Михаил Γерджиков и подвигът на тракийци 1903 г.
съст. Надежда Недкова, Евдокия Петрова

 

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ

 

 

Аврен, с. в Крумовградско ( V/27

Австрия (Австро-Унгария) ( ІVв/43; V/24Ы 28

Адрианопол, гр., вж. Одрин

Адрианополски санджак, вж. Одрински район

Айтос, гр. ( V/13

Аладайне, с. в Мустафапашанско ( V/15

Аламидере, с. в Ахъчелебийско, дн. с. Полк. Серафимово, Смолянско ( ІVв/17

Аланкайряк (Аланкайрак), с., дн. с. Ясна поляна, Бургаско ( ІІ/1, 7, 8, 13; ІVа/11, 13; ІVб/6, 10

Александрово, с. в Казанлъшко ( V/16

Алиботуш, пл. ( І/2

Америка ( І/2

Ангиста, ж.п. гара в Западна Тракия ( І/1

Англия ( ІVб/38; V/28

Апартес (Апортес), бълг. Колиби до с. Пенека, Бунархисарско ( ІІ/1, 7

Асеновград, гр., вж. Станимака

Аспарухово, с. в Старозагорско ( V/15

Атина, гр. ( ІVа/1

Ахтопол (Ахтополо), гр. ( ІІ/12; ІVа/17, 24; ІVв/23, 26; V/21, 23

Ахъчелеби, гр., дн. Смолян ( ІVв/17

Ахъчелебийско, дн. Смолянско ( ІІ/12; ІІІ/2; ІVа/22, 24; ІVб/13, 26; ІVв/3, 26

 

Балканите, Балкански п-в ( І/2; ІІІ/2; V/28

Балчик, гр. ( ІІ/1; V/14

Баница, с. в Сярско ( ІІІ/3

Бейрут, гр. ( ІVб/23

Белград, гр. ( ІVб/37, 38; V/23

Белковци, колиби в Странджа ( ІІ/7

Берлин, гр. ( І/2

Битоля (Монастир), гр. ( І/2; ІVб/17, 22, 31; ІVв/14; V/1-5, 21, 23

Битолско, Битолски окръг, Битолски вилает ( І/1; ІІ/12; ІІІ/2; ІVа/34; ІVб/31; ІVв/14, 24; V/5, 21, 28

Блаца, с. във Василиковско ( ІІ/7, 13

Блаца, с. в Костурско ( V/16

Бобища, с. в Костурско ( V/2

Босна ( V/28

Босфор (Босфора) ( ІVа/23; V/5

Болград, гр. в Бесарабия (V/16

Бродилово (Пасадикос), с. в Странджанско ( V/26

Будаклар, с. в Битолско ( V/3

Букурещ, гр. ( І/2

Бунархисар, гр. в Източна Тракия ( ІІ/1, 13; ІVа/17; V/15, 16

Бунархисарско, Бунархисарски район ( ІІ/1, 4, 12; ІVа/4, 11

Бургас, гр. ( І/1; ІІ/1, 7, 12, 13, 19; ІVа/3, 5-7, 10, 12-15, 33, 34, 37; ІVб/4, 6, 9-11, 13, 16-22, 24-26, 29, 31, 34, 36, 39; ІVв/2-4, 8, 12, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28-32, 34, 36, 38-41, 43, 44,; V/7, 13, 17-20, 23, 27, 28

Бургаски окръг ( ІІ/12

Буюкли (Бюикли), с. в Одрински вилает ( V/16

България ( І/1, 2; ІІ/1, 3, 4, 7-10, 12; ІІІ/1, 3; ІVа/5, 15-19, 22-24, 29, 30, 34; ІVб/4, 18, 19, 25-27, 36, 41; ІVв/14, 22, 25, 31, 37, 42; V/5, 21, 22, 24, 27, 28

Бяла черква ( ІVа/7

Бяло море ( І/2

 

Вайсал, с. в Чокенско ( V/16

Вакъв, дн. с. Устрем, с. в Ямболско ( ІІ/1

Варвара, с. в Бургаско ( ІVа/24; ІVв/23

Вардар, р. ( ІІІ/3; ІVб/5, 25, 31

Варна, гр. ( ІІ/1; ІVа/3, 5, 8; ІVб/6, 22, 39; ІVв/20, 24, 27, 29; V/4, 13

Василико (Ново и Старо Василико), дн. Царево, гр. ( ІІ/7, 12, 15; ІVа/17-19, 21, 24, 28-30; ІVб/21, 22; ІVв/23, 26, 31; V/22, 23, 26, 29

Василиковско, Василиковска каза ( ІVа/21, 22, 29

Велес, гр. ( І/2; ІVб/16, 17; ІVв/10; V/15

Велика, с. в Малкотърновско ( ІІ/1, 7, 8, 12; ІVа/17, 22, 30; ІVв/9, 20; V/15, 22

Виена, гр. ( І/2; ІVа/1; ІVб/14; V/24-27

Виза, гр. в Източна Тракия ( ІVа/17

Византия ( І/2

Видин, гр. ( V/16

Вижица (Бизица), с. в Бургаско ( ІVа/17

Висока (псевдоним), вж. София

Вишени, с. в Костурско ( V/2

Воден, гр. ( V/2

Враца, гр. ( V/14, 16

Врузово, местност в Странджа ( ІVа/26,; ІVб/25; ІVв/26, 28

Вургари (Вургаре), дн. Бълари, с. в Малкотърновско ( ІVа/21, 25, 29; ІVв/9

Вълчанов мост, Малкотърновско ( ІІ/17

 

Габрово, гр. ( ІVв/22; V/15

Гевгели, гр. ( ІVв/10

Гевгелийско ( ІVв/1

Гергебунар, дн. Росеново, с. в Бургаско ( ІІ/1, 4; ІVа/6-9, 11, 12, 23, 32, 34; ІVв/35, 37, 38

Германия ( І/2

Гечкенли, с. в Одринско ( V/16

Годивле, с. в Охридско ( V/15

Голеш, вр. в Странджа пл. ( ІІ/12; ІVа/30

Голешево, с. в Демирхисарско, Македония ( V/2

Горно Броди, с. в Сярско ( V/2

Горноджумайско ( ІІІ/2

Граматиково, с. в Малкотърновско ( ІІ/7, 10, 12, 13; ІVа/17, 20, 28, 30; ІVб/26, ІVв/18; V822

Гърция (І/2; ІVа/1; V/28

Гьоктепе (Гиок тепе), дн. Звездец, с. в Малкотърновско, Бургаско ( ІІ/10; ІVа/17, 27; ІVб/22-26; ІVв/26; V/15

 

Дедеагач, гр. ( ІVв/10, 14, 25; V/27

Дедеагачко, Дедеагачки район ( ІІ/12; ІVа/24; ІVб/16; ІVв/8, 12, 31

Дембелялка, с. във Варшавска губерния ( ІVа/19

Демирдеш, с. ( ІVб/35

Дерекли, с. в Одринско ( V/22

Дереке, Горно и Долно, с. в Ахъчелебийско ( ІVв/17

Дерекьой, с. във Варненско ( V/15

Дерекьой (Дерекьово), с. в Лозенградско ( ІІ/3, 4, 8, 10, 13; ІVа/17, 40; V/14-16

Дишбудак, дн. С. Осиново, Варненско ( V/13

Джемеран, с. ( V/15

Джодилово, с. ( V/13

Джумайска каза ( V/22

Дингизово, дн. МорянеЫ с. в Малкотърновско ( ІVа/24; ІVВ/23

Дойран, гр. ( V/2

Долно Алмали, дн. Ябълково, с. в Бургаско ( V/15

Долно Котори, с. в Леринско ( V/15

Долно Райково, дн. Смолян ( ІІ/8

Докузюк, с. в Лозенградско ( V/15

Драгоман, гр. ( І/2

Дрен, с. в Радомирско ( ІVа/19

Дупница, гр. ( ІVа/1

Дукузюк, с. в Лозенградско ( V/15

Дюнево, с. в Смолянско ( ІVв/17

 

Евренджик, с. във Визенско ( ІІ/1

Евренес, с. в Малкотърновско ( ІVа/24; ІVв/23

Европа ( І/1; ІVб/4, 37, 38; V/22, 28

Египет ( І/2

Едига, с. във Визенска каза ( ІІ/1

Елеклер, с. в Лозенградско ( V/15

Енидже (Инеджия), с. в Лозенградско ( V/15, 25, 26

Еникьой, с. в Чаталджанско ( ІІ/1,; ІVа/17

Енимахле, с. в Лозенградска каза ( ІІ/1; V/3

Енияда (Ениада, Еняда, Инияда), гр. В Източна Тракия, пристанище на Черно море ( І/2; ІІ/12; ІVа/17, 18, 21-23; ІVб/21; ІVв/9; V/22

Ердшилер, с. в Одринско ( V/27

Еркеч ( V/15

Ески Джумая, дн. Търговище, гр. ( V/13

 

Женева, гр. ( І/2; V/21, 28

Желин, с. в Костурско ( V/13

 

Заберново, с. в Малкотърновско ( ІІ/7, 8, 13

Забърденц, с. в Леринско ( V/2

Загоричане, с. в Костурско ( V/2

Западна Македония ( І/1

Западна Тракия ( І/1; ІІ/1

Звездец, с., вж. Гьоктепе

Зибевче (Жибевац), с. в Прешовска каза (на сръбско-българската граница) ( ІVб/16, 19

Зелениковската река в Странджа ( ІІ/7

Зелениче, с. в Леринско ( V/15

Златица, гр. ( ІІ/8; V/14, 15

 

Ивджелери, с. в Чирпанско ( V/13

Игнатовци, с. в Дряновско ( V/15

Източна Румелия ( І/2; V/26

Източна Тракия ( ІІ/10, 13; V/23

Илдъза, Илдъз Кьошк, комплекс от дворци, казарми и др. в Цариград, седалище на султан Абдул Хамид ( ІVб/22-25

Инияда, вж. Енияда

Инеджий (Инджекьой), с. в Лозенградско ( V/27

Иния, с. в Мустафапашанско ( V/15

Италия ( І/2; ІVб/38

 

Каваклия, с. в Лозенградско ( ІІ/1, 6; ІVа/7; V/25

Казанлък, гр. ( І/2; V/15

Казълагач, дн. Елхово, гр. ( V/13

Казълкас ( V/13

Кайрубукара ( V/21

Кайбилар, с. в Елховско ( ІVв/39

Кадиево, с. в Лозенградско ( ІVа/22

Каланжа (Каланджа), дн. Синеморец, с. в Бургаско ( ІVа/24

Калево, с. в Малкотърновско ( ІІ/13

Калофер, гр. ( V/15, 16

Калуза, с. в Малкотърновско ( ІVв/23

Камила, с. в Малкотърновско ( ІІ/7; V/14, 16

Камилите (Долна и Горна Камила), вж. Камила

Камли, с. ( V/15

Карабунар, дн. Средец, гр. ( V/23

Карадере, с. в Малкотърновско ( ІІ/13; V/13

Караджово, с. в Сярско ( V/15

Каракоч, с. в Лозенградско ( І/1; ІVа/3; V/15

Картаген ( ІVа/14

Каракьой, с. в Карнобатско ( V/15

Карахадър, с. в Лозенградско ( ІІ/1; V/15

Карахамза, с. в Лозенградско ( V/15

Карасуле, с. в Гевгелийско ( V/15

Карнобат, гр. ( ІVб/6, 35

Карахалил, с. в Лозенградско ( V/27

Карлуково, дн. Славейно, с. в Ахъчелебийско ( ІVв/17

Китка, вр. в Странджа ( ІІ/12

Керациново, с. в Малкотърновско ( ІVа/20

Кишан (Кешан), гр. в Западна Тракия ( V/13

Кисерлик (Киширлик), с. в Лозенградско ( V/16, 24

Кйопокая, с. ( V/13

Кладара (Кладъра), дн. Сливарово, с. в Малкотърновско ( ІІ/7; ІVа/19, 36; V/14

Коджабук, дн. Голямо Буково, с. в Бургаско ( ІІ/4

Коджатарла, с. в Лозенградско ( V/15, 24

Койово (Коево), с. в Лозенградско ( ІVа/3; V/13

Колибите, с. в Бунархисарско ( ІІ/1; V/14

Конак, с. в Бунархисарско ( ІVа/17; ІVб/12

Конопчий, с. в Чирпанско ( V/17

Константинопол, вж. Цариград

Копенхаген, гр. ( І/2

Копривщица, гр. ( ІVб/19, 20, 25

Копрец, вр. в Странджа пл. ( ІІ/12; ІVа/29; ІVв/28

Корджукьой, с. в Одринско ( V/16

Корфоколиба, с. в Малкотърновско ( ІVа/21, 22, 24; V/27

Кости, с. в Малкотърновско ( ІVа/21, 22, 24; ІVв/27; V/27

Костурско ( ІІ/11; ІVа/1

Котел, гр. ( ІVб/6

Кочани, гр. ( V/15

Крит (Cr(te), о-в ( ІVб/32

Крушево, гр. ( ІІІ/2; ІVб/17; V/3, 15

Кукуш, гр. ( V/15

Кулата, с. в Лозенградско ( V/15

Кулели Бургас (Кулели), ж.п. гара в Западна Тракия ( ІVб/23; V/21

Куманово, гр. ( V/16

Курията (Корията), с. в Лозенградско ( ІVа/3

Курудере, с. в Бунархисарско ( V/13

Къзъклисе (Къзклисе), Момина църква, дн. Желязково, с. в Бургаско ( ІІ/1; ІVа/17; ІVб/4, 10, 15; ІVв/7, 35, 38; V/8

Кърджали, гр. ( ІVв/24

Кърджалийско ( ІVб/40

Къркклисе (Кърклисе), вж. Лозенград

Кюприя ( ІVа/22

Кюстендил, гр. ( ІVа/1; ІVб/9

 

Левка, с. в Мустафапашанско ( V/15

Левочево, с. в Ахъчелебийско ( ІVв/17

Лерин, гр. ( V/16

Леринско ( ІІ/12; V/13

Ликудийските колиби при с. Цикнихор, Малкотърновско ( ІVа/24

Лозенград, гр. ( ІІ/1, 4, 8, 10; ІVа/3, 4, 17, 22, 23; ІVб/4, 23, 41; V/13, 15, 16, 21, 25, 26

Лозенградско, Лозенградски район, Лозенградски санджак ( І/1; ІІ/1, 6, 8, 12, 13; ІІІ/3; ІVа/3, 4, 27; ІVб/5, 22, 33, 41; ІVв/22, 23, 31, 36; V/24, 26

Лом, гр. ( І/2

Лондон, гр. ( ІVб/25; V/28

 

Маглаикьово (Маглаик, Маглавик), с. в Малкотърновско ( ІІ/1, 13

Маджура, с. в Малкотърновско ( ІІ/7; ІVа/21, 23

Македония ( І/2; ІІ/1, 6, 8, 10-12, 14; ІІІ/2, 3; ІVа/1, 16, 17, 34; ІVб/5, 10, 13, 16, 17, 22, 26, 27, 33; ІVв/2, 8, 14, 22, 42; V/5, 21, 23, 28

Мала Азия ( ІІ/2

Малък Самоков, гр. в Източна Тракия ( ІІ/1

Малешевско, Малешевска каза ( ІІІ/2, 5, 22

Малко Търново, гр. ( І/1; ІІ/1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13; ІVа/17, 23, 24, 26, 27; ІVб/4, 21, 23, 25; V/13-15, 20-24

Малкотърновско, Малкотърновски район, Малкотърновска каза ( І/1; ІІ/1, 4, 6-8, 10, 12, 13; ІVа/3; ІVб/4, 5, 22; ІVв/22, 36

Марица, р. ( І/2; ІІ/13

Мегалово, с. в Малкотърновско ( ІVа/24; ІVв/23

Мелннишко ( ІVб/31

Мемечкьой, дн. Росен, с. в Бургаско ( ІVв/36

Мидия, гр. пристанище на Черно море в Източна Тракия ( ІІ/12; ІVа/17, 24

Мокрушево (Мокрошево), с. в Малкотърновско ( І/1; ІІ/10, 13

Мичурин, вж. Василико

Монастирския вилает, вж. Битолски

Монастир, вж. Битоля

Морхово (Мързово), дн. Кондолово, с. в Бургаско ( ІІ/7; ІVа/29

Мъглиш, дн. Гурково, гр. в Казанлъшко ( V/15

Мъдлеш, с. в Бургаско ( V/15

Мързово, вж. Морхово

Мързевски колиби ( ІVа/25

Мустафа паша, дн. Свиленград, гр. ( І/1; ІVа/1, 4; ІVб/4, 5, 10; ІVв/10; V/15

Мустафапашанско, Мустафапашански район ( ІІ/12; ІІІ/2; ІVв/8, 12, 22

Мусуч, с. в Одринско ( V/16

Мухтарево (псевдоним) вж. С. Стоилово

 

Негован, с. в Солунско ( ІІ/1; V/15

Неготино, с. в Тиквешко ( V/2

Ниш, гр. ( ІVв/10

Нова зора (псевдоним), вж. с. Заберново

Ново Василико, вж. Василико

Нова Загора, гр. ( V/16

 

Одрин (Адрианопол), гр. ( І/1, 2; ІІ/1, 5, 7, 12; ІІІ/1; ІVа/1, 4, 13, 17, 22; ІVб/4, 5, 19, 23, 25; ІVв/8, 10; V/5, 10, 13, 15, 21, 23-27

Одринско, Одрински вилает ( І/1; ІІ/1, 6, 8, 11-13; ІІ/1, 2; ІVа/1, 13, 15, 34; ІVб/4, 13, 21, 22, 25, 27, 31-33, 36, 37; ІVв/2, 4, 17, 20, 22-25, 28, 34, 42, 43; V/5, 21-23, 25

Орлеан (псевдоним), вж. Одрин

Охрид, гр. ( V/2

 

Пазарджик, гр. ( ІVб/8; ІVв/2; V/16

Паланечко, Паланечка околия ( ІІІ/2

Паничарево, дн. Ново Паницарево, с. в Бургаско ( ІVа/33

Паракювица, колиби в Малкотърновско ( ІІ/7

Париж, гр. ( І/2; ІVб/1; V/28

Паспалово (Паспалево, Паспала), с. в Малкотърновско ( ІІ/1, 12, 13; ІVа/17, 24; V/15, 27

Пашмаклъ, гр., дн. Смолян ( ІVв/17

Пашмаклийско, дн. Смолянско ( ІІ/8

Пенека, с. във Визенско ( І/1, 6, 7

Пер Лашез, известно гробище на Париж ( І/2

Петербург, гр. ( ІVб/1; V/28

Петричко ( ІІІ/2

Петричка каза ( V/22

Петрова нива, местност в Странджа пл. Край с. Стоилово, Малкотърновско ( ІІ/1, 4, 6, 7, 11-13; ІІІ/1; ІVа/12; ІVб/10, 15; ІVв/4; V/9, 10, 23

Петала, с. в Леринско ( V/2

Петково, с. в Смолянско ( ІVв/17

Пештере, с. в Ахъчелебийско ( ІVв/17

Пиргопуло (Пиргополо), с. в Малкотърновско ( ІІ/12; V/22

Пирок, с. в Лозенградско ( ІІ/3, 4, 7, 8, 10; ІVа/3, 17; V/13, 24

Писаница, с. в Смолянско ( ІVв/17

Пловдив, гр. ( І/1, 2; ІІ/1, 6, 8, 12, 13, 15; ІІІ/1; ІVа/1-6; V/14-16

Подрум кале, затвор-крепост в Мала Азия ( V/5

Попадия, с. във Велешко ( ІІ/12

Потурнаково (Потурнак), вж. Велика

Прилеп, гр. ( V/2, 3

Прилепско ( ІVб/25

Провадия, с. в Чокенско ( V/16

 

Райково, Горно и Долно, дн. Смолян, гр. ( ІVв/17; V/15

Раклица, с. в Лозенградско ( ІVа/3

Резово (Еникьой), с. в Бургаско ( ІІ/7, 15; V/22

Резовска р. в Странджа ( ІІ/10

Ресен, гр. ( V/2, 16

Рим, гр. ( V/28

Родопите, пл. ( І/2

Румъния ( V/28

Русе, гр. ( І/2; ІVв/1

Русия (Рус) ( І/1, 2; ІVб/22, 31; ІVв/42; V/28

 

Саздара, с. в Одринско ( ІVа/17, 37

Самоков (Самоково), гр. в Одринско ( ІVа/22-24; V/15

Салали, с. в Пловдивско ( V/15

Сармашик, дн. Бръшлян, с. в Малкотърновско ( ІІ/1, 13; ІVа/16, 17

Сатъкьой, с. в Бунархисарско ( ІІ/1

Света гора (псевдоним), вж. Солун

Свиленград, вж. Мустафа паша

Свищов, гр. ( V/13

Селище, колиби в Малкотърновско ( ІІ/7

Синеклий, с. и ж.п. гара в Чаталджанско ( І/1; ІІ/7

Скеченско (Ксантийско) ( ІVа/1

Скопо, с. в Бунархисарско ( ІVа/17; ІVв/14; V/15

Скопие, гр. ( ІVб/16, 17; V/4

Скопски вилает ( V/6

Сливен, гр. ( І/1; ІVа/1, 2, 8, 10; ІVб/6, 33, 39; ІVв/32; V/13, 15, 16

Сливница, гр. ( І/2

Смилево, с. в Битолско ( І/1; V/3, 4

Созопол, гр. ( ІІ/15

Солун, гр. ( І/2; ІІ/11; ІІІ/1; ІVа/4; ІVб/2, 4, 5, 13; ІVв/10, 14; V/4, 22, 28

Солунски вилает ( V/5, 28

Сомовит, гр. ( ІVв/1

Сопот, гр. ( V/13

Соуджак (Студена), с. в Хасковско ( ІVб/4, 10

София, гр. ( І/2; ІІ/8, 12, 13; ІVа/2, 3, 5, 7, 13, 15-18, 24, 26, 30; ІVб/1, 2, 4, 9, 10, 15, 17, 18, 25, 27, 31, 33-39, 41; ІVв/2, 4, 5, 8, 10, 19, 20, 24, 42, 43; V/4, 9, 22, 23, 28, 29

Средна гора, пл. ( І/2

Станимака, дн. Асеновград, гр. ( ІVв/2; V/13

Стара Загора, гр. ( І/2; ІІІ/1; ІVа/2, 5, 10, 12, 19; ІVб/1, 11; ІVв/2, 3, 29

Стара планина, пл. ( І/2

Старо Василико, вж. Василико

Стрелча, гр. ( V/16

Струга, гр. ( V/15

Стеканово, с. ( ІVв/9

Стенче, с. в Тетовско ( V/2

Стефаново, с. ( ІVа/24; ІVв/23

Стоилово, с. в Малкотърновско ( ІІ/7, 12, 13, 15; ІVа/17, 25, 27, 28; ІVв/21, 25; V/22

Странджа (Странджа гора), пл. ( І/2; ІІ/1, 6, 10, 12, 15; ІІІ/3; ІVа/16, 17, 22, 23; ІVб/6, 25; ІVв/22, 26; V/9, 22, 23

Сулфи (Софлу), гр. в Западна Тракия ( V/27

Съръкьой, с. в Одринско ( ІІ/1

Сърбия ( І/1; ІVб/24

 

Татар Пазарджик, вж. Пазарзжик

Тарларе (Тарлари), с. в Одринско ( V/14, 16

Терзово, с. в Новозагорско ( V/15

Тастепе, с. в Лозенградско ( ІІ/4; V/24

Текенджа, дн. Граничар, с. в Бургаско ( ІVа/7, 33, 34; ІVв/6, 31

Темния лък, колиби в Бунархисарско ( ІІ/1, 13

Терзидере, с. в Лозенградско ( V/24

Тетово, гр. ( V/13

Тигра (псевдоним), вж. Темния лък

Тракия ( І/2; ІІ/15; ІІІ/2, 3

Трап, с. в Битолско ( V/3

Трескавец ( ІVб/17

Труля, с. в Малкотърновско ( ІVа/17, 23, 24; ІVв/23

Турция ( І/2; ІІ/1, 4, 7, 8; ІІІ/3; ІVа/4, 10, 13, 34; ІVб/4, 16, 27, 33; ІVв/14, 22, 42; V/21, 23

Тунджа, р. ( І/2

Тъмраш, с. в Родопите ( І/2; ІІІ/2

Търново Сеймен, дн. Симеоновград, гр. ( ІVв/44

Търноваджик, вж. Малко Търново

 

Узункюприйско, Източна Тракия ( V/15

Узунчаир ( ІVа/28

Укуф (Окуф), с. в Западна Тракия ( V/16

Урумбеглия (Урумбегли), с. в Бунархисарско ( ІІ/1, 7, 13; V/13

Урумкьой, дн. Индже войвода, с. в Бургаско ( ІVа/33, 34, 36; ІVв/38

Устово, дн. Смолян ( ІVв/17

Устрака, местност в Малкотърновско ( ІІ/2

Ущава, с. ( V/16

 

Факия, с. в Бургаско ( V/15, 16

Филипополи, вж. Пловдив

Фере, гр. в Източна Тракия ( V/27

Франция ( І/2; ІVб/38; V/28

Фундук, с. в Одринско ( V/27

 

Хаджиталешман, с. в Одринско ( ІVб/23

Харманли, гр. ( ІVб/6, 10, 13; ІVв/8, 29

Хасевица, с. в Ахъчелебийско ( ІVв/17

Харман баир ( V/27

Хасково, гр. ( ІІ/8; ІVа/5; ІVв/16; V/13, 15

Хаскьой, дн. Сладун, с. в Хасковско ( V/14

Хебибчево, дн. Любимец, гр. ( ІVа/1, 4, 14; ІVб/3, 4, 5, 10, 19

 

Цаглаик, вж. Чаглаик

Царево, вж. Василико

Цариград, гр. ( І/1, 2; ІІ/7, 10-12; ІІІ/1; ІVа/22, 24; ІVб/15, 21, 22; ІVв/8, 10; V/2, 4, 15, 23, 26

Цапари, с. в Битолско ( V/15

Цикнихор, с. в Малкотърновско ( ІІ/7; V/14, 22

Цикнихорско ( ІVа/17, 24

Църква (псевдоним), вж. Лозенград

 

Чаглаик (Чеглаик), с. в Лозенградско ( ІІ/1, 3, 7, 8, 12; ІVв/6; V/15

Чаглаикското кале, местност в Странджа ( ІІ/1

Чаталджа, гр. в Източна Тракия ( ІVб/25

Ченгенсарай, с. ( ІІ/7

Черкезкьой, с. и ж.п. гара в Чаталджанско ( ІІ/1, 7; V/27

Чепеларе, гр. ( ІІ/8; ІVа/7; ІVв/17, 24

Черковна (псевдоним), вж. Лозенград

Черна гора ( V/28

Черно море ( ІІ/12; ІІІ/2; ІVа/19; V/23

Черноморието ( ІІ/15

Чирмен (Чермен), с. в Мустафапашанско (Свиленградско) ( V/13

Чирпан, гр. ( І/2; ІІ/8; ІVб/39; ІVв/2; V/14

Чокенски район (Чокенско) ( ІІ/12; ІVа/4, 41; ІVб/4, 5, 16, 22, 25

Чокманово, с. в Смолянско ( ІVв/17

Чонгара, с. в Бунархисарско ( ІІ/1

 

Шипка, с. в Старозагорско ( ІІ/7

Шкапорт, с. в Костурско ( V/2

 

Ямбол, гр. ( ІІ/1; ІVа/1, 2, 6, 8, 10, 11, 39; ІVб/39; ІVв/2; V/16

Яна, с. в Бунархисарско ( V/13, 15

Янковец, с. в Ресенско ( V/3, 4

Янъждере, с. ( V/15

 

[Previous]

[Back to Index]