Бежещим през годините. Родопски сладкодумци
съст. Петко Величков, ред. Владимир Арденски
 

44. Сотю Скълцаното
 

Имаше в наше село един Сотир — Сотю му викаха, Окълцаното — оти бе кръп. [*] Главата му бе мътька — като картоф му седяше на тънката шийка и косата му бе остригана като на овца — на ропки-ропки. Кой го скълцваше тъй, не знам. Викаха, че майка му с овчарска ножица го е стригала. Под носа му са русееше някой косъм и по лицето — толкова. Ни брада, ни мустак. Ала стъпяше като петел, наперен, готов да рипне. И все са обуваше в бели навои с кръстосани тасми. [*] А ръките му — все в джобовете на потурете; да речеш, че притиска лирите и златните напальоне да не дрънкат.
 

*. кръп — къс
тасми — кожени ленти

155
 

В село никоя мома не го харесваше. Врить [*] беха по-високи и по-дебелки от нега, пък той според тях — дете. Като виде, че не ще мог да се ожени, ходи, където ходи и си доведе невяста от друго село. Тя пък бе висока, кокалеста, яка, изпекана като дряновица. И гласът й бе като ручилу на гайда — дебел. Неговият пък — детешки, като гайдуница. За едното чудо и приказ беха, кога търнеха да вървят един до друг.

Ама да ви кажа ли: оперена жена излезе, оправна. Още като дойде, всичко от къщата изнесе на двора, бадамоса я с бяла пръст и киреч отвътре и отвънка. Сетне попари дъските с вряла вода и уми жамовете, та га светна и са белна, всички се почудиха и бая жени, дето са имаха за къщници, са посаканисаха. [*] И двора измете и очисти, и градината прокопа, и жълт фасул с едро зърно насади, ся и домати, че и китки: тръндафел, невен, панагарки, босилек...

Та. . . за Сотя де... Ходеше той с дюлгере. Мине ли Великден — отиде, минат ли три недели от Димитровден — видиш го върнал се, ухилен до уши. И на всяко връщане жена му ще го посрещне с рожба в ръка.

— Какво е? — ще попита той.

— Мъску! — ще му отговори веднаж жената, друг път ще рече: — Женску!

Че та ще стопли вода в черния бакър, ще сгоропали Сотя, ще го натисне в коритото да го окъпя и ще го премени като кръщелник.

Тъй за девет години Сотюму са народиха девет деца, ама и знаете как да ги шари: пет беха мъски и четри — женски. Пък те, пущините, едни хубавки, камътни, нито на майката намяхнват, [*] нито на бащата — катога други ги беха „сотворявали”. Ала една година като се върна, жена му го посрещна с празни ръки.

— Къде е? — попита още не закачил торбата с дюзеня.

— Кое?

— Детето.

— Нема.

— Оти?
 

*. врить — всички
саканисвам— стъписвам
намяхновам — приличам

156
 

— Не знам. . .

— Чудна работа! — замисли се Сотю и са почеса по врата.

На другата година — пак същото.

Като виде Сотю, че пак нема дете, не даде и да го умият, ами веднага се щурна към даскала. Пък той бе не само учител — и фелдшер бе и от много болести разбираше. И не лекуваше с билки, ами с истински илаче — от града му ги провадаха.

— Бате Димитре, Рада не ще да рада — проплакал Сотю и аха сълзите му да чучурнат.

— Щом не ще... какво?

-- Не ще да е от нещяне, ами не може. Та... дай й, викам, някви илаче, дано се даврандиса, [*] оти както е търнало, тъй ще си останем...

— Как тъй? Нали имаш деца? Колко са?

— Девет.

— Девет! — почуди се даскала и той като Сотя се почесал по врата. — Малко ли са девет?

— Че много ли са? Я виках барем още толкова да имам.

Позасмял се даскала под мустак и му рекъл, че с нищо не може да му помогне.

— Машината, дето е машина, та и тя са разваля, пък жената не е машина.

Върнал се Сотю у тях натъжен, печален... каточе гемиите му са били потънали. Затвори се и цяла зима не си показа носа навън.

Минаха се още няква и друга година — все тъй...

Една есен, като се връщал, до долната чешма накрай село видял, че две деца са били вкопчили да се бият. Той ги разтървал, ала и двете като петлета обикаляли около него, готови пак да се вчепкат.

— Чий сте деца вие, бре? — попитал ги строго той.

— На Сотя... Скълцаното. .. — отговори едното.

— А-а-а-, негови ли сте? Нема другиму кому да мясате!.. — скарал им се Сотю. Скоро да си вървите у нас, че видите ли тоягата? Я съм татко ви бре, маскари! — и той замахнал уж да ги удрие, а пък сърцето му се било изпълнило с бащинска гордост.
 

*. даврандисвам — съвземам

157
 

Като си влел у тях, жена му пак го посрещнала с пълни ръки.

Сотю тъй си и останал — втрещен. Сетне се ухилил и устата му са разчекнали до ушите от друго. . .

— Пак ли? — попитал той.

— Пак.

— Какво е?

— Момиче.

— Да е живо и здраво. Станаха десет. Има надежда ча още. . .

И започнал поред да пита кое как се казва. Че лесно ли се помнят имената на десет деца. . .
 

Разказал: XР. ДАСКАЛОВ


[Previous] [Next]
[Back to Index]