Михаил Γерджиков и подвигът на тракийци 1903 г.
съст. Надежда Недкова, Евдокия Петрова

 

МИХАИЛ ГЕРДЖИКОВ И ПОДВИГЪТ НА ТРАКИЙЦИ 1903 г.

Документален сборник
Посветен на 100-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание и 125-годишнината от рождението на Михаил Герджиков

Съставители
Надежда Недкова, Евдокия Петрова

София, 2002
 

Настоящият том се издава по инициатива и със съдействието на Съюза на тракийските дружества в България
ПОД РЕДАКЦИЯТА НА проф. д-р Стайко Трифонов
 

 ИЗДАТЕЛ НА ПОРЕДИЦАТА „АРХИВИТЕ ГОВОРЯТ”
ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АРХИВИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Издателски съвет
ВАСИЛ ГЮЗЕЛЕВ, ГЕОРГИ МАРКОВ,  ДОЙНО ДОЙНОВ, ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ,  ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ, СТЕФАН АНДРЕЕВ

Отговорен секретар
ГАЛИНА ПИНДИКОВА

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АРХИВИТЕ


© Надежда Недкова, Евдокия Петрова, предговор и съставителство, 2002

Главно управление на архивите при Министерски съвет
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”
ISBN 954-9800-30-Х
ISBN – 954-07-1399-4
 


СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

I. Спомени на Михаил Герджиков

1. Спомени на М. Герджиков за дейността му в Одринско
2. Конспект и начало на недовършени спомени на М. Герджиков
3. Спомени на М. Герджиков за първата му среща с Гоце Делчев
 

ІІ. Спомени за Михаил Герджиков
1. Димитър Ташев за дейността на М. Герджиков при подготовката на въстанието и за участието му в конгреса на одринци във Варна, 1902–1903, 1904 г.
2. Лефтер Мечев за пристигането на М. Герджиков в Малко Търново, 1902 г.
3. Иван Потиров за първото посещение на М. Герджиков в Пирок, Лозенградско, 1902 г.
4. Лазо Лазов за дейността на М. Герджиков в навечерието на въстанието, 1902–1903 г.
5. Васил Шанов за посещението на М. Герджиков в Одрин, 1902 г.
6. Анастас Разбойников за посещението на М. Герджиков в Бунархисар и за дейността му по време на хуриета, 1902, 1908 г.
7. Димитър Халачев за дейността на М. Герджиков в навечерието и по време на въстанието, 1902–1903 г.
8. Димитър Дичев за дейността на М. Герджиков в Одринско, 1903 г.
9. Георги Попов за масовото покръстване на селяните от Стоилово, Малкотърновско, от М. Герджиков, 1903 г.
10. Георги Попаянов относно предаване на пари за оръжие на четата на М. Герджиков в с. Пирок, Лозенградско, 1903 г.
11. Димитър Катерински за участието на М. Герджиков в конгреса на Петрова нива, 1903 г.
12. Христо Силянов за определяне датата на въстанието и обявяването му, 1903 г.
13. Христо Караманджуков за дейността на М. Герджиков в Малкотърновско, 1903 г.
14. Д-р Христо Татарчев за конгреса на Петрова нива, 1903 г.
15. Георги Попстаматов за среща на М. Герджиков с преображенци в Бургас, 1939 г.

ІІІ. Статии на Михаил Герджиков
1. Защо Преображение, а не Илинден? (1924 г.)
2. Подвигът на тракийци (1936 г.)
3. Моралният профил на Гоце Делчев (1945 г.)

ІV. Кореспонденция
 

а) Писма от Михаил Герджиков.
1. Писмо до Гоце Делчев за закупуване на оръжие и подготовка на чети. Сливен, 20. ІХ. 1902 г.
2. Писмо до Георги Минков относно доставка на патрони и пренасяне на пушки. София, 19.ІV. 1903 г.
3. Писмо до Георги Минков за залавянето и интернирането му от българските власти, за набавяне на оръжие и др. Пловдив, 28. ІV. 1903 г.
4. Писмо до неизвестно лице относно покупката на оръжие, за арестуването и изпращането му под полицейски надзор в Пловдив. Пловдив, 2. V. 1903 г.
5. Писмо до Георги Минков за набавяне на оръжие и други материали. Пловдив, 6. V. 1903 г.
6. Писмо до Георги Минков за изпращане на Георги Кондолов с чета и относно снабдяване с оръжие. Гергебунар, 27. V. 1903 г.
7. Писмо до Георги Минков относно непосредствената подготовка за въстанието. Гергебунар, 31. V. 1903 г.
8. Писмо до Георги Минков относно доставка на оръжие. Гергебунар, 3. VІ. 1903 г.
9. Писмо до Велко Думев за по-бърза доставка на оръжие. Гергебунар, 7. VІ. 1903 г.
10. Писмо до Георги Минков относно подготовката на конгреса на Петрова нива. Гергебунар, 11. VІ. 1903 г.
11. Писмо до Георги Минков за ускоряване на доставките с оръжие. Гергебунар, 13. VІ. 1903 г.
12. Писмо до Георги Минков относно подготовката на конгреса на Петрова нива. Гергебунар, 14. VІ. 1903 г.
13. Писмо до Георги Минков с молба да изпрати бърза телеграма до Задграничното представителство с искане за отлагане на въстанието в Одринско. Аланкайряк, 2. VІІ. 1903 г.
14. Писмо до Васил Пасков да сформира чета за М. Даев. Бургас, 19. VІІ. 1903 г.
15. Писмо до Георги Минков относно съобщението на ЦК на ВМОРО за деня на въстанието. Аланкайряк, 22.VІІ.1903 г.
16. Писмо до Васил Пасков за предстояща среща на Боевото тяло по определяне датата на въстанието в Одринско и за сражение на местната чета. Странджа гора, 25.VІІ. 1903 г.
17. Шифровано писмо до Васил Пасков, в което му съобщава за новите решения на Боевото тяло, за датата и плана на въстанието. Странджа гора, 28. VІІ. 1903 г.
18. Шифровано писмо до Васил Пасков със сведения за допълнителни акции, предвидени при обявяване на въстанието. Б.м., 31. VІІ. 1903 г.
19. Шифровано писмо до Васил Пасков за обявяване на въстанието, превземането на град Василико и акцията в с. Потурнак. Послепис от Хр. Силянов. Б.м., 6. VІІІ. 1903 г..
20. Шифровано писмо до Васил Пасков за въстаническите акции в Граматиково и Керациново, за взети трофеи. Иска боеприпаси и екипировка. Послепис от Хр. Силянов. Б.м., 8. VІІІ. 1903 г.
21. Шифровано писмо до Васил Пасков за действията на Шиваров, Петър Ангелов и Цено Куртев. Вургари, 9. VІІІ. 1903 г.
22. Шифровано писмо до Васил Пасков за успехите на въстаниците и оттеглянето на турската войска, нужда от оръжие и екипировка. Изпраща пари като трофей. Б.м., 11. VІІІ. 1903 г.
23. Послепис на М. Герджиков към шифровано писмо на Хр. Силянов за хода на въстанието и поведението на населението в гръцките села. Б.м., 12. VІІІ. 1903 г.
24. Шифровано писмо до Васил Пасков за успехи в хода на въстанието. Цикнихорско, 16. VІІІ. 1903 г.
25. Шифровано писмо до Васил Пасков за водените сражения. Вургари, 17. VІІІ. 1903 г.
26. Шифровано писмо до Васил Пасков, в което настоява за по-точно предаване в пресата сведенията за въстанието. Б.м., 19. VІІІ. 1903 г.
27. Писмо до Васил Пасков за започналото настъпление на турската войска. Б.м., 22. VІІІ. 1903 г.
28. Шифровано писмо до Васил Пасков за настъплението на турската войска и организиране оттеглянето на българското население. Узунчаир, 24. VІІІ. 1903 г.
29. Писмо до Васил Пасков за сражение при Василико. Василиковско, 25. VІІІ. 1903 г.
30. Писмо до Васил Пасков за сражение с турска кавалерия при Потурнаково, недостиг на оръжие, масово изселване на българските села. Вургарско,28.VІІІ.1903 г.
31. Шифровано писмо до Васил Пасков за положението в района на въстаническите действия. Б.м., 28.VІІІ.1903 г.
32. Писмо до Васил Пасков с молба да отиде в района на въстанието. Границата, 29. VІІІ. 1903 г.
33. Писмо до Васил Пасков за прегрупиране на въстаническите сили и организирано изтегляне. Урумкьой, 8. ІХ. 1903 г.
34. Писмо до Васил Пасков за дезорганизация на четниците и бягства към България. Урумкьой, 12. ІХ. 1903 г.
35. Писмо до Васил Пасков с искане спешно да изпрати дрехи, храна, боеприпаси и български вестници. Б.м., 13. ІХ. 1903 г.
36. Писмо до Васил Пасков, в което му съобщава за изпратен добитък. Аланкайряк, 14. ІХ. 1903 г.
37. Писмо до Васил Пасков да помогне на жена на убит въстаник. Б.м., 18. ІХ. 1903 г.
38. Писмо до Васил Пасков да не го означават занапред като началник-щаб. Аланкайряк, 19. ІХ. 1903 г.
39. Писмо до Васил Пасков за отпускане помощ на приносителя на писмото Панайот Ковачев. Б.м. 24. ІХ. 1903 г.
40. Писмо до Васил Пасков, с което му изпраща списък на четници, които да бъдат подпомогнати парично. Аланкайряк, 24. ІХ. 1903 г.
41. Писмо до Васил Пасков относно връщане на суми, оставени от четници на съхранение. Аланкайряк, 24. ІХ. 1903 г.

б/ Писма до Михаил Герджиков

1. Писмо от Гоце Делчев относно предстоящия конгрес на Върховния комитет. София, 19. VІІ. 1902 г.
2. Телеграма от Александър Кипров с предложение да се свика среща с участието на Д. Стефанов или Гоце Делчев. Хебибчево, 19. ІХ. 1902 г.
3. Писмо от Кирил Пърличев, в което съобщава, че Задграничното представителство е получило разрешение от конгреса в Солун за въстание, и го кани да дойде в София за среща с пратениците на Централния комитет. София, 12. І. 1903 г.
4. Писмо от Велко Думев във връзка с подготовката на въстанието. Одрин, 30. ІІІ. 1903 г.
5. Писмо от Окръжния комитет в Одрин относно терористичните акции и по организационни въпроси. Одрин, 4. V. 1903 г.
6. Писмо от Христо Силянов относно организирането и въоръжаването на чети. Бургас, 7. V. 1903 г.
7. Пощенска картичка от Христо Арнаудов с молба за пари и инструкции. Харманли, 8. V. 1903 г.
8. Писмо от Васил Пасков, с което му съобщава за гибелта на Гоце Делчев и Тома Давидов. Пазарджик, 16. V.1903 г.
9. Писмо от Димитър Общински относно снабдяване с оръжие. София, 24. V. 1903 г.
10. Писмо от Велко Думев относно заминаването му за конгреса на Петрова нива. Трена Хебибчево – Харманли, 25. V. 1903 г.
11. Писмо от Георги Минков относно изпратени патрони и др. Бургас, 14. VІ. 1903 г.
12. Писмо от П. Попов за готовността му да дава храна за движението. с. Конак, 27. VІ. 1903 г.
13. Шифровано писмо от Павел Ковачев до М. Герджиков и В. Пасков, с което им изпраща препис от Окръжно на ЦК на ВМОРО. Харманли, 16. VІІ. 1903 г.
14. Писмо от Васил Пасков, в което съобщава, че изпраща Окръжно на ЦК на ВМОРО и относно покупка на оръжие. Пловдив, 19. VІІ. 1903 г.
15. Писмо от Васил Пасков с искане да се спазват решенията на конгреса на Петрова нива по снабдяването на четите с боеприпаси и дрехи и за необходимостта от парични средства. Пловдив, 22. VІІ. 1903 г.
16. Шифровано писмо от Васил Пасков за отзвука от въстанието в Македония, за отпуснати парични помощи, въоръжаване и преминаване на чети в Одринско. Бургас, 4. VІІІ. 1903 г.
17. Шифровано писмо от Васил Пасков за хода на въстанието в Македония. Бургас, 5. VІІІ. 1903 г.
18. Шифровано писмо от Васил Пасков с мнение за тактиката при въстаническите действия и съобщава, че изпратените от тях пленени турци са доведени в Бургас. Бургас, 8. VІІІ.1903 г.
19. Шифровано писмо от Васил Пасков, в което му разказва за станалата експлозия в бащината къща на М. Герджиков в Пловдив. Бургас, 9. VІІІ. 1903 г.
20. Писмо от Васил Пасков относно достойното поведение на бащата на М. Герджиков по станалата в дома му експлозия. Бургас, 9. VІІІ. 1903 г.
21. Шифровано писмо от Васил Пасков за успешните действия на въстаниците и за съсредоточаване на турска войска в Одринско. Бургас, 11. VІІІ. 1903 г.
22. Шифровано писмо от Васил Пасков за отзвука от успехите на въстанието в Одринско в България. Бургас, 14.VІІІ. 1903 г.
23. Българията и сведения за съсредоточаване на турска войска в Лозенград. Бургас, 16. VІІІ. 1903 г.
24. Шифровано писмо от Васил Пасков за доставка на патрони. Бургас, 19. VІІІ. 1903 г.
25. Писмо от Стамат Икономов с анализ на трудното положение на четите и населението и за необходимостта да се вземе съвместно решение от членовете на Боевото тяло за начина на действие при създаде-ното положение. Б.м., 20. VІІІ. [1903 г.]
26. Шифровано писмо от Васил Пасков относно хода на въстанието и пристигането на английския кореспондент Уолтър Къртън. Бургас, 23. VІІІ. 1903 г.
27. Шифровано писмо от Васил Пасков с препоръки за тактиката на въстаническите действия, за започналото изтребление на българското население в Македония и ролята на княз Фердинанд в събитията. Бургас, 27. VІІІ. 1903 г.
28. Писмо от Васил Пасков, в което съобщава, че К. Българията тръгва за района на въстанието с английския кореспондент Уолтър Къртън. Бургас, 28. VІІІ. 1903 г.
29. Писмо от Васил Пасков, съобщава, че ще замине при въстаниците. Бургас, 30. VІІІ. 1903 г.
30. Писмо от Георги Тодоров за преминаване на границата от бежанци. Б.м., 7. ІХ. 1903 г.
31. Писмо от Васил Пасков относно хода на въстанието в Битолско, за отношението на Русия към събитията и др. Бургас, 14. ІХ. 1903 г.
32. Писмо от Васил Пасков за среща на чужди кореспонденти с родителите на М. Герджиков. Бургас, 14. ІХ. 1903 г.
33. Писмо от Васил Пасков относно срещата и водените разговори с кореспондента на Ройтер Ангус Хамилтон. Бургас, 16. ІХ. 1903 г.
34. Писмо от Васил Пасков с препоръки за тактиката на въстаническите действия. Бургас, 17. ІХ. 1903 г.
35. Писмо от Минко Савов за присвоени пари от двама четници. Карнобат, 19. ІХ. 1903 г.
36. Писмо от Васил Пасков, в което му съобщава, че Задграничното представителство кани представител на Боевото тяло да замине за София за участие в съвещание по положението в Одринско. Бургас, 22. Х. 1903 г.
37. Писмо от Велко Думев относно делегацията, която е изпратена из Европа след въстанието. София, 25. ХІ. 1903 г.
38. Писмо от Велко Думев относно делегацията, изпратена из Европа след въстанието. София, 26. ХІ. 1903 г.
39. Писмо от Васил Пасков относно конгреса на одринци след въстанието. София, 31. І. 1904 г.
40. Писмо от Димитър Общински, с което пита дали да предаде съхраняваните от него материали на Лазар Маджаров. Пловдив, 18. ІХ. 1904 г.
41. Писмо от директора на Народната библиотека в Пловдив, с което изказва благодарност за предаденото от М. Герджиков знаме. Пловдив, 29. VІ. 1923 г.

в/ Писма на Представителното и на Боевото тяло на VІІ въстанически Одрински окръг

1. Писмо от Коста Калканджиев, адресирано до Георги Минков, с молба съдържанието му да се предаде на М. Герджиков, относно доставка на оръжие. Б.м.,21.V.1903 г.
2. Писмо от Васил Пасков до Христо Матов относно събиране на парични помощи за делото. Бургас, 2. VІ. 1903 г.
3. Писмо от Велко Думев до Васил Пасков относно изпращане на патрони. Бургас, 8. VІ. 1903 г.
4. Писмо от Васил Пасков до Христо Татарчев относно събиране на помощи, изпращане на материали за Одринско и че отива на конгреса на Петрова нива. Бургас, 19. VІ. 1903 г.
5. Шифровано писмо от Представителното задгранично тяло на Централния МОТРК до Главното боево ръководно тяло на VІІ (Одрински) окръг, в което съобщава датата на общото Македоно-Одринско въстание. София, 14. VІІ. 1903 г.
6. Писмо от Представителното тяло на VІІ въстанически окръг до Нестор Иванов за назначаването му за началник на пункт в с. Текенджа. Пловдив,6.VІІ.1903 г.
7. Писмо от Представителното тяло на VІІ въстанически окръг до Никола Славейков за назначаването му за началник на пункт в с. Къзъклисе. Пловдив, 7. VІІ. 1903 г.
8. Писмо от Васил Пасков до Велко Думев за необходимостта от спешно въоръжаване на четите с оглед предстоящото въстание. Пловдив, 14.VІІ.1903 г.
9. Шифровано писмо от Иван Варналиев и Христо Силянов до Васил Пасков за действията на терористическата чета. Вургари, 16. VІІ. 1903 г.
10. Писмо от Васил Пасков до Велко Думев относно подготовката на атентати по ж.п. линиите за Цариград и Солун. Пловдив, 16. VІІ. 1903 г.
11. Писмо от Васил Пасков до Георги Минков за изпратени боеприпаси, които да се препратят на М. Герджиков. Пловдив, 18. VІІ. 1903 г.
12. Писмо от Васил Пасков до Велко Думев за набавяне на пушки. Пловдив, 18. VІІ. 1903 г.
13. Писмо от Павел Ковачев до Васил Пасков по финансови въпроси на организацията. Бургас, 21. VІІ. 1903 г.
14. Писмо от Васил Пасков до Главното ръководно боево тяло на VІІ въстанически окръг за становището на българското правителство по обявяване на въстанието в Битолско. Пловдив, 24. VІІ. 1903 г.
15. Писмо от Васил Пасков до Иван Герджиков за станалата в дома на Герджиков експлозия. Пловдив, 28. VІІ. 1903 г.
16. Писмо от Васил Пасков до Велко Думев относно липсата на средства за въоръжаване четата на Кръстьо Българията. Пловдив, 28. VІІ. 1903 г.
17. Шифровано писмо от председателя на околийското ръководно тяло в Ахъчелебийско до Васил Пасков, в което се съобщава за избраното ръководно тяло, участъците и войводите. Ахъчелеби, 5. VІІІ. 1903 г.
18. Шифровано писмо от Пеню Шиваров до Васил Пасков за бойните действия на четата му. Б.м., 10. VІІІ. 1903 г.
19. Писмо от Васил Пасков до Велко Думев за спешна доставка на патрони. Бургас, 11. VІІІ. 1903 г.
20. Писмо от Кръстьо Петков до Георги Минков относно изпращането на попълнения за четите в Одринско и др. Варна, 12. VІІІ. 1903 г.
21. Шифровано писмо от Дико Джелебов до началника на пункта за бойните акции на четата му. с. Велека, 17. VІІІ. 1903 г.
22. Писмо от Васил Пасков до Велко Думев за тактиката на бойните действия в Одринско и необходимостта да се търси помощ, за да продължи въстанието в Одринско. Бургас, 18. VІІІ. 1903 г.
23. Писмо от Васил Пасков до Велко Думев, в което му предава съдържанието на писмо от М. Герджиков за положението във въстаналите кази. Бургас, 19.VІІІ.1903 г.
24. Шифровано писмо от Велко Думев до Васил Пасков за трудностите, които срещат за въоръжаване и изпращане на чети за Битолско и Одринско. София, 20. VІІІ.1903 г.
25. Писмо от Васил Пасков до Велко Думев за положението във въстаналите райони и грижата за опазване живота на жените и децата. Бургас, 22. VІІІ. 1903 г.
26. Писмо от Васил Пасков до Велко Думев за навлизането на турска войска във Василико и преминаване на границата от бежанците. Бургас, 25. VІІІ. 1903 г.
27. Писмо от Велко Думев до Васил Пасков с приносител английският кореспондент Уолтър Къртън. София, 26. VІІІ. 1903 г.
28. Писмо от Васил Пасков до Велко Думев за настъплението на турската войска и необходимостта от подкрепления за въстаниците, които търпят поражение. Бургас, 26. VІІІ. 1903 г.
29. Писмо от Васил Пасков до Велко Думев за изпращане на въоръжена чета в помощ на М. Герджиков. Бургас, 27. VІІІ. 1903 г.
30. Шифровано писмо от Иван Варналиев до Васил Пасков относно доставка на дрехи и по други въпроси. Б.м., 28. VІІІ. 1903 г.
31. Писмо от Васил Пасков до Велко Думев за жестокости при потушаване на въстанието в Лозенградско, за бедственото положение на четниците и бягащото с тях мирно население. Бургас, 29. VІІІ. 1903 г.
32. Писмо от Васил Пасков до Велко Думев, с което го уведомява, че по искане на М. Герджиков заминава за Аланкайряк. Бургас, 31. VІІІ. 1903 г.
33. Писмо от Васил Пасков до Иван Герджиков, че се намира при сина му М. Герджиков заедно с трима чуждестранни кореспонденти – Уолтър Къртън, Жак Дюр и Аристид Поластри. Б.м., 5. ІХ. 1903 г.
34. Писмо от Васил Пасков до Иван Герджиков относно желанието на английския кореспондент да се запознае с бащата на шефа на въстаниците. Бургас, 8. ІХ. 1903 г.
35. Писмо от Христо Силянов до Петко Росен, в което съобщава за намерението им заедно с М.Герджиков да навлязат отново в Одринско. с. Гергебунар, 9. ІХ.1903 г.
36. Писмо от Васил Пасков до Велко Думев за тежкото положение на четите, за съвещание на М. Герджиков с войводите и взетото решение въстанието да продължи. Бургас, 9. ІХ. 1903 г.
37. Писмо от Христо Силянов до Георги Минков за дезорганизиране на четите, преминаването им в България, двамата с Герджиков ревизират пунктовете по границата. с. Гергебунар, 9. ІХ. 1903 г.
38. Писмо от Христо Силянов до Петко Росен с послепис от М. Герджиков, в което изразяват покрусата си от разгрома на въстанието. с. Гергебунар, 11. ІХ. 1903 г.
39. Писмо от Васил Пасков до Велко Думев относно прекарване на стадо биволи от въстаниците отсам границата и за среща с кореспондента на Ройтер. Бургас, 16. ІХ. 1903 г.
40. Писмо от Васил Пасков до Станчев за смъртта на Паскал Иванов. Бургас, 17. ІХ. 1903 г.
41. Писмо от Васил Пасков до Павел Генадиев по финансови въпроси и му съобщава за смъртта на Паскал Иванов. Бургас, 17. ІХ. 1903 г.
42. Писмо от Васил Пасков до Велко Думев, в което настоява да се въздействува върху правителството и Княза за политика в подкрепа на въстаниците и за автономни права на българите в Македония и Одринско. Бургас, 23. ІХ. 1903 г.
43. Писмо от Васил Пасков до Велко Думев за преглеждане сметките на Представителното тяло, грижи за бежанците. Бургас, 29. ІХ. 1903 г.
44. Шифровано писмо от Васил Пасков до Велко Думев с искане за боеприпаси, съобщава му за задържани четници от властите. Бургас, 22. Х. 1903 г.

V. Документи и материали

1. Из писмо от Ат. Ченгелев до Екзарх Йосиф І с допълнителни сведения към годишния отчет на Битолската мъжка гимназия относно дейността на учителите Д. Груев, Т. Луканов (М. Герджиков), В. Пасков и П. Мартулков. Битоля, 14. VІІ. 1900 г.
2. Списък на учениците от последния клас на Битолската българска мъжка гимназия за учебната 1899/1900 г. Битоля, 14. VІІ. 1900 г.
3. Обвинителен акт по убийството на поп Ставри в гр. Битоля. Между обвиняемите са Даме Груев и М. Герджиков (Тодор Луканов). Битоля, 1. ІІ. 1901 г.
4. Доклад № 100 на българския търговски агент в Битоля П. Михайлов за процеса по убийството на поп Ставри. Битоля, 17. ІІІ. 1901 г.
5. Доклад № 101 на българския търговски агент в Битоля П. Михайлов за присъдите срещу Даме Груев и М. Герджиков (Тодор Луканов) и др. по делото на поп Ставри. Битоля, 17. ІІІ. 1901 г.
6. Шифровано писмо от ЦК на ВМОРО до районните ръководители относно предоставяне на данни за съответните въстанически райони. Солун, 22. І. 1903 г.
7. Пълномощно, дадено на Васил Пасков от М. Герджиков. Бургас, 20. V. 1903 г.
8. Пълномощно на свещеник Димитър Даков, че е завеждащ пункта в Къзъклисе. Къзъклисе, 30. V. 1903 г.
9. Пълномощно, дадено на Представителното тяло – Велко Думев, Васил Пасков и Павел Ковачев. Петрова нива, 30. VІ. 1903 г.
10. Пълномощно на М. Герджиков, дадено му от Конгреса на VІІ въстанически окръг. Петрова нива, 30. VІ. 1903 г.
11. План на Илинденско-Преображенското въстание с инструкции за воденето на бойните действия. [София, VІ. 1903 г.]
12. Съобщение за експлозия в дома на Иван Герджиков в Пловдив, поместено във в. “Пловдивска поща”. Пловдив, 25. VІІ. 1903 г.
13. Списък на четниците от четата на Михаил Даев. Б.м., 21. VІІІ. 1903 г.
14. Списък на четниците, участвували в атентата на ж.п. линията Синикли – Черкезкьой. Б.м., 24. ІІ. 1903 г.
15. Списък на четници за участие във въстанието. Б.м. [август 1903 г.]
16. Списък на момчетата, съставляващи четата на Кръстьо Българията. Б.м., 9. VІІІ. 1903 г.
17. Удостоверение, дадено на Кольо Ковачев, че е бил четник при М. Герджиков. Бургас, 8. ІХ. 1903 г.
18. Удостоверение, дадено на Панко Парушев, че е бил четник при М. Герджиков. Бургас, 10. ІХ. 1903 г.
19. Удостоверение, дадено на Георги Градинаров, че е бил четник при М. Герджиков. Бургас, 12. Х. 1903 г.
20. Протокол от заседание на ръководителите на Преображенското въстание. Гората над Аланкайрякската вада, 3. Х. 1903 г.
21. Из дописка във в. „Русские ведомости“, в която се съобщава за въстанието в Одринско и за М. Герджиков, 1903 г.
22. Интервю на М. Герджиков пред кореспондент на в. „Новое время“, поместено във в. „Отзив“, относно причините за избухването на въстанието в Одринско, хода и потушаването му. В. „Отзив“, 1903 г.
23. Статия: „Млад, високо образован… (Сведения в европейската преса за М. Герджиков по време на Илинденско-Преображенското въстание, 1903 г.)“
24. Политически доклад № 59 от Петер фон Мориц, австро-унгарски консул в Одрин, до граф Голуховски, министър на външните работи на Австро-Унгария във Виена, за положението на българите в Лозенградско в навечерието на Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г. Одрин, 4. VІІ. 1903 г.
25. Политически доклад № 77 от Петер фон Мориц, австро-унгарски консул в Одрин, до граф Голуховски във Виена относно първите слухове за избухването на въстание в Одринско. Одрин, 20. VІІІ. 1903 г.
26. Политически доклад № 78 от Петер фон Мориц, австро-унгарски консул в Одрин, до граф Голуховски във Виена за сведения от одринския валия за започналото въстание и взетите от турска страна мерки. Одрин, 21. VІІІ.1903 г.
27. Политически доклад № 86 от Петер фон Мориц, австро-унгарски консул в Одрин, до граф Голуховски във Виена относно избухналото въстание и първите сражения. Одрин, 25. VІІІ. 1903 г.
28. Дописка от Морис Кан във в. (Илюстрасион(, Париж, за посещението на М. Герджиков и други македоно-одрински дейци във Франция и срещите им с политици и общественици. Париж, 9. І. 1904 г.
29. Писмо от Министерството на войната до министъра на народното просвещение относно военни реликви от Преображенското въстание. София, 17. ІІ. 1942 г.
30. Писмо от Министерството на народното просвещение до директора на Народната библиотека с музей в Пловдив относно реликви от Преображенското въстание. София, 24. ІІ. 1942 г.

Именен показалец

Географски показалец

 

[Back to Index]