Михаил Γерджиков и подвигът на тракийци 1903 г.
съст. Надежда Недкова, Евдокия Петрова

 

ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ

 

 

Абдул Хамид ІІ (1842(1918), турски султан (1876(1909) ( ІІ/10

Авджиев, П. Пеев от Сливен, четник ( V/16

Акиов, Иван от с. Дерекьой, Варненско, четник ( V/15

Александър І Батенберг (1857(1893), български княз, заемал престола от 1879 до 1886 г. ( І/2

Александър ІІІ (1845(1894), руски император (1881(1894) ( І/2

Ангелов, Божил, учител в Битолската мъжка гимназия ( V/1

Ангелов, Илия, пунктов началник в Тополовград ( ІVа/6

Ангелов, Пано (1878, с. Брод, Хасковско ( 1903, с. Сърмашик (Бръшлян), Малкотърновско, четник и участъков войвода в Малкотърновско, убит от турската потеря) ( ІІ/1, 2, 8, 9, 13, 14

Ангелов, Петър (от Хасково, поч. 1923), подофицер от българската армия, четник и участъков войвода ( І/ 1,2; ІІ/7, 8; ІVа/21, 28; ІVв/9; V/14, 20

Ангелов, Янаки от с. Урумбегли, Бунархисарско ( V/13

Андонов, Зафир от Бургас, четник ( V/13

Андонов, Никола от с. Чирмен, Одринско ( V/13

Анегности, вж. Дяков, Анегности

Анри, Емил, френски атентатор, анархист ( ІІІ/3

Антонов, Вълчо (Константин) (1879, Ст. Загора ( 1932, Ст. Загора), инспектор-ревизор на Западния район на Одринския революционен окръг ( ІІІ/2; ІVб/13; ІVв/12, 25, 29, 31

Апостол, четник ( ІІ/7

Апостолов, Ефтим от Струга, четник ( V/15

Апостолов, Иван от с. Коджатарла, Лозенградско, четник ( V/15

Арабаджиев, Никола (Бутниколибата), четник ( ІІ/7

Аргиров, Мито (Димитър), подвойвода на ІV рев. участък в Ахъчелебийско ( ІVв/17, 24

Аргиров, Мите от Пловдив, четник ( V/15

Ариф ефенди, телеграфист във Василико, пленен по време на въстанието ( ІVа/19

Арнаудов, Димитър Филипов (1884, Малко Търново ( 1963, Малко Търново), учител, революционен деец, четник в четата на Кръстьо Българията ( ІІ/15

Арнаудов, Христо (1876, Свиленград ( 1908, с. Сачаник, Гюмюрджинско), четник и войвода в Одринско и Западна Тракия ( ІІ/1; ІVа/1; ІVб/7, 16; ІVв/13; V/14, 15

Атанасов, Георги, кафеджия в Харманли ( ІVб/7

Атанасов, Никола от с. Колибите, Бунархисарско, четник ( V/15

Атанасова, Мария, учителка в Бунархисар ( ІІ/6

Ахил (псевдоним), вж. Делчев, Гоце

Аянов, Георги, вж. Попаянов, Георги

 

Бабаджанов, Купен Ян. от Лозенград, четник , V/16

Баев, Христо от Казанлък, четник , V/15

Баждаров, Георги (1881,1929), учител, секретар на чета в Македония, публицист 1 V/2

Бакунин, Михаил Александрович (1814,1876), руски революционер, заточен в Сибир, забягнал и се установил в Швейцария. Упражнил голямо влияние върху анархистите и нихилистите и І/2

Балиев, Киряк от с. Заберново, Малкотърновско , ІІ/13

Бахметиев, Порфирий Иванович (1860,1913), руски учен физик, проф. в Софийския университет 1 ІVб/31

Безеншек, Антон (1854,1915), словенец, стенограф и публицист, приспособил стенографска система за българския език и открил първия курс по стенография в България т І/2

Бенковски, Георги (Гаврил Груев Хлътев) (1841/44/1876), български националреволюционер ( ІІ/6

Берар, Виктор, френски публицист, автор на редица книги „Македония“ (1897), „Политиката на султана“ (1898), „За Македония“ (1904 ) и др. и ІІІ/2

Бечо Даракчията, вж. Даракчията, Бечо Райчев

Биконсфилт, вж. Дизраели

Бинев, Иван от гр. Воден , V/2

Бисмарк, Ото фон, княз (1815,1898), пруско-германски държавен деец, министър-председател, райхсканцлер на Германската империя д І/2

Биячев, Димитър от с. Дерекьово, Лозенградско , ІІ/4

Благоев, Димитър (1857,1924), председател на Македоно-одринското д-во в Пловдив, икономист, политик, основател на социалистическото движение у нас в І/2

Бобеков, Павел (1851,1877), националреволюционер, един от героите на Априлското въстание 1 ІІ/6

Бобчев, Стефан (1853(1940), български юрист, публицист и обществен деец ( І/2

Божков, Йордан от Велес, четник ( І/2; ІІ/1, 8; V/14

Бозуков, Антон, поручик от българската армия, член на ВМОК ( І/1

Бойчев, Стоян от Лозенград, четник ( V/15

Бомбаширов, Димитър, Г. ( ІІ/1

Борил (Борис) ( ІVб/13

Боримечката от с. Паспалево, Малкотърновско ( ІІ/13

Ботев, Христо (1848(1876), български националреволюционер, поет и журналист ( І/2; ІІІ/3

Ботева, Иванка (1876(1906), дъщеря на Хр. Ботев, като студентка в Женева членка на „Женевската група“, учителка и общественичка, касиерка на Македоно-одринското д-во във Велико Търново ( І/2

Бояджиева, Калина от с. Дерекьово, Малкотърновско ( ІІ/13

Бубулов, Петко от с. Дерекьово, Лозенградско, старши подофицер от българската армия, четник ( ІІ/4

Българията, Кръстьо, вж. Николов, Кръстьо Георгиев

 

Варналиев, Иван (Варналията), род. 1863 г. във Велес, фурнаджия, четник и войвода в Македония и Одринско, близък другар на М. Герджиков ( ІІ/1, 7, 8, 10, 12; ІVа/2, 7, 17, 19, 23, 26; ІVб/18, 19, 21, 22; ІVв/9, 30

Васил ( ІVб/6

Василев, Атанас от Сливен, четник ( V/15

Василев, Георги (1880, Свиленград ( 1937, Свиленград), учител, секретар на Околийския революционен комитет в Свиленград, през 1900/1901 г. учител в Одрин, където е секретар на Окръжния революционен комитет. Делегат на конгреса на Петрова нива ( ІVа/41; ІVб/10; ІVв/3, 27

Василев, П., пунктов началник в с. Дерекьой, Малкотърновско ( V/16

Васильото, вж. Шивачева, Васила Панайотова

Велков, Апостол от Куманово, четник ( V/16

Вехби паша, военен комендант на Лозенград ( V/27

Владев, Стоян от с. Мъглиш, Казанлъшко, старши подофицер от българската армия, четник ( V/15

Воденичаров, Панайот, участник в революционното движение в Лозенградско, връзка между четите и нелегалните дейци, набавял боеприпаси, дрехи и пр. ( ІІ/13

Воденичаров, Яне Хараламбов от Лозенград, секретар на районния комитет (1902 г.), началник пункт в с. Къзъклисе, Бургаско (1903 г.), секретар на четата на Иван Варналиев ( ІІ/1

Войнов, Я. От Мустафа паша, четник ( V/15

Волов, Панайот (1847(1876), националреволюционер, един от ръководителите на Априлското въстание ( ІІ/6

Вълев, Богдан от Хасково, четник ( V/13

Вълканов, Атанас, подофицер от българската армия ( ІІ/1, 7, 8; V/14

Вълков, Костадин от с. Аладайне, Мустафапашанско, четник ( V/15

Вълков, Никола от М. Търново, четник ( V/13

Вълчев, Петър от с. Кйопокая, четник ( V/13

Вълчев, Стоян Махерата ( ІІ/1

Вълчев, Тодор, каруцар ( ІVб/ 11

Вълчев, Тодор от с. Кладара, Малкотърновско ( ІVа/36

Вълчо ( ІVб/4

 

Галифе, Гастон, Александър Огюст де (1830(1909), френски генерал, министър на войната (1901) ( І/2

Ганчев, Димо от Русе ( І/2

Ганчо, кмет на с. Заберново, Малкотърновско ( ІІ/13

Гарибалди, Джузепе (1807(1882), италиански национален герой ( ІІ/2

Гаро, Армен, арменски революционер ( І/2

Генадиев, д-р Никола (1868(1923), български политически и държавен деец, министър, публицист ( І/2

Генадиев, Павел Ив. (1878, Битоля ( 1959, София), общественик, публицист, учител в Лозенград, председател на революционния комитет в Мустафа паша, деец на ВМОРО ( ІVб/3

Генадиевич, Генадиев, Харитон (1861(1914), бълг. журналист, лексикограф и преводач, началник на пресата в Министерството на външните работи ( ІVб/33

Генова, Кина, студентка в Женева, член на „Женевската група“ ( І/2

Георги Пашата от Малко Търново, куриер ( ІVб/11

Георгиев, Гаврил (1870(1917), един от основателите и ръководителите на БСДП, журналист ( І/2

Георгиев, Димитър от Бургас, четник ( V/13

Георгиев, Димитър от с. Раклица, Лозенградско ( ІVа/3

Георгиев, Димитър от с. Вайсал, Чокенско, четник ( V/16

Георгиев, Димо ( ІІ/1

Георгиев, Иван от с. Паспалево, Малкотърновско, четник ( V/15

Георгиев, Костадин от Лозенград, четник ( V/15

Георгиев, Никола от с. Гечкенли, Одринско, четник ( V/16

Георгиев, Никола от с. Пирок, четник ( V/13

Георгиев, Никола от с. Яна, Бунархисарско, четник ( V/15

Георгиев, Стамат от Малко Търново, четник ( ІІ/7

Георгиев, Станьо от Малко Търново ( V/13

Георгиев, д-р, собственик на аптека в Бургас ( ІVа/3, 7

Георгиев, Стойко от с. Елеклер, Лозенградско, четник ( V/15

Георгиев, Тодор от с. Чеглаик, Лозенградско, четник ( V/15

Георгиев, Яни, четник ( V/15

Георгов, Иван, д-р, български общественик, род. във Велес (1862(1936), професор по история на философията в Софийския университет. Член на БАН ( V/28

Герджиков, Иван Павлов (4 септ. 1844, Копривщица ( 15 март 1912 г., Пловдив), баща на М. Герджиков, депутат в І народно събрание в Източна Румелия, председател на Областния съд в Пловдив, управител на Пловдивския клон на Българската народна банка ( ІVв/15, 33, 34; V/12

Герджиков, Николай Ив. (4 ян. 1883, Пловдив ( 13 юни 1943, София), най-малкият брат на М. Гердгжиков, тютюнев експерт, живял в Кърджали ( ІVа/7; ІVб/32

Герджиков, Стефан (17 ян. 1880, Пловдив ( 1917, Пловдив), по-малък брат на М. Герджиков, завършил социология и философия в Хайделберг, учител ( ІVа/16; ІVб/1, 32

Герджикова, Магдалина Илич (1852(1931, Пловдив), майка на М. Герджиков, сестра на Христо Илич, националреволюционер, диарбекирски заточеник ( І/2

Геров, Найден (1823(1900), български писател, езиковед, фолклорист и обществен деец. Руски вицеконсул в Пловдив (1857(1878) ( І/2

Гирс, Николай Карлович (1820(1895), министър на външните работи на Русия ( І/2

Гйомуш, Никола от Бургас, четник ( V/13

Гогов, Димитър ( ІІ/1

Гогов, Петър (ІІ/13

Гогол, Николай Василиевич, руски писател ( І/2

Голуховски, Агенор граф, министър на външните работи на Австро-Унгария ( V/24, 25, 26, 27

Горанов от Малко Търново ( ІІ/13

Господинов, Гаджу от с. Иния, Свиленградско, четник ( V/15

Господинов, Калчо от с. Камила, Малкотърновско, четник ( ІІ/7

Гочев, Янаки от Харманли, учител, пунктов началник в Любимец ( ІVб/13; ІVв/12, 16, 24, 27, 29

Градев, Георги (псевдоним Шарап чауш) от Малко Търново, четник ( ІІ/7, 13

Градинаров, Георги П. От Ст. Загора, четник ( V/16, 19

Груев, Дамян (Даме), (1871(1906), учител, създател и виден деец на ВМОРО, член на ЦК, ръководител на Илинденско-Преображенското въстание в Битолско ( І/1; ІІІ/1, 3; V/1, 3, 4, 5, 28

Груев, Димитър (1878, Лозенград ( 1976, София), учител в Лозенград, секретар на Околийския комитет, арестуван и осъден на заточение, лежи в Паяскале, амнистиран през 1907 г., адвокат, народен представител (1919), един от основателите на Тракийската организация ( ІІ/6

Груев, Йоаким (1828(1912), просветен деец и книжовник ( І/2

Гьоргов, Атанас от с. Елеклер, Лозенградско, четник ( V/15

Гули, Пито (1868(1903), влах, крушовски войвода ( ІІІ/2

Гюмюшев, Никола, войвода на ІІІ революционен участък в Ахъчелебийско ( ІVв/17

 

Давидов, Стефан от Кочани, четник ( V/15

Давидов, Тома (1868(1903), лекар, капитан от българската армия, председател на ВМОК, войвода ( ІVб/8

Даев (Дайев), Михаил (1877, Балчик ( 1907, с. Либяхово, Неврокопско), четник и войвода в Одринско, Драмско, Неврокопско. Делегат на конгреса на Петрова нива ( ІІ/1, 8; ІVа/14, 27; ІVб/16, 21, 22, 23; ІVв/22; V/13, 14, 20

Даков, Димитър (1869, Брестовица, Пловдивско ( 1931), учител и свещеник в Селиолу, Чокенско, пълномощник на Одринския революционен комитет, архиерейски наместник в гр. Фере и Димотика. По време на въстанието е завеждащ пункт в с. Къзъклисе, Бургаско ( V/8

Данаилов, Никола Костов (1877(1957), учител, четник, секретар на V въстанически район в Ахъчелебийско. По време на Балканската война е командир на 22 македоно-одринска опълченска чета ( ІVв/17

Даракчията, Бечо Райчев, вж. Райчев, Бечо

Данин, фон, преводач ( V/24

Дегов, Иван Карловец от Калофер, четник ( V/15

Дезимиров, Костадин от Пловдив, четник ( V/15

Делибозов, Иван, четник ( V/15

Делииванов, Туше (1869, Кукуш ( 1950, София), учител, виден деец на ВМОРО, задграничен представител на ВМОРО, кум на М. Герджиков ( І/1; ІVб/1

Делчев, Георги (Гоце) (1872, Кукуш ( 1903, Баница, Сярско), ръководител и идеолог на ВМОРО. В качеството си на подвижен член на ЦК на ВМОРО обикаля Одринския революционен окръг пролетта на 1900 г. ( І/1, 2; ІІ/1, 6, 12, 13; ІІІ/1, 2, 3; ІVа/1; ІVб/1, 2, 3, 5, 8; V/23, 28

Дечев, Доню, войвода на ІІ участък в Ахъчелебийско ( ІVв/17

Джевдет ефенди, прокурор при апелативния съд в Битоля ( V/4

Джелебов, Дико от Малко Търново, убит 1909 г. с. Ятрос, Източна Тракия, четник, войвода на Стоиловския революционен участък, делегат на конгреса на Петрова нива ( ІІ/1, 7; ІVа/23, 25; ІVб/25; ІVв/21, 31

Джелебов, Жеко Вълчев (1877, Малко Търново ( 1947, Кюстендил), подвойвода и секретар на четата на Стоян Камилски ( ІІ/9

Джелебов, Тодор ( ІІ/2

Дизраели, Бенджамин лорд Биконсфилд (1804(1981), английски политически и държавен деец, министър председател ( І/2

Димев, Андон ( V/4

Димеви, Григор и Перо ( V/3, 4, 5

Димитров(Кипров Александър (1878, Мустафа паша ( 1931, Свиленград), деец на ВМОРО, войвода в Свиленградско, журналист, писател. Заедно с Христо Силянов издават в. „Българан“ ( І/1, 2; ІІ/7; ІІІ/2; ІVа/1, 4

Димитров, Апостол ( ІVа/1

Димитров, Георги от Лозенгрод, четник ( V/15

Димитров, Георги от гр. Кешан ( V/13

Димитров, Георги от Тарлари, Одринско, четник ( V/13

Димитров, Георги ( V/2

Димитров, Георги от с. Урумбегли, Бунархисарско, четник ( V/13

Димитров, Димитър (1876(1902), публицист, член на БРСДП ( І/2

Димитров, Иван от с. Коево, Лозенградско, четник ( V/13

Димитров, Иван от с. Петрич, Панагюрско, четник ( V/16

Димитров, Кирил от с. Урумбегли, Лозенградско, четник ( V/13

Димитров, Киро ( виж Узунов, Киро

Димитров, Никола от с. Левка, Свиленградско, четник ( V/15

Димитров, Петко от Малко Търново, четник ( V/15

Димитров, Симеон от с. Докузюк, Бабаескийско, четник ( V/15

Димитров, п. Станчо от Бунар Хисар, четник ( V/16

Димитров, Стерпо от с. Докузюк, Бабаескийско, четник ( V/15

Димитров, Стоян от с. Колибите, Бунархисарско, четник ( V/15

Димитров, Ташо от с. Колибите, Бунархисарско, четник ( V/15

Димов, Георги от с. Курудере, Бунархисарско, четник ( V/13

Димов, Киряза от с. Колибите, Бунархисарско, четник ( V/15

Димов, Найден, четник ( ІІ/1

Димов, Никола от с. Колибите, Бунархисарско, четник (V/15

Димов, Петър от с. Каракоч, Лозенградско, четник ( V/15

Димов, Райко от с. Стоилово, Малкотърновско ( ІІ/9

Димов, Райко от с. Урумбегли, Бунархисарско, четник ( V/13

Димов, Стамат от с. Чеглаик, Малкотърновско, четник ( V/15

Димо, майстор обущар в Малко Търново ( ІІ/10

Динев, Георги ( V/2

Дичев, Димитър Христакиев (1882, с. Долно Райково, Пашмаклийско ( 1932, с. Долно Райково), четник, началник на санитарна част по време на въстанието ( ІІ/1, 3, 4, 7, 8, 10; V/14, 15, 20

Добрев, Стоян от с. Мокрошево, Малкотърновско ( ІІ/13

Добрева, Надежда, студентка в Женева, член на „Женевската група“ ( І/2

Добринов, Я., председател на Благодетелното д-во във Варна ( ІVв/20

Домбровски, Ярослав (1836(1871), полски революционер-демократ ( І/2

Домусчиев, Андрей Желязков, свещеник в с. Сатъкьой, Бунархисарско ( ІІ/1

Дочев, Никола от Стара Загора, четник ( V/15

Дочев, четник в четата на Цено Куртев ( ІVб/35

Драгулев, Петър (1859, Малко Търново ( 1928, Варна), адвокат, публицист, учредител и пръв председател на тракийското д-во „Странджа“( ІІ/1

Дражо, вж. Киров, Дражо

Дуйков ( ІVв/24

Дуков, пограничен офицер ( ІVа/14

Думев, Велко (псевдоним Кадров) (1869, Воден ( 1945, София), учител, председател на Одринския окръжен революционен комитет, делегат на конгреса в Солун, на конгреса на Петрова нива избран за член на Представителното тяло на VІІ Одрински революционен окръг ( І/1; ІІ/1, 2, 5, 12; ІVа/5, 6, 8-11; ІVб/3, 4, 10, 37, 38; ІVв/3, 5, 8, 10, 12, 16, 19, 22-29, 31, 32, 36, 42-44

Думчев, (Карчо) Гоце (1881, Кукуш ( 1906, с. Русеново, Малешевско), четник в Македония и Одринско, дълго време бил с Гоце Делчев ( V/15

Дупчов, Никола Георгов от с. Урумбеглия, Бунархисарско, четник ( ІІ/1

дядо Киро (Узунов) ( виж Узунов, Киро

дядо Петър (псевдоним) вж. Иванов, Георги

Дяков, Анагности (Анегности) от Малко Търново, чорбаджия, прекупвач на данъци, доставчик на турската войска ( І/1; ІІ/1, 3, 5, 13

Дяков, Тодор Ив. (Шишков) от Малко Търново ( ІІ/2

Дякович, Борис (1868(1937), археолог, музеен деец, директор на народната библиотека в Пловдив ( ІVб/41

Дюр, Жак (Jacques Dhur), кореспондент на френския вестник „Льо Журнал“ ( ІVв/33

 

Едип паша ( V/27

Едров, Яни от с. Урумбегли, Бунархисарско ( V/13

Енчев ( ІVа/15

Ефтимов, Димитър от Малко Търново, четник ( ІІ/7

 

Желев, Душо, четник в четата на Георги Кондолов, войвода в Малешевско, Кратовско, Тиквешко ( І/2

Желязков, Димитър от с. Колибите, Бунархисарско ( V/15

Желязков, Киряз от с. Карадере, Малкотърновско ( ІІ/13

Желязков, Стириян ( ІІ/13

Желязков, Яни от Лозенград ( V/15

Жребечков, (Ждребечков), Петко (1880, М. Търново ( 1934, Варна), куриер, четник в четата на Димитър Халачев, учител ( ІІ/7

 

Загорски, Димитър от Ст. Загора, четник ( ІVа/19; V/15

Здравков, Христо от Пловдив, четник ( V/16

Зидаров (Хашлака), Петко Димитров от с. Цикнихор, Малкотърновско, четник в четата на М. Герджиков, подвойвода на Ениядския рев. участък ( ІІ/1, 7; ІVа/19; V/14

Златева, Тодора от Кюстендил ( І/2

Зола, Емил (1840(1902), френски писател ( V/28

 

Иванов, Атанас, четник ( V/15

Иванов, Георги (псевдоним дядо Петър), четник-терорист, в четата на Вълчо Антонов ( І/1

Иванов, Георги от с. Долно Алмали, Бургаско, четник в четата на Георги Тенев ( V/15

Иванов, Димитър от Леринско, четник (V/13

Иванов, Желю, четник ( V/15

Иванов, Костадин, четник ( V/13

Иванов, Мильо, санитарен фелдшер ( ІІ/8

Иванов, Нестор (1871, Одрин ( 1914, Пловдив), учител в Източна и Западна Тракия, делегат на конгреса на Петрова нива, заселил се в Пловдив, редактира в. „Балкански новини“ ( ІVб/40; ІVв/6, 13; V/15

Иванов, Павел от с. Киширлик, Лозенградско, четник ( V/16

Иванов, Паскал (1882, Лозенград ( 1903, Странджа), секретар на четата на Георги Кондолов ( ІVв/40, 41

Иванов, Стоян от с. Факия, Бургаско, четник ( V/15

Иванов, Трифон от с. Янковец, Ресенско ( V/3, 4, 5

Иванов, Христо от с. Левка, Свиленградско, четник ( V/15

Иванов, Янко (псевдоним Слънце) от с. Маглавик, Малкотърновско, ръководител на революционния комитет в селото ( ІІ/13

Иванови, братя, търговци на оръжие ( І/1; ІVб/9; ІVв/12

Икономов, Стамат (1867, Малко Търново ( 1912, София), взел участие в Сръбско-българската война 1885 г., капитан от българската армия. На конгреса на Петрова нива избран за член на Боевото тяло на Одринския революционен район ( ІІ/1, 8, 12; ІІІ/1; ІVа/16, 17, 25, 26, 38; ІVб/16, 26, 36; ІVв/44; V/9, 15, 23

Илиев, Вангел от Самоков, четник ( V/15

Илиев, Михаил от с. Мокрошево, Малкотърновско, четник ( ІІ/13

Илиев, Ставри от Ресен, четник ( V/16

Илиев, Стефан, основен учител в Битоля ( ІІІ/3, 4, 5

Илич, Магдалина вж. Герджикова, Магдалина

Исмаил бег от с. Потурнаково, Малкотърновско ( ІVв/9

 

Йовков, Георги от Лерин, четник ( V/16

Йовчев, Лазар, шивач ( V/3

Йосиф І Екзарх (Лазар Йовчев) (1840(1915), български екзарх в Цариград ( V/1

 

Кан, Морис, френски журналист ( V/28

Кабалиев, Т. Г. от с. Стоилово, Малкотърновско ( ІІ/9

Кадинов, Димитър от с. Каваклия, Лозенградско ( ІІ/1

Кадров (псевдоним), вж. Думев, Велко

Казаков, Ефтим ( ІІ/2

Каика, дядо Наньо Каиков от Бунархисар ( ІІ/6

Казака, Николай Хасковски, поляк, четник, участва в нападението на Василико ( ІVа/19

Казаков, Христо Проданов, четник ( ІІ/1

Казаков ( ІVа/24; ІVб/26

Калканджиев, аптекар в Бургас ( ІІ/8

Калканджиев, Георги Т. от Малко Търново, четник ( V/15

Калканджиев, Костадин (Коста) от Малко Търново, четник и войвода, делегат на конгреса на Петрова нива, загинал през Балканската война 1913 г. ( ІІ/1; ІVа/12, 18, 26; ІVв/1, 31, 36; V/14

Калмиков, Адам Иванович, руски офицер, един от организаторите на Кресненско-Разложкото въстание 1878 г. ( І/2

Калоянов, Георги (1877, Малко Търново ( 1938, Бургас), учител, войвода на смъртна дружинка в с. Урумбегли, Бунархисарско, делегат на конгреса на Петрова нива ( ІІ/1, 2, 15

Калоянов, Яни от Иниже, четник ( V/13

Калчев, Йордан от Тутракан ( І/2

Камилски, Стоян Вълчев Мохеров (Наньо) (1870, с. Камила, Малкотърновско ( 1933, Варна), четник и войвода на Цикнихорския революционен участък. Делегат на конгреса на Петрова нива ( ІІ/1, 3, 8; ІVа/21; ІVв/36

Камчев, Иван от Лозенград, четник ( V/15

Кантарджиев ( ІVа/1

Каравелов, Любен (1834(1879), български писател, публицист, фолклорист, националреволюционер ( І/2; ІІІ/3

Караволов, Ристо от Сливен, четник ( V/15

Караджов, Георги от с. Караджово, Сярско, четник ( V/15

Караджов, Желю от с. Вайсал, Чокенско, четник ( V/16

Караджова, Мария, загинала при експлозия на боеприпаси в Пловдив в 1903 г. ( І/1

Караибиша, Ст. от с. Стоилово, Малкотърновско ( ІІ/9

Карайовов, Тома (1868(1915), подпредседател на ВМОК, публицист, редактор на в. „Автономия“ ( І/1

Караджата, вж. Стефан Караджа

Караманджуков, Христо Ив. (1876, с. Чокманово, Ахъчелебийско ( 1952, София), секретар на Ахъчелебийския революционен комитет, делегат на Пловдивския конгрес на одринци и на конгреса на Петрова нива. Член на Боевото тяло на Ахъчелебийско. Учител, публицист, деец на Тракийската организация, от 1934 г. до 1945 г. е председател на Тракийския научен институт ( ІІ/1, 13; ІVв/16, 24

Карев, Никола от Айтос, четник (V/13

Карловец, Иван Дегов, вж. Дегов, Иван

Карчо, вж. Думчев, Карчо

Касабов от Малко Търново ( ІІ/13

Касъров, Димо от с. Стоилово, Малкотърновско ( ІІ/9

Катерински, Димитър (1879, Свиленград ( 1972, София), учитнел в Свиленград и председател на революционния комитет. Делегат на Петрова нива. От 1923 до 1944 г. директор на българското училище в Цариград. Участвува дейно в дейността на Тракийската организация и Тракийския научен институт ( І/1, 2, 6, 11, 12; ІVб/4

Кедиков, Ангел, подвойвода на ІІ революционен участък в Ахъчелебийско ( ІVв/16

Керемидчиоглу, д-р Константин, гръцки лекар от Лозенград, отвлечен за откуп от четата на Георги Тенев ( ІІ/2

Кехайов, Костадин, четник ( ІІ/1

Киприлов, Петър, род. 1851 г. в с. Пирок, Лозенградско. Учител, свещеник в родното си село, член на ВМОРО, през 1903 г. арестуван и осъден, амнистиран през 1904 г., заселил се в България ( ІІ/4

Киприлов, Тодор ( ІІ/4

Киприлова, Цона, дъщеря на Петър Киприлов ( ІІ/4

Кирков, Георги (1867(1919), публицист, един от ръководителите на БКП ( І/2

Киров, Димитър от Лозенград, четник ( V/13

Киров, Дражо от Малко Търново, четник ( ІІ/2, 13

Киров, Сава (1883, Котел ( 1949, София), четник ( ІІ/1

Кирчев ( ІVв/11

Кирчев и Радев ( ІVа/2

Киряза Стамболията ( ІІ/2

Китанчев, Трайко (1858(1895), пръв предсдател на ВМОК ( І/2

Кияр, Пиер, френски общественик ( ІІІ/2

Кйортян, Е. от Одрин, четник ( V/13

Клемансо, Жорж, френски политически и държавен деец ( V/21

Кляшев, Пантелей (Пандо) (1882(1907), учител, Костурски районен ръководител и войвода ( V/2

Княза, вж. Фердинанд І

Ковачев, Кольо, четник ( V/17

Ковачев, Павел (1872, Свиленград ( 1958, Кърджали), учител, касиер на Одринския окръжен комитет, член на представителното тяло на VІІ одрински револю;ионен окръг ( ІVа/15; ІVб/13, 22; ІVв/12, 13, 36; V/9

Ковачев, Панайот ( ІVа/39

Коибаширов, Димитър от Лозенград, четник ( V/15

Колев, Яни от Казълагач ( V/13

Колето, четник ( ІVв/30

Колчаков ( ІVа/3

Колчев, Иван ( ІVа/19

Колчев, Иван от Стара загора, четник ( V/15

Колью, вж. Герджиков, Николай

Команджиоглу, Михаил Тодоров от с. Стоилово, Малкотърновско ( ІІ/9

Кондолов (Кондилов), Георги (дядо Жельо) (1858, с. Велика, Малкотърновско ( 1903, с. Паспалево, Малкотърновско), дърводелец, доброволец в Сръбско-българската война 1885 г., войвода на чети, делегат на конгреса на одринци в Пловдив 1902 г. и на конгреса на Петрова нива, избран за началник на революционните чети, загинал при нападението на турския гарнизон в с. Паспалево ( ІІ/1-4, 6-8, 12, 13, 15; ІVа/6, 7, 19-21, 24, 27

Константинов, Георги ( V/2

Константинович, Александър от Бесарабия, четник ( V/16

Конт, Огюст (1798(1857), френски философ и социолог ( V/28

Контев, капитан от българската армия ( ІVа/32

Костадинов, Атанас от с. Урумбегли, Бунархисарско, четник ( V/13

Костадинов, Ж. от с. Урумбегли, Бунархисарско, четник ( V/13

Костадинов, Иван от Ямбол, четник ( V/16

Костадинов, Никола ( ІVа/40

Костандиев (Костадиев), Георги (1879, Малко Търново ( 1942, Варна), четник, подвойвода на Кладарския революционен участък ( ІІ/1, 2, 7; ІVа/19; V/20

Костиев, Георги ( ІІ/13

Костов, Димитър от с. Урумбегли, Бунархисарско ( V/13

Костов, Иван от с. Аспарухово, Старозагорско, четник ( І/2; V/15

Костов, Спиро, бакалин в Битоля ( V/3, 4, 5

Костов, д-р от Пловдив ( ІVб/3

Котков, вж. Златанов, Ив. Темелков

Коцакев, Петко от Малко Търново, четник ( ІІ/7

Краварев ( ІVа/7

Кралев, Янаки от с. Джермен, четник ( V/15

Кръстьо Българията, вж. Николов, Кръстьо

Кръстев, Георги от с. Докузюк, Одринско, четник ( V/15

Куртев, Недялко от Малко Търново, четник ( ІІ/7; V/15

Куртев, Цено, подофицер от българската армия, четник, войвода на Ениядския революционен участък, загинал през 1905 г. в Македония ( ІІ/1, 7, 8, 12; ІVа/8, 11, 18, 19, 21, 28; V/14, 15, 20

Кутинов, Христо от Лозенград, четник ( V/15

Кълбов, Иван Н. (1882, с. Дерекьой, Малкотърновско ( 1947, София), четник ( V/15

Кълпов, Никола от Бунархисар, четник ( V/15

Кърбуюк, Ристо от Стара Загора, четник ( V/15

Къртън, Уолтър (Walter Kirton), кореспондент на английския вестник „Дейли График“ ( ІVб/26, 28, 32; ІVв/27

 

Лазов, Лазо Д. (1872, Лозенград ( 1929, София), четник в четата на Л. Маджаров, участъков войвода по време на въстанието ( ІІ/1; ІVа/17, 33, 34; ІVв/31; V/15

Лафарг, Пол (Lafarque Paul), френски политик, социалист, зет на К. Маркс ( ІVб/32

Левски, Васил Иванов Кунчев (1837(1873), български националреволюционер ( І/2; ІІІ/3

Лансон, Густав (1857(1934), френски литератор и литературен историк ( V/28

Лермонтов, Михаил Юриевич (1814(1841), руски поет ( І/2; ІVв/9

Лужин ( ІVб/2

Лукаш, чех, след Освобождението работи и живее в България ( І/2

Лукаш, генерал-лейтенант, началник щаб на войската ( V/29

Луканов, Тодор псевдоним на М. Герджиков

Лещаров, Костадин ( V/2

Ляпов-Гурин, Димитър (1870(1941), секретар на ВМОК, редактор на в.„Реформи“ ( ІVб/1; ІVв/1

 

Мавраганов (Мавроганов), Костадин от с. Заберново, Малкотърновско ( ІІ/13

Маджаров, Лазар Ив. (1872, с. Негован, Лагадинско ( 1907, Лъджакьой, Западна Тракия), учител в Лозенград, деец на ВМОРО, войвода в Одринско, на конгреса на Петрова нива избран за член на Главното боево тяло на VІІ революционен окръг ( І/1, 2; ІІ/1, 4, 6, 8, 13; ІІІ/1,; ІVа/6, 7, 16, 17, 33, 38; ІVб/4, 16, 36, 40; ІVв/13, 38, 44; V/15

Маджаров, Михаил, български политически и обществен деец, министър ( І/2

Манавелов, Димитър от с. Съботиново, Малкотърновско ( ІІ/7

Манджуков, Петър (1878, с. Мирковци, Скопско ( 1966, Пловдив), лесовъд, член на „Женевската група“, заедно с М. Герджиков основават Македонски таен революционен комитет (МТРК) в Женева, деец на ВМОК, четник на Г. Делчев в Македония ( І/2; ІVа/1; ІVв/17

Маринов, Марин от Свищов, четник ( V/13

Марков, Георги, четник ( V/13

Марков, Терпен (Търпен) (псевдоним), вж. Върбанов, Димитър

Мартинов, Спас от Битоля, учител в Одринско, член на Одринския окръжен комитет, член на Временния ЦК на ВМОРО в Солун ( І/2; ІVб/4

Мартулков, Петър, учител в Битоля, член на Окръжния революционен комитет в Битоля ( V/1

Матейчо (Жетана, Шейтана) от с. Дерекьово, Малкотърновско ( ІІ/13

Матов, Васил (Херкулес), деец на ВМОРО ( ІVб/6

Матов, Христо, псевдоним Брут (1869, Струга ( 1922, София), учител, член на ЦК и задграничен представител на ВМОРО ( ІІІ/3; ІVа/13; ІVб/4, 14, 16, 37, 38, 40; ІVв/2; V/28

Мацини, Джузепе (1805(1872), един от водачите на италианското национално-освободително движение ( ІІ/2; ІІІ/3

Медичков, Никола ( V/2

Мерджанов, Светослав (Слави) (1876, Карнобат ( 1901, Одрин), член на „Женевската група“, четник в Македония и войвода в Одринско, обесен в Одрин на 9 окт. 1901 г. ( І/1

Мерджанов, Черняй от Карнобат, четник ( ІІ/7; V/13

Мехмед Али, морски офицер, комендант на пристанището във Василико, пленен от въстаниците ( ІІ/12; ІVа/19; V/23

Мехмед ефенди, член на Битолския съд ( V/3

Мехмед чауш, конен стражар в Битоля ( V/4

Мечев, Лефтер (1877, Малко Търново ( 1959, София), учител, четник и секретар на четата на Петър Ангелов, делегат на конгреса на Петрова нива, подвойвода на ІІІ революционен участък. От 1905 до 1908 г. лежи в Одринския затвор, освободен след дадената амнистия ( ІІ/2, 13, 15

Милетич, Любомир (1863(1937), филолог, учен и общественик, основател на Македонския научен институт, председател на БАН, професор в Софийския университет ( ІІІ/2; V/28

Милков, Ст. от с. Яна, Лозенградско, четник ( V/13

Милев, Стоян от с. Енидже, Лозенградско, четник ( V/15

Милушев, Илия от Видин, четник ( V/16

Минев ( ІVв/20

Минков, Георги Костов (псевдоним Мрачний) (1864, Лозенград ( 1943, Бургас), доброволец в Сръбско-българската война 1885 г., деец на ВМОРО, член на ВМОК, пунктов ръководител на ВМОРО в Бургас, общественик ( ІІ/15; ІVа/2, 3, 5-8, 10-13, 26; ІVб/4, 6, 9-11, 21, 22; ІVв/1, 11, 20, 37

Минчев, Христо (1894(1987), доброволец в Македоно-одринското опълчение, лесничей, публицист, братовчед на М. Герджиков ( ІVб/41

Минчо от Нова Загора, четник ( ІІ/7

Миразчиев, Димитър (1875(1934), член на ЦК на ВМОРО, войвода в Македония ( ІVб/9

Митев, Иван, четник ( ІVа/19

Митов, Бота от Крушево, четник ( V/15

Михаил, свещеник в с. Мокрошево, Малкотърновско ( ІІ/13

Михайлов, Ангел от с. Дерекьой, Малкотърновско, четник ( V/15

Михайлов, П., български търговски агент в Битоля ( V/3

Михайлов, Стоян от с. Кулата, Лозенградско, четник ( V/15

Михалчев, Георги Янев от Лозенград, четник ( V/16

Михалчев, Димитър (1880, Лозенград ( 1967, София), български философ, професор в Софийския университет, академик, председател на БАН, председател на Тракийската организация (1920(1921) ( ІVб/9

Михов, Стефан ( І/2

Мишел (Michel), псевдоним на М. Герджиков

Мопасан, Ги дьо (1850(1893), френски писател, критически реалист ( V/28

Мориц, Петер фон, австро-унгарски консул в Одрин ( V/24-27

Морфов, Велко от с. Колибите, Бунархисарско, четник ( V/15

Москов от с. Маглавиково, Малкотърновско ( ІІ/13

Мрачний, Мрачния (псевдоним), вж. Минков, Георги

Мумжиев, секретар на ІІІ революционен участък Ахъчелебийско ( ІVв/17

Мутафов, Петко от Малко Търново, четник ( V/15

Мухлис (Михлюс) паша, турски офицер ( V/22, 27

Митю (Митко, Мите) от Кукушко, четник на М. Герджиков ( ІVб/8

 

Напетов, Петко (1880(1933), учител в Одринско, член на ВМОРО, четник, секретар на четата на Кръстьо Българията. По-късно деец на работническото движение, член на БРСДП (т.с.), организационен секретар на ЦК на РП ( ІІ/13

Натанаил (Нешо Бойкикев) (1820(1906), български митрополит, книжовник, един от организаторите на Кресненско-Разложкото въстание ( І/2

Наумов, Михаил ( V/3, 5

Наумов ( І/1

Начков, Начо от Сливен, четник ( ІVа/19, 20; V/15

Неволин, Минко, вж. Савов, Минко

Неделчев, Д. Хр. от с. Александрово, Казанлъшко ( V/16

Недялков, Петър от Лозенград, четник ( V/15

Недялков, Стоян от с. Игнатовци, Дряновско, четник ( V/15

Недялков, фотограф в Бургас ( ІІ/15

Нейчев, Киро от Сопот, четник ( V/13

Некрасов, Николай Алексеевич (1821(1877), руски поет, революционен демократ ( І/2

Нечов, Боше ( V/3, 5

Николов, Димитър от с. Урумбегли, Бунархисарско, четник ( V/13

Николов, Димо от Бургас, четник ( V/13

Николов, Димо от Казанлък, член на „Женевската група“ ( І/2

Николов, Захари от Хасково, четник ( V/13

Николов, Йордан от Сливен, четник ( V/15

Николов, Костадин, секретар на ІІ революционен участък в Ахъчелебийско ( ІVв/17

Николов, Кръстьо (Кръсте) Георгиев, Българията (1874, Враца ( 1913, Демирхисар, Сярско), федфебел от българската армия, четник и войвода в Македония и Одринско, доброволец в Македоно-одринското опълчение през Балканската война ( ІІ/1, 4, 7, 8, 10, 12; ІVа/22, 41; ІVб/4, 11, 21-23, 25, 28; ІVв/16; V/16, 20

Николов, Лазар от с. Урумбегли, Бунархисарско, четник ( V/13

Николов, Никола от с. Терзово, Новозагорско, четник ( V/15

Николов, Петко от Малко Търново ( ІІ/7

Николов, Стамат от с. Колибите, Бунархисарско, четник ( V/15

Нончев, Иван от Сопот, четник ( V/13

Нунков, Константин (Коста) (1877, Чирпан ( 1905, Кумановско), четник и войвода в Македония, Източна и Западна Тракия ( ІІ/1; ІVб/4; ІVв/8

 

Общий, вж. Общински, Георги

Общински, Георги от Пловдив, помагал за въоръжаване на четите, брат на Димитър Общински ( ІVа/5, 17

Общински, Димитър (1875, Пловдив ( 1927, Пловдив), студент в Швейцария, член на „Женевската група“, деец на ВМОРО, четник и войвода в Одринско ( І/2; ІІ/1, 2, 7, 13; ІVа/6-8, 11, 17; ІVб/9, 11, 40; ІVв/3, 9, 24, 29; V/14

Ораган, вж. Киров, Дражо

Орманджиев, Иван П. (1891, Лозенград ( 1963, София), учител, историк, публицист, деец на Тракийската организация (член на Изпълнителния комитет и неин председател от 1931 до 1936 г.), един от основателите на Тракийския научен институт ( І/1; ІІ/1-12

Ослув, Петю (Петйо) от Чирпан, четник ( V/13

 

Павлов, Димитър от с. Урумбегли, Бунархисарско ( V/13

Павлов, Коста от с. Тарларе, Одринско, четник ( V/16

Павлев, Ноле (Наке) от с. Смилево, Битолско, ханджия в Битоля ( V/3-5

Паисий Хилендарски (1722(1773), български народен будител, автор на „История славянобългарска“ ( І/2

Памахчаров, Иван от Малко Търново ( ІІ/1

Парашкевов, Георги от с. Енидже, Лозенградско, четник ( V/15

Парушев, Павле от с. Дерекьой, Варненско, четник ( V/15

Парушев, Панко, четник ( V/18

Паскалев ( ІVб/37

Пасков, Васил (1874, с. Осиково, Неврокопско ( 1934, Велинград), учител в Битоля, член на Битолския революционен комитет, като представител на ЦК на ВМОРО е делегат на конгреса на Петрова нива и председател на същия, избран за член на Представителното тяло на VІІ революционен окръг, журналист, общественик, деец на Демократическата партия, народен представител (1914 ) ( ІІ/12; ІVа/6, 7, 9, 10, 13-41; ІVб/8, 9, 13-24, 26-29, 31-36, 39-40; ІVв/3, 4, 8-19, 22-34; V/ 1, 7, 9, 17-20

Пасков, Стамо от с. Урумбегли, Бунархисарско, четник ( V/13

Пачеджиев от Бургас, кореспондент на Ройтер в Бургас ( ІVб/33

Пачелиев, Иван ( ІVа/8

Пачов, Запрен, войвода на ІV революционен участък в Ахъчелебийско ( ІVв/17

Пашата, вж. Георги Пашата

Пашов, Димитър от Калофер, четник ( V/16

Пейо Сачлията, куриер (ІІ/6

Пейов, Васил от с. Иени маале, Бабаескийско, четник ( V/15

Пенев, Калоян от с. Енидже, Лозенградско, четник ( V/15

Перилингов, Димитър, кмет на Варна ( ІVв/20

Перилата ( ІІ/1

Песнаджиев, Георги Найденов, бояджия в Битоля ( V/3-5

Петко войвода (капитан Петко Киряков ) (1844, с. Дуган Хисар, Западна Тракия ( 1900, Варна), български националреволюционер, войвода ( ІІ/1

Петко Хашлака, вж. Зидаров, Петко Димитров

Петков, Вълко, мюдирин на с. Пирок, Лозенградско ( ІІ/3

Петков, Кръстьо Мармарев (1874, с. Мархамли, Западна Тракия ( 1956, Ботевград), сестрин син на капитан Петко войвода, търговец, председател на Варненската търговска камара, един от основателите на д-во „Странджа“ във Варна ( ІІ/1; ІVв/20

Петков, Рою от с. Еркеч, четник ( V/15

Петракиев, Димо, учител в с. Паспалево, Малкотърновско ( ІІ/13

Петранов, митнически чиновник в Харманли ( ІVб/4

Петров, Георги от Пазарджик, четник ( V/16

Петров, Гьорче (1864, с. Варош, Прилепско ( 1921, София), учител, виден деец на ВМОРО, задграничен представител на ВМОРО в София ( І/2; ІІІ/3; ІVб/9

Петров, Димитър от Чирпанско, четник ( V/15

Петров, Желязко от с. Паспалево, Малкотърновско, четник ( V/15

Петров, Коста от Асеновград, четник (V/13

Петров, Никола от с. Карадере, Малкотърновско ( ІІ/13

Петров, Петко от с. Дерекьой, Малкотърновско, четник ( V/15

Петров, Пею от с. Мъдлеш, Бургаско, четник ( V/15

Петров, Райко (1876, Малко Търново ( 1936, Малко Търново), учител в Малко Търново, председател на Околийския комитет в Малко Търново, арестуван през пролеттта на 1903 г., осъден на 15 години затвор, амнистиран през 1904 г. ( ІІ/2, 13

Петров, Рачо (1861(1942), български военен и политически деец, генерал, министър на войната и министър-председател (1900(1901 и 1903(1906) ( ІVб/31; ІVв/14

Петров, Стоян Топузов (1874, Малко Търново ( 1914, София), учител, войвода, делегат на конгреса на Петрова нива, избран за войвода на ІІ Велички революционен участък ( ІІ/1, 5, 7, 14, 15, 20

Петър, кехая в с. Мегалово, Малкотърновско ( ІVв/21

Пецо ( V/4

Пешев, Йордан ( ІVа/20

Пеюв, Никола, подвойвода на І революционен участък в Ахъчелебийско ( ІVв/17

Плеханов, Георги Валентинович (1856(1918), деец на руското и международното социалистическо движение, един от основателите на РСДП ( І/2

Поластри, Аристид (Aristide Polastri), редактор-кореспондент на в. „Socolo“ ( ІVв/33

Полихронов, Ставри от с. Яна, Лозенградско, четник ( V/15

поп Слав ( ІІ/13

поп Ставри, главен свещеник на българската църква в Битоля ( V/3, 4

поп Стамат от с. Блаца, Василиковско ( ІІ/15

Попаянов, Георги от с. Дерекьой, Малкотърновско, учител в Малкотърновско, секретар на околийския революционен комитет, началник пункт в с. Аланкайряк по време на въстанието, историограф, публицист ( ІІ/10, 13; ІVа/11, 16, 28; ІVв/30

Попдимитров, учител в Битоля ( V/3

Попдочев, Григор от Казанлък, член на „Женевската група“ ( І/2

Попниколов, Яни Попов (1876, с. Карахадър, Лозенградско( 1954, Ивайловград), четник, делегат на Петрова нива, участъков войвода в Лозенградско по време на въстанието ( ІІ/1, 15; ІVа/33, 34; ІVв/31; V/15

Попов, Васил от с. Велика, Малкотърновско, четник ( ІІ/1; ІІІ/3; V/15

Попов, Георги от с. Стоилово, Малкотърновско, учител, четник ( ІІ/9

Попов, Димитър от с. Дишбудак, четник ( V/13

Попов, Ефрем от Малко Търново, учител в с. Паспалево, Малкотърновско, секретар в четата на Д. Халачев ( ІІ/7

Попов, Желязко ( ІІ/13

Попов, Никола ( V/5

Попов, П., мандраджия ( ІVб/12

Попов, Стоян от Малко Търново ( ІІ/1

Попов, Тодор от Стрелча, четник ( V/16

Попов, Тодор, бакалин в с. Дерекьово, Малкотърновско ( ІІ/10

Попов, Яни , вж. Попниколов, Яни

Попови, Петър и Георги, братя, бакали в Битоля ( V/3-5

Попстаматов, Георги ( ІІ/15

Потиров, Иван Н. (1868, с. Пирок, Лозенградско ( 1966, София), учител, деец на ВМОРО ( ІІ/3

Праматарски, Васил от Пловдивско, четник ( V/15

Пресансе, Франси дьо, френски общественик и журналист от в. „Тан“ ( ІІІ/2

Принца (псевдоним), вж. Сарафов, Борис

Провадиеца, Димитър от с. Провадия, Одринско, куриер ( V/16

Продан ( ІVа/10

Проданов, Захария от Хасково, четник ( V/15

Пронев, Стоян от Лозенград ( ІІ/1

Първанов, Панко Ст. от Калофер, четник ( V/16

Пухов, Петко (Пухата) от Малко Търново, четник ( ІІ/13

Пушкаров, Никола (1874, Пирдоп ( 1943, София), родоначалник на българското почвознание, деец на ВМОРО, председател на Скопския окръжен революционен комитет, скопски войвода ( ІVб/16

Пушкин, Александър Сергеевич (1799(1837), руски поет ( І/2

Пърнаров, Георги от Велес, четник ( V/15

Пърличев, Кирил Григоров (1874, Охрид ( 1944, Охрид), учител, четник и войвода в Македония ( ІVб/3

 

Равашола (псевдоним), Никола Атанасов, четник и войвода в Малкотърновско, загинал през 1903 г. ( ІІ/15

Радев, Нико от Малко Търново, четник ( V/13

Радев, Симеон (1879, Ресен ( 1967, София), журналист, публицист, дипломат ( І/2

Радев ( ІVв/11

Разбойников, Анастас Спасов (1882(1967) от Свиленград, учител в Бунархисар и ръководител на революционния комитет, делегат на конгреса на Петрова нива, избран заедно с Хр. Силянов за секретар на конгреса, по време на въстанието в четата на Стоян Петров, дългогодишен учител, деец на Тракийската организация и Тракийския научен институт ( V/9, 10

Райтмарлиев, Георги от Ямбол, четник ( V/16

Райчев, Бечо Даракчията (1870(1907), четник, подвойвода на ІІІ революционен участък в Ахъчелебийско ( ІVв/17

Райчев, Вълко, войвода на І революционен участък в Ахъчелебийско ( ІVв/17

Раковски, Георги Стойков (1821(1867), български националреволюционер, писател, публицист, етнограф ( І/2; ІІІ/3

Рашев, Андон Киров от Малко Търново, четник ( ІІ/7

Ренар, Жюл (1804(1910), френски писател ( ІVб/32

Ризов, Димитър от Битоля, публицист, дипломат, деец на ВМОК ( І/2

Ризов, Ефрем, търговец ( V/3-5

Ризов, Манол ( V/2

Ристов, Матю от Габрово, четник ( V/15

Рогачева, Каля (баба Каля) от Малко Търново ( ІІ/7

Росен, Петко, вж. Чорбаджийски, Петко

Роянов, Войно Д. (1877, Малко Търново ( 1944, Малко Търново), куриер, член на ВМОРО ( ІІ/13

Ружди паша ( ІVб/22

Ружка, Ружин (псевдоним), вж. Силянов, Христо

Русев, Димо от с. Колибите, Бунархисарско ( ІІ/1

Русел, д-р (Николай Константинович Судзиловски) (1848(1930), другар на Хр. Ботев от Одеса и Румъния ( І/2

 

Сава, вж. Киров, Сава

Савов, Минко Попов (1881(1972), поет, писател, деец на ВМОРО, четник в четата на Кръстьо Българията по време на въстанието ( ІVб/35

Савов, Михаил Попов (1857(1928), държавен и военен деец, генерал, през 1903 г. е министър на войната ( ІVб/14

Саид ефенди, полицейски комисар в Битоля ( V/4

Салтиков-Шчедрин, Михаил Ефграфович (1826(1889), руски писател, революционен демократ ( І/2

Сандански, Яне (1872(1915), деец на ВМОРО, войвода, ръководител на Сярския революционен окръг ( І/1; ІVб/9

Сандо, вж. Чаръкчиев, Александър

Сарафов, Борис (1872, с. Либяхово, Неврокопско ( 1907, София), деец на македоно-одринското революционно движение, офицер от българската армия, председател на ВМОК, войвода, член на Главния щаб на Илинденско-Преображенското въстание в Битоля ( І/1, 2; ІІ/2; ІІІ/1, 2; ІVб/1, 37, 38; V/28

Сариди, Янко, аптекар в Лозенград ( ІІ/4

Светиовчев, Лазар Костов, шивач от Битоля ( V/4, 5

Селвие (псевдоним), вж. Василев, Георги

Сенокосинов, Христо от Прилеп ( V/2

Сивков, Димитър ( ІVв/16

Сидурадски (Сидуравски), народоволец, собственик на печатница в Париж ( І/2

Силянов, Христо (1880, Цариград ( 1939, София), учител, журналист, публицист, историограф, деец на ВМОРО, секретар на конгреса на Петрова нива, по време на въстанието е в четата на М. Герджиков ( ІІ/1, 7, 8, 12; ІІІ/1; ІVа/3, 5, 10, 16-20, 22-23, 26-28, 30; ІVб/6, 8, 15, 16, 18-24, 26; ІVв/9, 23, 30, 35, 37, 38; V/2, 9, 15, 20

Славейков, Никола Кърджиев от Лозенград, председател на Околийския революционен комитет ( ІІ/3; ІVа/3, 4; ІVв/7

Славейков, Петко Р. (1827(1895), един от най-видните поети на Възраждането, публицист, фолклорист ( І/2

Славов, Руси (Русе) (1884, Нова Загора ( 1937, Пловдив), четник в четата на М. Герджиков, участвува в нападението на Василико, войвода през 1913 г., помага за изтеглянето на българското население от Западна Тракия ( V/15

Слънце (псевдоним), вж. Иванов, Янко

Соколов, Петър (1870, Кюстендил ( 1901, с. Киречли, Свиленградско), четник и войвода в Македония и Одринско ( І/2; ІІ/6

Софроний, архимандрит в Одрин ( ІІ/15

Спасов, вж. Разбойников, Анастас

Спиров, Атанас от с. Каваклия, Лозенградско ( ІІ/1

Спартак (псевдоним), вж. Шимбалаков, Димитър

Сплитек, Франц, чех, преподавател в Солунската българска гимназия ( І/2

Ставрев, Михаил от с. Ципари, Битолско, четник ( V/15

Станчев ( ІVв/40

Стаматов, Георги Порфириев (Жорж) (1869(1942), български писател, критически реалист, завършил право в Женева, съидейник на М. Герджиков ( ІVб/39, 40

Стаматов, Иван от с. Камила, Малкотърновско, четник ( V/16

Станоев, Александър, учител, деец на ВМОРО ( V/2

Стериов, Иван от с. Търново, Битолско ( V/3, 4, 5

Стефан Караджа (1840(1868), български националреволюционер, войвода ( І/2

Стефан Карловчето ( І/2

Стефанов, Димитър от с. Елеклер, Лозенградско, четник ( V/15

Стефанов, Димитър (1872(1940), директор на Битолската гимназия (1900(1901), задграничен представител на ВМОРО в София, кмет на Бургас, окръжен управител, народен представител ( І/1; ІVб/2, 9

Стефанов, Ристо от Калофер, четник ( V/15

Стефанов, Стефан от Сливен, четник ( V/15

Стефанов, Филип от с. Загоричани, Костурско ( V/2

Стияньоглу, Ноньо от Бунархисарско ( ІІ/6

Стоименов, Д. от с. Ущава, Македония, четник ( V/16

Стойков, Боню от Лозенград, четник ( V/15

Стойков, Никола, хлебар в Битоля ( V/3, 4, 5

 

Стойнов, Михаил от Стара Загора, четник ( V/15

Стойчев, Биячев, свещеник в Дерекьой, Малкотърновско ( ІІ/13

Стойчев, Вълкан от Малко Търново, четник ( V/14

Стойчев, Колю от Чирпанско, четник ( V/15

Стойчо от Малко Търново, четник (ІІ/8

Стон (Стоун), Елен (1846(1927), американска протестанска мисионерка в Македония, отвлечена от чета на ВМОРО за откуп ( ІVб/4

Стоянов, Иван от Мокрошево, Малкотърновско ( ІІ/13

Стоянов, Йордан, подпоручик от българската армия ( ІVа/25, 28

Стоянов, Захари (1850/51(1889), български националреволюционер, общественик, писател ( І/2

Стоянов, Костадин ( ІІ/13

Стоянов, Михаил ( V/14

Стоянов, Никола от с. Бабаалагюк, четник ( V/15

Стоянов, Никола от Лозенград, четник ( V/15

Стоянов, Рачо от Казълкас, четник ( V/13

Стоянов, Ст. от Малко Търново, четник ( V/13

Стоянов, Тодор от Бунархисар, четник ( V/15

Стоянов, Янко (1879, Малко Търново ( 1906, Осичево, Малкотърновско), учител, лежал в Паяскале, амнистиран през 1901 г., четник и войвода в Лозенградския революционен участък ( ІІ/1; ІVа/17, 33, 34; ІVв/31

Стоянов, Янко от с. Карадере, Лозенградско ( ІІ/13

Стоянов, Янко от с. Скопо, Лозенградско, четник ( V/15

Страшимир (псевдоним), вж. Мартинов, Спас

Събев, Иван от с. Корджукьой, Одринско, четник ( ІVа/40; V/15

Събев, Стефан от Сливен, четник ( V/16

 

Таки ( ІVб/9

Талев, Ристе, хаджия в Битоля ( V/3, 4, 5

Талев, Ристе, гавазин на българското училище в Битоля ( V/3-5

Танасаки Кулаксъзина от с. Евренджик, Визенско ( ІІ/1

Татарларец, Никола от с. Татарларе, Одринско, куриер ( V/16

Татарчев, Божидар (Божирад) от Ресен ( ІVб/38

Татарчев, д-р Христо (1869, Ресен ( 1952, Торино, Италия), един от основателите на ВМОРО, първи председател на ЦК, задграничен представител на организацията в София ( ІІІ/3; ІVа/13; ІVб/22, 37, 38; ІVв/4, 24; V/4, 28

Тахчиов, Христо от Ямбол ( V/16

Ташев, Димитър Стоянов (1874, с. Колибите, Бунархисарско ( 1955, Созопол), четник и войвода, делегат на конгреса на Петрова нива ( ІІ/1, 6; ІVа/11; V/14, 15

Темелков, Александър от с. Иенимале, Бабескийско, четник ( V/15

Тенев, Георги (1864, Мустафа паша ( 1948, Ямбол), войвода, делегат на конгреса на Петрова нива ( ІVа/22; ІVб/16; ІVв/24, 29; V/15

Тенишев, Коста Ст. (псевдоним Лютий) (1878, Лозенград ( 1951, Бургас), четник и подвойвода, делегат на конгреса на Петрова нива ( ІІ/1, 15; V/15

Тепавичаров, Тодоро Хр. от Малко Търново, четник ( ІІ/7

Тодоров, Александър, вж. Чаракчиев, Александър

Тодор ефенди, член на Битолския съд ( V/3

Тодоров, Атанас, куриер ( ІVа/3

Тодоров, Георги (доктора) от Малко Търново, учител в с. Велика, Малкотърновско, деец на ВМОРО, делегат на конгреса на Петрова нива, четник ( ІVб/30; V/15, 20

Тодоров, Георги от Тетово, четник ( V/13

Тодоров, Георги от с. Стенче, Тетовско ( V/2

Тодоров, Димо от Одрин, четник ( V/15

Тодоров, Иван от Сливен, четник ( V/16

Тодоров, Негю от с. Мокрушево, Малкотърновско ( ІІ/13

Тодоров, Стойко, четник ( ІVа/19

Тодоров, Яни от с. Урумбеглия, Бунархисарско ( ІІ/1

Тодоров, Янко от Малко Търново, четник ( V/15

Тодоров ( ІVа/14

Томов, Вълко от с. Карадере, Малкотърновско ( ІІ/13

Томов, Георгаки от с. Карадере, Малкотърновско ( ІІ/13

Томов, Петко от с. Мокрешово, Малкотърновско ( ІІ/13

Томов, Стоян от Малко Търново, четник ( ІІ/1, 7, 15; V/20

Тофа, прислужничка в българското училище в Битоля ( V/3, 4

Тошев, Пере (Петър) (1865, Прилеп ( 1912, Тетовско), основател на ВМОРО, член на ЦК на ВМОРО ( І/1; ІVб/2

Трайко (Петров) от Битоля ( V/3-5

Трашев, Георги ( V/2

Трашев, Михаил ( V/2

Тургенев, Иван Сергеевич (1818(1883), руски писател, реалист ( І/2

Турлаков, Кирил от Бургас ( V/13

Търнаров, четник ( ІVб/35

Търпов, Никола от с. Годивле, Охридско, четник ( V/15

Тюфекчиев, Наум (1864, Ресен ( 1916, София), подпредседател на ВМОК, търговец на оръжие ( І/1; ІVа/6, 24, 26; ІVв/1

 

Узунов, Киро Д. (1864, Малък Самоков ( 1938, Бургас), делегат на конгреса на Петрова нива, участъков войвода на ІХ Гьоктепенски революционен участък ( ІІ/1, 15

Узунов, Милю Райков, родом от с. Чаглаик, Малкотърновско, четник при Г. Кондолов, на конгреса на Петрова нива е в охраняващата чета, по време на въстанието е в четата на Дико Джелебов ( ІІ/1, 15

Урумов, Стамо Гогов, телеграфист в Стара Загора, революционен деец в Западна Тракия ( ІVб/11

 

Факийски, Никола В. от Стара Загора, четник ( V/16

Фарух бей, имперски отомански комисар в София ( V/23

Фердинанд І, Сакс-Кобург-Готски, немски принц, български княз (1887(1908) и цар (1908(1918) ( І/1; ІІ/2; ІVб/27; ІVв/24, 29, 42

Филов, Богдан Д. (1883(1945), професор по археология, председател на БАН, министър на народната просвета, министър-председател, регент ( V/30

Фотаки свинаря, куриер ( ІІ/1

Франц Йосиф І (1830(1916), австрийски и от 1867 г. австро-унгарски император (ІVб/31

 

Хаджи бей от Люлебургас ( І/1

Хайдар ефенди, жандармерийски подпоручик, пленен във Василико ( ІІ/7; ІVа/19

Хаджи Ташев, Никола от Дойран ( V/2

Хаджиев, Стою от с. Голешево, Благоевградско, деец на ВМОРО, другар на Яне Сандански, убит през 1924 г. ( V/2

Хаджидимов, Димо (1875(1924), учител, сподвижник на Гоце Делчев, деец на ВМОРО, редактор на в. „Революционен лист“, член на ЦК на БКП ( І/1

Халачев, Димитър от Малко Търново, подофицер от българската армия, четник, войвода на Кладарския революционен участък ( ІІ/7, 8, 12; ІVа/20; V/14, 20

Хамид ефенди, карантинен агент, пленен във Василико ( ІVа/19

Хамид, вж. Абдул Хамид

Хамилтон, Ангуст (Hamilton Augus), кореспондент на Ройтер ( ІVб/33

Хасан Фехми ефенди, председател на Битолското първостепенно съдилище ( V/3

Хафъз ефенди, полицай в Битоля ( V/4

Херкулес (псевдоним), вж. Варналиев, Иван

Херцен, Александър Иванович (1812(1870), руски писател, философ, революционен демократ ( І/2

Христакиев, вж. Дичев, Димитър Христакиев

Христов, А. от Ямбол ( ІVб/39

Христов, Георги ( V/2

Христов, Димитър от с. Карахамза, Лозенградско, четник ( V/15

Христов, Иван от с. Джудилово, Белослатинско, четник (V/13

Христов, Нено от с. Каракьой, Карнобадско, четник ( V/15

Христов, Стоян от Лозенград, четник ( V/15

Христов, Тала ( V/2

Христов, Яни от с. Урумбегли, Бунархисарско, четник ( V/13

Христов ( ІVа/1

Хрисчев, Димо от Бунархисар, четник ( V/13

 

Цветинов, Христо ( V/2

Цветков, Спас, учител, член на ВМОРО ( ІVв/13

Цвятков, Велко Ст. ( ІІ/1

Цинандови, братя, собственици на хотел „Москва“ в Бургас (1903 г.) ( ІІ/8

Цончев, Иван (1858, Дряново ( 1910, София), генерал от българската армия, подпредседател на ВМОК ( V/28

 

Чакъров, Стефан, секретар на І революционен участък в Ахъчелебийско ( ІVв/17

Чапкънов, П. Г. от с. Окуф, Ференско, четник ( V/15

Чаракчиев, Александър Тодоров от Сливен, четник ( ІІ/1, 2, 13

Чемков, Христо, самоубил се в Прилеп ( V/4

Ченгелев, Атанас, директор на Българската мъжка класическа гимназия в Битоля, по-късно в Солун (1905) ( V/1

Чолаков, Петър (1879, Сливен ( 1935, Ямбол), деец на ВМОРО, делегат на конгреса на Петрова нива, подвойвода в четата на Кръстьо Българията ( ІІ/1; V/16

Чомаков, д-р Стоян (1817, Копривщица ( 1893, Пловдив), лекар, участник в черковно-националните борби на българите, депутат в Източна Румелия, министър на просветата (1887) ( І/2

Чорбаджиев, Петко (Росен) (1880, с. Ковчаз, Лозенградско ( 1944, Бургас), писател, публицист, народен представител, адвокат. Четник по време на въстанието ( ІVв/35, 38

Чукалов, Михаил ( V/2

 

Шакир паша ( V/27

Шангов, Стоян (1867, с. Ениджия, Лозенградско ( 1925, София), журналист, редактор на в. „Поща“ и „Вечерна поща“ ( ІІІ/2; ІVа/27, 33; ІVб/9, 24; ІVв/23

Шанов, Васил, учител в Одринската мъжка гимназия „Д-р Петър Берон“, член на Одринския окръжен революционен комитет, турколог и преподавател в Софийския университет ( ІІ/5

Шефкет ефенди, полицейски служител в Битоля ( V/4

Шиваров, Пеньо (Пенчо) (1873, с. Гита, Старозагорско ( 1919, София), старши подофицер от българската армия, войвода на Граматиковския революционен участък ( ІІ/1, 7, 8, 12; ІVа/21; ІVв/18; V/14, 20

Шивачев, Фоти Д. от с. Бюикли, Одринско, четник ( V/16

Шивачева, Василка Панайотова (Васильото) от Бунархисар, бедна вдовица, чийто дом е бил убежище за легални и нелегални дейци. След войните се заселва във Варна ( ІІ/6

Шимбалаков, Димитър (псевдоним Херкулес), първоначален учител в Одрин ( ІVб/21

Шишманов, Вълко, пунктов началник в Чепеларе ( ІVв/16

Шишманов, Пею (1876, с. Славейно, Смолянско ( 1942, Пловдив), деец на ВМОРО, войвода в Ахъчелебийско ( ІVв/17, 26

Шишманов, Тодор (1877, с. Пенека, Източна Тракия ( 1909, с. Пенека, Източна Тракия) ( ІІ/1, 2, 4, 13; ІVа/34, 38; ІVб/31

Шкорпил, Карел Вацлав, чех, един от основателите на българската археологическа наука ( І/2

Шопов ( ІVб/16

Шчедрин, вж. Салтиков-Шчедрин

 

Щерев, Димитър от с. Блаца, Костурско, четник ( V/16

 

Юго, Виктор (1802(1885), френски поет и писател, политик, публицист. Като сенатор произнесъл реч в защита на българите по време на Априлското въстание ( V/28

Юрданов, Начо от Дишбудак ( V/13

Юруков, Петър (1882, Карлово ( 1905, Прилеп), четник, секретар на чета, войвода в Македония ( І/2

Юсмен чауш, началник на полицейския участък в с. Дерекьой, Малкотърновско ( ІІ/10

 

Яворов, Пейо Крачолов (1877(1914), поет, драматург, публицист, активен участник в освободителните борби на българите в Македония, четник и войвода ( І/1; ІVб/9

Янакиев, Иван Стериов от Свиленград, член на Битолския революционен комитет ( V/4, 5

Янев, Димитър Попето (1872, с. Енимахле, Бабаескийско ( 1946, с. Фердинандово, Карнобатско) ( ІІ/1

Янев, Костадин от Лозенград, четник ( V/15

Янев, Манол от Малко Търново, четник ( V/15

Янев, Ставре от Бунархисар ( ІVа/11

Янев, Ставри от Бунархисар, четник ( ІІ/1; V/15

Янев, Тодор от с. Мусуч, Одринско, четник ( V/16

Яни Фастъкчията от Лозенград, четник ( ІІ/7

Янко Лала, влах гръкоманин, член на първостепенното гражданско съдилище, Битоля ( V/4

Юскюслията, Янко, четник ( ІVа/19, 26

Янков, Димо (1875, Малко Търново ( 1965, София), деец на ВМОРО, председател и касиер на малкотърновския революционен комитет, делегат на конгреса на Петрова нива, по време на въстанието е в четата на Стамат Икономов ( ІІ/1, 13; ІVа/7; ІVб/11; ІVв/13; V/20

Янков, Иван от с. Долни Котъри, Леринско, четник ( V/15

Янов, Паруш от Лозенград, четник ( V/13

Яръмов, Иван от с. Дерекьой, Малкотърновско ( ІІ/15

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]