Спомени за Башклисе
 
СПОМЕНИ ЗА БАШКЛИСЕ

Посвещава се на родолюбивите основатели на Фондация "БАШ КЛИСЕ", Свиленград

Фондация "БАШ КЛИСЕ" – Свиленград 2003 г.

Тази книга се осъществи с помощта на Фондация "БАШ КЛИСЕ" - Свиленград

За нейното издаване съдействаха:
Ирина Людмилова Симеонова, внучка на Симеон Лазаров и настоящ председател на Фондация "БАШ КЛИСЕ"
Златка Димитрова Михайлова, внучка на Димитър Ангелов, журналистка


СЪДЪРЖАНИЕ

Предисловие . . . . . . . . . . . 5
Учредители-дарители . . . . . . . . . . . 6
Симеон Лазаров Стойков (1896-1976) . . . . . . . . . . . 7
Из миналото на с. Башклисе, Димотишка околия... . . . . . . . . . . . 9
Из книгата на Л. Милетич "Разорението на тракийските българи" . . . . . . . . . . . 44
Баш клисенският поп Георги Михайлов . . . . . . . . . . . 51
Баш клисе и Тракийския дом . . . . . . . . . . . 57
Оправдани жертви . . . . . . . . . . . 59
Сведения за дарителите . . . . . . . . . . . 71
Иван Станков (1909-1999) . . . . . . . . . . . 73
За пропаганда, благотворителност и култура . . . . . . . . . . . 75
Снимков материал . . . . . . . . . . . 77

93
 

Фондация "БАШ КЛИСЕ" - Свиленград

Спомени за БАШКЛИСЕ
сборник

Съставители: Ирина Симеонова
Златка Михайлова
Коректор: Маргарита Михайлова
Компютърен дизайн и предпечатна подготовка: Катя Петрова

Българска. Първо издание.
Тираж: 500
Формат: 60/84/16.
Печатни коли: 6.
Излязла от печат: декември 2003 г.
Печат: "Графопринт" - Хасково


[Back]