Спомени за Башклисе
 
Симеон Лазаров Стойков
СИМЕОН ЛАЗАРОВ СТОЙКОВ
(1896 - 1976)
 

Големият родолюбец Симеон Лазаров е роден в някогашното Българско село Ениджия - Лозенградско. Расте и се възпитава в изключително трудолюбива и будна среда.

През злокобната есен на 1912 година Симеон Лазаров, заедно със семейството му и други български жители на Ениджия са прокудени от родния край. Изборът им е България.

Незарастващата рана от това насилствено изтръгване от корена вечно ще му причинява болка и дълго ще го подтиква да напише книга за свидното Ениджия.

През 1920 година Симеон Лаздаров става един от основателите на дружество "Тракия" в Свиленград и дългогодишен негов председател. От 1931 до 1935 година е активен тракийски организатор. Член е на Тракийския научен институт, а също и сътрудник на бюлетина-списание на Съюза на тракийските дружества в България. Автор е на трудове с етнографски проучвания за селата Ениджия - Лозенградско, Башклисе - Димотишко и Мерхамли - Софлийско.

7
 


[Back]