Башклисенки в народни носии: Елена Станкова, Мария Николова, Ирина Полихронова, Елена Янева  

СПОМЕНИ ЗА БАШКЛИСЕ

Фондация "БАШ КЛИСЕ" – Свиленград 2003 г.

Посвещава се на родолюбивите основатели на Фондация "БАШ КЛИСЕ", Свиленград

1927 година. Сватба на Тонка Атанасова и Петър Костадинов Петров.
Съдържание
Снимки
Корица..
   Предисловие
1. Учредители-дарители
2. Из миналото на с. Башклисе, Димотишка околия  (Симеон Лазаров Стойков (1896-1976))
     Местоположение  Възникване и име на селището  –  Мерия  Поминък  –  Население, естествен прираст, изселвания
     Народен бит  Народни обичаи  –  Етнографски бележки  Особени думи и изрази  –  Носии  –  Църковно-училищно дело 
     Участие в революционните борби  –  Фонд "Башклисе"
3. Из книгата на Л. Милетич "Разорението на тракийските българи"
4. Баш клисенският поп Георги Михайлов ("Завет" - списание на тракийската младеж от 15.09.1937 г.)
5. Баш клисе и Тракийския дом ("Завет"- списание на тракийската млалеж от 15.09.1937 г.)
6. Оправдани жертви. С. Баш-Клисе в Балканската война - спомени  (от Евдокия Каринтева)
7. Сведения за дарителите
8. Иван Станков (1909-1999)
9. "За пропаганда, благотворителност и култура"
[Back to Main Page]


   Любезно предоставено от Георги Илиев. За контакти, въпроси, коментари, заявки и други: e-mail: gogoiline@yahoo.com