Бежещим през годините. Родопски сладкодумци
съст. Петко Величков, ред. Владимир Арденски
 
Речник  [*]

аглок — кърпа за лице
аглък — кърпа за лице
агупка — циганка
агуптин — циганин
амудже — братовчед
арабица — кола (умалително)
аратлик — приятел
Арнаутлук — Албания
афузин — мюсюлманско духовно лице
ахрентища — помачища

бае — доста
бално — мъчно
барбуцат — гизнат
барем — поне
бачдарница — пункт за събиране на такси
белли — ясно
бендисвам — харесвам
бендисваш ли — харесваш ли
бинбашия — полковник
бобамоолу — брате
борун — горист склон
бубайко — татко
буднож — понякога
буднок— понякога

вакът — време
валек — свитък сено
валям — паля (огън)
варад — дървен улей, по който се спуща водата във воденицата
варзобаль — свитък, възроп
вбабанозен — вцепенен
вейки — вече
врить — всички
врют — всички
врютех — всичките
втатонка — втриса
вшетурявам — стъписван се, обърквам се
вшетюревам — паникьосвам
възгайгани — запуши се, запари се
въркузун — връв с която се завързват гащите (потурите)

гаваз — телохранител
гагул — кука
галям — обичам
галям — обичам, ергенувам
главенцки гиздила — годежни облекла
Горно Дерекьой дн. с. Момчиловци
гюйс — гърди
гюмюшлия — сребърен
гюнах — грях

даврандисвам — съвземам
дамго — белег
дамла — удар, парализа
демек — значи
деф — ламя
джелатовам — измъчвам
джем — прозорец
джинджия — ходжа, който пее за уроки и прави муски
дибидюс — чисто, напълно
дипчик — бич
дракус — таласъм
дрипи — дрехи
другош — друг път
дулама — мъжка горна дреха
дюзен — инструмент
дюкмьо — турска монета
дюлбен — кърпа за глава

Едирне — Одрин
ейноя — онзи
етат — участък от гора, определен за сеч

женгал — слабичко
женум — драги
жин — таласъм, дявол
жужул — вид едра черна буболечка
жуквам — продумвам, проговарям
жумерт — щедър
жухан — народ, паплач

забазганям — захвърлям
забелен — полят с запържено масло
забития — началник
загаретесвам — отслабвам
закимен — замислен
заструг — гаванка
засущвам — закривам
зобилница — торба за зоб

идимат — място в черквата, където попът приготвя комката
изан — мюсюлманска молитва, изпълнена гласно от минарето на джамията
изкутам — отглеждам
изметкерин — слуга, работник
изник — изгрев
изропчена — обезобразена
имансъз — бито, обезмаслено
ишкития — пустинник, монах
ищам — искам

йек — здрав, силен
йомнах — тръгнах да обикалям

кабадие — човек, обличащ се с вкус, конте
кабахат — вина
кабут — вид грубо бяло платно
казандисвам — печеля
каздисвам — ядосвам
казък — дървено колче за вързване на добитък
каик — лодка
кайдисвам — сърцето ми дава
как — заплата
калтату — калеко
камантия — ураган
каматан — красив, хубав
капсъзин — противник на кръвта, кръвопиец
карачерче — дете, което подкарва овцете при доене
карашмалък — смутно време, схватка, бъркотия
каргия — тръстика
каръш — педя
катралница — мястото, където се приготвя катран
кафадар — главатар
качек — беглец
качоквам — навземам, отчупвам
каяфет — положение
кезям — меря се
келебечива — гръдоболна
кендисвам — везам
кесат — недостиг
кестермьо — направо, напряко
кестисвам — уморявам се
кешки — де да бях; по-добре
кина е сва? — какво е това
китап — книга
китломози — ъглите, където се допират стените и покрива
клепчие — клюкар
кликам — викам
колак — тестена питка, палачинка
коландря — оправям, отнасям се
копаран — горна мъжка дреха
копартма — безделник
копелдачетище — момчетище
копка — копче
кордя — нареждам, проточвам
кормя — храня овце със сол
кочен — цвекло (в случая глава)
кратам — свършвам
кратам — свършвам
кратане — свършване
кратох — картоф
кръп — къс
кръпа — къса
кузня — ковачница
кукал — дървен пръст с пресечен клон; кука
кукальчици — кукички
кукуди — юмруци
кулля — кули
куркмач — гъсто овче мляко
курсак — вътрешност на агне, от която се приготвя мая за подсирване
куртолисвам — спасяван
куруджие — пъдар
куфарица — глава
кюляф — плъстена мъжка шапка, употребявана от мюсюлманите
кюприя — мост
кюткаи — удрям
кятипин — писар

Л. Дерекьой — дн. Соколовци
лахаха — случиха
левочавлянин — от с. Левочево. Смолянско
лешени — от кожа от умрял добитък
ливанто — одеколон
линкам — търча, бяггм
лиху — с бял белег на челото
лустро — лъскави лачени обуща
льосак — светкавица
лютце — възкисело питие от сушени плодове
ляв — обор
лялка — кратуна

мал-сайбия — стопанин на стока
мандо — бивол
марудници — тънки тестени питки, пържени в олио, или направо печени на тава
мендил — престилка
ментехерам — мотая се, клатя се.
меса — прилича, изглежда
месал — кърпа за храна
мехтеп — религиозно мохамеданско училище
мечит — мохамедански молитвен дом и страноприемница
мешефечув — лош, опасен
мешови — дъбови
миждьо — награда за добра вест
мижо — чичо
мижо — чичо
микруфин — негодник
миндил — престилка
мисам — занимавам се
мръснак — заразен
мутька — малка
мучко — малко
мущурак — отходно място

на енкас — на шега
набузил — насилил
нагадам — нагласям
намяхновам — приличам
насосвам — нареждам, удължавам
насрочен — намръщен
нах — към
нах — към
неманка — немотия
немой — недей
ненауздав — ненадейно
ни ус, ни домус — в смисъл на: ни хубаво, ни лошо

оборсвам — обръсвам
описювам — насмолявам
ордуе — войска, армия
осталар — майстори
отбавям — убивам
отдувам — отлетявам

панакуда — вдълбана дъска, върху която се поставя суровия хляб, преди да се пече
папуце — обувки
паратико — лошо
парталив — окъсан, дрипав
парчинка — парченце
патато — картофи
пендара — голяма златна монета, равна на пет лири
пизюл — рафт на огнището
пишкалче — трънче
пладнинарка — трба, в която се носи обяд
пладновам — обядвам
побепса — повреди
подбърница — подбрана, спретната
подзур — гледане срещу слънцето с ръка над очите
попадам — мятам, хвърлям
поруквам — повиквам
послагам — зачитам, уважавам
послона — навес
постали — прости обуща
поть — път
пощамем се — спотайвам се
правя инкер — отричам, не казвам истината
пресник — прясно мляко
пригибам — прегръщам
прилезал — прибегал
причавец — непослушник (укорително)
прогима — закуска
пунгя — малка кожена торбичка за тютюн и тютюнджийска принадлежности
пускам — стрелям
пусулка — бележчица
пяйка — пръска, пилее

разжупвам — разчеквам
разтри се — размина се
разчеталям — разклонявам
рашница — малка ръчна мелница
рождилница — родилка
рудан — чекрък
рупове — метални пулчета
рухальничек — парцалена черга

сайбия — стопанин, в случая бог
саканисвам— стъписвам
сакатлък — телесна повреда
сакулка — торба
сбинисам — разнасям, одумвам
сгоропалено — съблечено
сдетинена — бременна
Селеник — Солун
семьо, мн. ч. семе — болна, въртоглава овца
сиджим — връв
силентия — порой
синдирмьо — овчарски специалитет, приготвен от брашно, сирене и масло
синдюрме — овчарски специалитет, приготвен с брашно, масло и сирене
скала — стълбище
скеля — пристанище
скемля — стол
Скеча — Ксанти
скундапцвам — препъвам се
солук — дъх
ставам пишман — разколебавам се, разкайвам се
стивасвам — бия
стобур — стълб
сукацине — улиците
сурнам — влача
суще — смет
сюнетисване (от сюнет) — обрязване

тасми — кожени ленти
тахарджик — кожена торба
Ташус — о-в Тасос
тезгерьо — носилка
тезя — леля
тенурки — тестени питки, печени на тикла
терлар — глашатай
тесаница — тясна пътечка
тескерьо — разрешително. В случая — уволнителен билет
тетенкам — треперя
тетьо — татко
торзам — дърпам
тува — тука
турма — пушек, мъгла
турми — пуши, вдига пара
тутак — суматоха
тюмбелек — голям хлопатар
тюфек — пушка

уведам се — отивам, отдалечавам се
углавявам — сгодявам
укимен — учуден
укрекам — издържам, устоявам на нещо
умут — надежда
ургут — гъсто кисело мляко
урда — отвара
утирно— сутрин
утирнона — сутринта
ушонкано — пусто, празно

факире — бедняци, нещастници
филка — филийка
фирем — гоня
фукара — бедняк
фурнит — хляб от фурна

хавае — не на себе си, в облаците
хаирсъзин — неблагодарник
хайгот — зидарски инструмент
халал — прошка, давам нещо от сърце
халенце — малко домашно чердже
ханзърин — скитник
хапус — затвор
харкома — бакърен съд
харливник — сополанко
хахоркам — смея се
хлевове — обори
хлепки — чехли, подпетени обувки
хлептам се — смея се, кикотя се
хотте борже — хайдете бързо

цонновам — звънвам (в случая изпивам)

Чангърдере — дн. Чепинци
чауш — старши сержант
чебужак — бърже
чименто — цимент
чип-чиплак — гол-голеничък
чоп — клон
чувам — пазя
Чукуркьой — дн. Забърдо

щарвалок — лакомство
щървълаци — лакомства

юм — ум

яце — много


[Previous]
[Back to Index]  *. Речникът е сбор от всички обяснени под текста думи (В. К.)