Бежещим през годините. Родопски сладкодумци
съст. Петко Величков, ред. Владимир Арденски
 

48. Тьодьо ле, сине, докторе!
 

Изучихме наш Тодора, та стана доктор. Стана, ама ние със стареца си знаем как стана.

Както и да е. Дойде си Тьодьо доктор. Доведе и докторица — булка, вика. Хубаво, доведе — доведе, булка — булка. Ама ага не може да се разбере кой е Тьодьо и коя е Тьодьовица, кой е доктора и коя е докторицата! И той с панталоня, и тя с панталоня. И той с коса, и тя с коса, само че нейната по-къса от Тьодьовата. И той с черни очила, и тя с черни очила. Зех да се побърквам: кое е мъското, кое — женското. Само по гласа ги разпознавам.

„Тошко, отведи ме тук, отведи ме там, придружи ме до тоалетната”.. .

Това ще да е невястата, викам си.

171
 

В мущурака [*] я страх да иде сама, на кравата вика теле, на телето — вол.

„Тошко, брани ме, казва, от кучето, пази ме, вика, от кравата да ме не мушне с рога. Виж, вика, телето как ме гледа и очите му кръвясват. Държи ме здраво да не падна в тая Каменица, олеле-е... на какво стъпих. . .”

И Тьодьо, факирят, мил дано, сичко да й угоди, сичко да й нагоди, сичко да й нареди. Като га тя е сляпа и саката.

— Немой са, мале — вика, — кахъри! Немой й вързва кусур, тя ще свикне.

А-хъ! Свиква ли се тъй лесно. То да е добитък, по може, ама чиляк... Понякога ми домилява; ние сме си оттук и си ни е хубаво, ама то мислило ли е, че ще се пече по тия тикли и че по камене ще се попъда и на муле ще яха. Еднъж се бе върнала от колибата и оти бе яхала три сахатя на муле, та не можеше да слезе от него. Ногите й са беха разчевратили. Лаха са Тьодьо да го нема, та стареца на ръки я внесе в къщата.

— То това... не знам —вика старецън — дали има и полвина торба кокаля. От овца е по-леко. И не ми се вярва да се заседи. Ще ни избяга.

И тъй стана. Зехме да се ослушваме и да чуваме от тяхната стая рукут — карат се. Тя приказва, приказва, като тътралка. Сто думи изрече на един солук, катга ги чете, пък Тьодьо изломоти едно и са пощъми.

— Тю!... — вика стареца. — Рукни й и ти бре, мъж си! Стъпи й на гюся, [*] стисни я за гръцмуля, та да види, че тъй се не фучи в чужда къща!

Възвря и мене едно утрина и... влязох в стаята на младитя. Единият от тях изрипна навънка. Стори ми се, че е невястата, и я подхванах Тьодя.

— Тьодьо, сине — викам, — оти са бре оставяш жена тъй да ти дума! Немаш ли кукуди [*] да я посмачкеш.

Пък той седи на масата, подпрял глава с ръки, умислен като кълван петел.

— То... барек — реках му — да е жена като жена. Къде е найде такава черна чума. Нито лицето й е лице,
 

*. мущурак — отходно място
гюйс — гърди
кукуди — юмруци

172
 

нито снагата й снага. Само едни изтъркалочени като на крава очи, умъкнати вежди, нашарени отгоре с въглен. Пък бърните й — вапцани с алена боя и извратени навън, като га е яла от дивите сливи. И клепките й, и те начернени, та ага са зазнои и от тях текнат вади, замясва на бубурак. Ноктите й пък като на орел и каносани като на кадъна. Махни я — викам, — да си върви! Стига ни е правила резил. Откакто е дошла, не съм чула да ме попита нещо — майка ли съм, мечка ли съм, каква съм. Нито тетю ти. Чиляк ли е, куче ли е в тая къща. Пет пари не дава.

Кога се, мари, обърна, какво да видя — била тя, чумата! Излялият бил Тьодьо, пък я рекох, че е тя... И... тъй си останах: като малко дете с пълни гашкове...

Сетне? Сетне отидоха нейде и двамината. Само язък, дето стареца си бе купил купецки дрехи и я си бех ушила фуста. Нали син имахме доктор. Та бехме наюмили да фърлим селското. Ама пак си останахме тъй: стареца с потурете, я — с вълненика...
 

Преразказал: XР. ДАСКАЛОВ


[Previous] [Next]
[Back to Index]