Бежещим през годините. Родопски сладкодумци
съст. Петко Величков, ред. Владимир Арденски
 
3. Мустанчовият кон
 

Старците разправеха, че когато турците намислили да хванат Синапя, тогава от всички села отишли хора да им помагат. И от Чепеларе отишли такива люде. Тех ги завел Кара Ибрахим, на Махмуд Аговски дедо. На онова време той управлявал Чепеларе и целата кааза. Кара Ибрахим е сбрал много люде и всичките с оръжие. Байректарят им е бил Мустан Кадицки. Който е носил байрека, той е вървел най-отпред и е яхал най-каматния кон.

Хубаво, ама ага са отишли на Машергедик и започнали да се бият със Синаповине хайти, отнейде дофъркал сребърен куршум, та е убил баш Мустан байректар. В същото време конян му е бил вързан до него за хвойна. И ага видел, че е убит стопанина му, конян закротил от вищене. Бърчинана се е носила от вищеше. Три дена конян вищел и копал с ногине около хвойнана и никому не се е дал да го наближи. На третия ден измокнал хвойнана и с нея барабар си дошол в Чепеларе, на Мустанчовите дворове. Ага людене чули, че си е дошол Мустанчовият кон, всички се сбрали, мнозина са се помъчили да го хванат, ала пак никому не се е дал.

Ага излела Мустанчовата майка, конят самичък се е подал към нея, турил главата на нейното рамо и като чилек започнал да вищи и плаче. Майката и тя се угребла за шията на коня и колкото й глас държел цирикала и наричала:

16
 

„Кончу ле, ален каматан, [*]
къде ми. кончу, остави,
твоян Мустанчу сайбия.
Кой ще те тебе да еха,
кой ще байрякан да носи,
кой ще сеймене да води?


И всъщото време, когато е плакала и кордила [*] майката, задали са се другите сеймени с песня:

„Байректарен е останал
зад Машеркедик планина,
под тьонка ела висока.
Дребни му пилце сеймене,
тьонке му ели кумшие...


Всичките люде наоколо се разплакали, ага гледали как са се вгребили майката и конян и как желно в едно цирикат и плачат. Майката — за синчока, конят — за стопанина. И всички видели как чучурили солзи и от очите на коня.
 

Разказал: АТ. РАЙЧЕВ
 

*. каматан — красив, хубав
кордя — нареждам, проточвам


[Previous] [Next]
[Back to Index]