.
Свято съзаклятие
.
Панайот Маджаров  (Издателство "П&П Славейкови", София, 1998)
В памет на баща ми
Авторът
Съдържание
        Галерия Корица..
          Вместо предговор
  1. Дренополската каторга
          ( Продан Василев Сербезов  (1854, Чирпан – 1877, Пловдив) )
  2. Венчавка със смъртта
          ( Петър Димитров Киприлов  (1851, с. Пирок – 1937, Айтос) )
  3. Даскалът
          ( Стоян Петров Топузов  (1873, Малко Търново – 1914, София) )
  4. Дядо Киро
          ( Киро Димитров Узунов  (1864, Малък Самоков – 1938, Бургас) )
  5. Вълшебната цигулка
          ( Лефтер Русинов Мечев  (1877, Малко Търново – 1959, Бургас) )
  6. Българи, въстанието почва!
          ( Стоян Вълчев Мохеров /Камилски/  (1870, с. Камилите – 1933, Варна) )
  7. Куриерът
          ( Войно Димов Роянов  (1877, Малко Търново – 1944) )
  8. Атентаторът
          ( Слави Чанев Мерджанов  (1876, Карнобат – 1901, Одрин) )
  9. Бялата лента с червен кръст
          ( Димитър Христакиев Дичев  (1882, с. Райково – 1930) )
10. Мрат в борбата синове
          ( Никола Атанасов - Равашола  (1863 – 1903, с. Бръшлян) )
11. Горо, не видя ли Андрея войвода?
          ( Георги Иванов Нанкин  (1876, Бяла вода – 1957, с. Крушевец) )
12. Какво помня за Илинденско-Преображенското въстание
          ( от Кера Панайотова Маджарова от София  (1896, с. Бръшлян – 1990) )
13. Спомен за Илинденско-Преображенското въстание
          ( от Станка Ефтимова Чаева от София  (1894, Малко Търново – 1987) )
14. Илинденско-Преображенското въстание в Малкотърновско, отразено в няколко странджански народни песни
15. Вградени кървави сенки
          ( Петър Николов Васков  (1875, Велес –  1907, с. Лъджакьой) )
16. Светлината на хляба
          ( Лазар Иванов Маджаров  (1872, с. Негован – 1907, Лъджакьой) )
17. Аферите и „предателствата” в Одринско през 1901 г.
          ( на д-р С. Савов )
18. Земя напоена с кръв
          ( свещеник Георги Йоргакиев Саров  (1869, с. Пирок – 1910, с. Бата) )
19. Вината, че сме живи
          ( Васил Петков Васильов  (1868, с. Бръшлян – 1902, Бургас) )

Бележки

Показалец на географските имена и понятия
Показалец на личните имена
Непознати и излезли от употреба думи


[Back to Main Page]   Любезно предоставена от Георги Илиев. За контакти, въпроси, коментари, заявки и други: e-mail: gogoiline@yahoo.com