Конференция

Миграции от двете страни на българо-турската граница: наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия [*]

 

Проект на ИЕФЕМ-БАН, финансиран от Фонд „Научни изследвания”

София, ИЕФЕМ-БАН, ул. „Г. Бончев” бл. 6 (Издателство на БАН), ет. 7, 2-3 декември 2011 г.

 

     Проектът „Изселници и мигранти от двете страни на българо-турската граница: наследство, идентичност, интеркултурни взаимодействия” (Валентина Ганева-Райчева (ИЕФЕМ – БАН))

 

Първа сесия. МИГРАЦИИ, СВИДЕТЕЛСТВА И НАРАТИВИ

    - Изселвания на българите от Източна Тракия след Балканските войни – исторически и историографски аспекти  (Ваня Стоянова (Институт за исторически изследвания – БАН))

    - Преосмисляне на травматичния опит във всекидневните дискурси: наративите за изселването на българските турци в Турция в перспективата на времето  (Магдалена Елчинова (НБУ))

    - Изселвания, памет и възпоменателни завръщания. Отбелязването на т. нар. възродителен процес в България и политиките на паметта  (Николай Вуков (ИЕФЕМ – БАН))

    - Миграция и мобилност на български турци - преселници в края на ХХ и началото на ХХI в.  (Мила Маева (ИЕФЕМ – БАН))

 

Втора сесия. МИГРАЦИИ, ГРАНИЦИ И СЕЛИЩНО РАЗВИТИЕ В ПОГРАНИЧНИТЕ РАЙОНИ

    - Социоанализа на граничността: върху два казуса от двете страни на българо-турската граница  (Стойка Пенкова (ПУ “Паисий Хилендарски”))

    - Градът и границите: пространства на миграции  (Меглена Златкова (ПУ “Паисий Хилендарски”))

    - Миграции, мигрантски общности и градско развитие през ХХ в. (По примери от Хасково)  (Лина Гергова (ИЕФЕМ – БАН))

    - Миграциите на българското население от Западна и Източна Тракия в Хасковския регион  (Красимира Узунова (РИМ – Хасково))

 

Трета сесия. МИГРАЦИИ, КУЛТУРНИ ВЛИЯНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

    - Миграции и музика: пространствени и времеви параметри  (Наталия Рашкова (ИЕФЕМ – БАН))

    - Музикантът Мустафа: между село Горна Хубавка и Мелбърн  (Бехрин Шопова (ИЕФЕМ – БАН))

    - Добросъседство и културни влияния между народностите, населявали Източна Тракия до началото на ХХ в.  (Панайот Маджаров (Тракийски научен институт))

    - Семейство и брак при турците в Кърджалийско  (Велислава Ботова (НБУ))

 

Кръгла маса. ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ: ПРЕДПОСТАВКИ, РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМИ

 

Четвърта сесия. МИГРАЦИИ, ПАМЕТ, НАСЛЕДСТВА

    - Българските турци, изселници в Измир – миграцията като разказ (Пламен Бочков (НБУ))

    - „Срещата на поколенията” (ЦДА медиатор на връзката между поколенията) (Дарина Билярска (Централен държавен архив))

    - Миграции и институции: политики и практики при конструиране на памет и наследство (Валентина Ганева-Райчева (ИЕФЕМ – БАН))

    - Езиковaтa ситуация на изселниците от 1989 г. през призмата на понятията билингвизъм, диглосия и езикова интерференция (Садрие Гюнеш (Йълдъз технически университет – Истанбул))

 

Пета сесия. МИГРАЦИИ, ТЕРИТОРИИ, КУЛТУРИ

    - Тракия – географска област, политически граници и символни територии (Ирена Бокова (НБУ))

    - Установяване на картата на българските селища в Мала Азия. Миграцията като загуба на родова памет (Стоян Шиваров (Национална библиотека “Св.св. Кирил и Методий”))

    - Терзи Хюсеин – или за края на културата (Константин Панайотов (ИЕФЕМ – БАН))

    - За границата, която свързва и разделя (Наблюдения от Свиленград) (Елена Митева (Исторически музей – Свиленград))

 

[Back to Main Page]


*. Материалите са любезно предоставени от Георги Илиев.