III, С., 1933, е. с. 127-138, 247-255, 329-339, 368-373.
Орманджиев, Ив. П., Георги Кондолов, Бургас, 1927.
 

Войно Димов Роянов – род. през 1877 г. в гр. Малко Търново, починал на 8 септември 1944 г.

Ползвана литература:
Орманджиев, Ив. П. Приноси, кн. III, С., 1933, с. с. 31-56, 57-63, 64-82, 247-255.
В. „Тракия”, бр. 492, 16 август 1932 г.
 

Слави Чанев Мерджанов – род. на 16 юни 1876 г. в гр. Карнобат, обесен на 9 декември 1901 г. в Одрин.

Ползвана литература:
Сп. „Завети”, бр. 623, 1936;
Ив. Пандалев. Мерджанов и аферата х. Нури Бей;
И. П. Другарите на Слави Мерджанов;
А. Сп. Разбойников. Последните минути на Слави Мерджанов;
Ив. Попов Другарите на Слави Мерджанов, бр. 641 и 642.
Орманджиев, Ив. П. Приноси, кн. III, С., 1933, с. 288-292.
Аврамов, Ст. Солунското съзаклятие. С., 1933.
Попов, Ив. Из миналото на Одрин, С., 1919.
Шатев, П. В Македония под робство. С., 1968.
 

Бялата лента с червен кръст (Димитър Христакиев Дичев) – род. на 23 февруари 1882 г. в село Долно Райково, починал през 1930 г.

Ползвана литература:
Орманджиев, Ив. П. Приноси, кн. III, С., 1933, с. 127-133, 152-165, 334-338.
 

Никола Равашола – род. през 1863 г. Убит на 20 март 1903 г. в село Бръшлян, Бургаска област.

Ползвана литература:
Герджиков, М. Спомени, материали, документи. С., 1984, с. 412 е отбелязано, че е роден в Перущица, с. 195.
Орманджиев, Ив. П. Приноси, кн. III, С., 1933, с.с. 99, 47, 231, 203, 295, 18.

263
 

Петко Росен. През гори зелени. С., 1982, с. 293.
Страшимиров, А. С., 1963, т. VIII, с. 50, 51, 486.
Герджиков, М. Непубликувани спомени.
Орманджиев, Ив. П. Т. VI, с. 269, БНА-НБК.
Маджарова, К. Какво помня за Илинденско-Преображенското въстание, 1903 г., в. „Работническо дело”, бр. 197, 1983.
 

Георги Иванов Нанкин – род. през 1876 г. село Бяла вода, починал на 11 юли 1957 г., с. Крушевец.

Ползвана литература:
Орманджиев, Ив. П. Приноси, кн. III, С., 1933, с. 275-281.
Личен архив. Спомени на сина му Димо Г. Иванов и дъщеря му Тонка Г. Петкова.
 

Какво помня за Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. - спомен на Кера Панайотова Маджарова от София, род. на 21 юни 1896 г. в село Бръшлян, починала на 18 май 1990 в.
 

Дните на Иленденско-Преображенското въстание в Малко Търново - спомен на Станка В. Чаева от София, род. през 1894 г. в Малко Търново, починала на 20 октомври 1987 г.
 

Илинденско-Преображенското въстание в Малкотърновско отразено в няколко странджански песни.

Ползвана литература:
Странджански народни песни из репертоара на Кера Панайотова Маджарова. С., 1983.
Орманджиев, Ив. П. Приноси, кн. III, С., 1933, с. 117, 161, 353.
Орманджиев, Ив. П. Приноси, кн. IV, С., 1941, с. 89
 

Петър Николов Васков – род. на 18 май 1875 г. в гр. Велес, убит на 10 ноември 1907 г. в с. Лъджакьо, Дедеагачко.

Ползвана литература:
Възпоменателен лист. София, 23 ноември 1957 г.
Балджиев, М. Петър Васков. Лъджакьой, С 1972, с. 68-85.
Балджиев, М. Материали за Петър Васков. НА на БАН, сб. XVIII, ф. 4, а. е. 12.
Попкиров, Д. Петър Васков. Лъджакьой. С., 1972, с. 86-95.
Орманджиев, Ив. П. Известия на института по история. 1962, т. XI.
Списание „Илюстрация Илинден”, г. 10, 1938 № 3-6, 8.
Васков, Ив. Н. Петър Николов Васков. В. „Тракия”, бр. 530, 531, 1933 г.;
в. „Революционен лист”, бр. 17 от 21. VIII. 1905 г.

264
 
 

Лазар Иванов Маджаров - роден през 1872 г., с. Негован, Леринско, убит на 10 ноември 1907 г. в с. Лъджакьой, Дедеагачко.

Ползвана литература:
Костадинов, Д. Лазар Маджаров учител в с. Жеравна. Сп. „Завети”, бр. 634, 635, 637 от 1937 г.
Попов, Я. Айтозлията в Лозенград. Сп. „Завети”, бр. 633, от 1936 г., „Бяла Рада - Ениджийката”. Как се учеха коледарските песни в село Каваклия, Лозенградско - сп. „Завети”, бр. 636 от 1936 г.
Шивачев, Ст. Спомен за Лазар Маджаров в Лозенград. Сп. „Завети”, бр. 689.
Орманджиев, Ив. П. Приноси, кн. IV, С., 1941, к.с. 60, 103-105, 113, 114, 117, 140, 141, 166, 167, 169, 170, 221, 222.
Силянов, Хр. Спомени от Странджа. С., 1984.
Груев, Д. Войводата Лазар Маджаров. Лъджакьой. С., 1972, 44-67.
Янков, Д. Лазар Маджаров - Босилков. Сп. „Завети”, бр. 634, 635, 637.
Янков, Д. Непубликувани спомени. ГУА фонд 2000.
Лазов, Л. Лазар Маджаров. Сп. „Завети”, бр. 648, 1937 г.
Петканов, К. Белият вятър на Странджа. С., 1983, с. 423, 424.
Разбойников, А. Сп. Лазар Маджаров. Възпоменателен лист. С., 23 ноември 1957 г.
 

Аферите и „предателствата” в Одринско през 1901 година

Ползвана литература:
Орманджиев, Ив. П. Георги Кондолов и дейността му в Странджанското въстание. Б-с, 1927, с. 28-33.
Фучеджиев, Д. Гневно пътуване. С., 1985, с. 123.
Орманджиев, Ив. П. Приноси, кн. III, С., 1933, с.с. 115-117, 351-353, 288-291, 267-272, 264-267.
Личен архив народни песни. СбНУН, т. 57, С., 1983, № 422, 423.
Непубликувани спомени за свещеник Сава Шаренков, от внука му Сава Савов.
 

Свещеник Георги Йоргакиев Саров - нелегално име Кубрат, род. 1869 г. в с. Пирок, Лозенградско, починал през 1910 г. в с. Бата, Поморийско.

Ползвана литература:
Орманджиев, Ив. П. Приноси, кн. I, Б-с 1927, с. 30, 31, 47, 89.
Орманджиев, Ив. П. Приноси, кн. III, С., 1933, с. 310-316.
Василев, Д. Янков. Непубликувани спомени. ГУА, фонд 2000.
Спомени на внука му, Тодор Киров, София, ул. „Сливница” № 212.
 

Васил Петков Васильов - четник, революционер, куриер на Малкотърновския революционен комитет и Първата агитационна чета на Георги Кондолов. Роден в с. Бръшлян 1868 г., починал в Бургас на 14 март 1902 г.

265
 

Ползвана литература:
Орманджиев Ив. П. Приноси, кн. III, С., 1933, г, с.с. 11, 112, 264, 267, 275, 288, 295.
Спомени на Димо Янков Василев. ЦДА, ф. 2000, вр. № 6, с. 75, 76.
Спомени на Кера Панайотова Маджарова, разказани и от майка й Марина Койчова Клъвкова.
Спомени на Керана Василева Мръчкова, преразказани от сина й Васил Мръчков.


[Previous] [Next]
[Back to Index]