Гоце Делчев. Писма и други материали
съст. Дино Кьосев
 
Галерия
 
Гоце Делчев и неговия другар Гоце Имов като юнкери в София
Гоце Делчев и неговия другар Гоце Имов като юнкери в София
 

Устав на БМОРК
Устав на БМОРК
 

Устав на ТМОРО
Устав на ТМОРО
 

Гоце Делчев и неговите другари и съратници Гьорче Петров и Никола Малешевски (в средата)
Гоце Делчев и неговите другари и съратници Гьорче Петров и Никола Малешевски (в средата)
 

Димитър (Мицо) Делчев, брат на Гоце Делчев, убит на 4 февруари 1901 г. в сражение с турски войски край с. Баялци, Гевгелийско
Димитър (Мицо) Делчев, брат на Гоце Делчев, убит на 4 февруари 1901 г. в сражение с турски войски край с. Баялци, Гевгелийско
 

Милан Делчев, брат на Гоце Делчев, убит на 12 юни 1903 г. в сражение с турски войски край с. Неманци, Кукушко
Милан Делчев, брат на Гоце Делчев, убит на 12 юни 1903 г. в сражение с турски войски край с. Неманци, Кукушко
 

Малко известна снимка на Гоце Делчев
Малко известна снимка на Гоце Делчев
 

Гоце Делчев, Климент Шапкарев (в средата) и Ефрем Чучков
Гоце Делчев, Климент Шапкарев (в средата) и Ефрем Чучков


[Back]