Гоце Делчев. Писма и други материали
съст. Дино Кьосев
 
6. Писма и записки до Туше Делииванов
 
От пролетта па 1901 до началото на 1903 г. Туше Делииванов и Димитър Стефанов заместили Г. Делчев и Г. Петров във функциите им на задгранични представители на ТМОРО — в някои документи Делииванов и Стефанов се именуват делегати. И през това време обаче фактически Г. Делчев ръководел работите по доставка и препращане на оръжие, по организиране и прехвърляне чети в Македония и Одринско и пр.


Всичките 32 писма и записки имат почти еднакво съдържаше — нареждания да се отпуснат суми на разни лица за издръжка и помощ, за покупка на оръжие и други материали и пр.
 
 

171

Туше,

Дай на Филипов [1] 200 лева среб[р]о и 30 л. По-скоро ти излези, за да намериш синът на Манчо.

Гоце

11 /IV 02

ЦПА, ф. 232. а. е. 36, л. 1

1. Вероятно Стоян Филипов от с. Старчища (Невроконско), четник и по-късно войвода в Серския революционен окръг, след войните активен деец на ВМРО начело с Тодор Александров и след него — с Иван Михайлов.
 


172

Туше,

Дай на приносящи[я] Добри Даскалов [1] около 20 лева, за да си вади пашапорт за дома. И при тръгванието му ще се дадат за път, затова после ще му вземеш разписка.

Гоце

София
20/V

ЦПА, ф. 232, а. е. 36. л. 2

1. Добри Даскалов — активен деец на ТМОРО, войвода на чета в Тиквешки район.

259
 
 

173

Туше,

Дай на приносящия три лева, че му требвали за портрет.

Гоце

София
4/VI 02

Земи му и разписка за 5 лев[а], понеже и завчера му даде 2 лева за опинци.

Същ

ЦПА, ф. 232, а. е. 36, л. 3


174

Туше,

Дай на приносящия 3 1/2 лева за опинци и за портрет.

Гоце

6/VI 02

ЦПА, ф. 232, а. е. 36, л. 4


175

Туше,

Дай на Гйоре за Ангелица 15 лева.

Гоце

София, 7/VI 02

ЦПА, ф. 232, а. е. 36, л. 5

260
 
 

176

Туше,

Дай на приносящий настоящето 15 лев[а] ср., за да си иде у дома (Стара Загора), като обещава да ги върне, щом стигне там.

Гоце

София
13/VI 02

ЦПА. ф. 232, а. е. 36, л. 6


177

Туше,

Приносящий настоящето е кираджията, за който ти говорих. Дай му срещу разписката, която ще ти поднесе, 110 лев[а] ср.

Гоце

София
15/VI 2

ЦПА, ф. 232, а. е. 36, л. 7


178

Туше, дай на приносящите настоящето 30 лев[а], за да си изкарат пашапорти.

Гоце

София
15/VI 02

ЦПА, ф. 232, а. е. 36, л. 8

261
 
 

179

Туше,

Дай на Тимо 10 лева, за да ги носи на Марина.

Гоце

София
19 17/VI 02

ЦПА, ф. 232. а. е. 36. л. 9


180

Туше,

Идете с Карчо [1] да накупите материя за патронташи и калъфи. Според него щели да излезат много ефтини. Направи покупката още тая вечер.

Гоце

София
17/VI 02

ЦПА, ф. 232. а. е. 36, л 10

1. Гоце Карчо от Кукуш, четник на Г. Делчев, загинал заедно с Д. Груев през декември 1906 г.
 


181

Туше,

Нишо се захванал на търговия, иска 30 лев[а] в заем. Немам против, ако и ти си съгласен, дай му, но с внушение да ги върне.

Гоце

София
19 21/VI 02

ЦПА, ф. 232. а. е. 36, л. 11

262
 
 

182

Туше,

Дай на приносящий Гоно Дончов около 5 лев[а], за да иде да си търси работа.

Гоце

София
19 24/VI 02

ЦПА, ф. 232, а. е. 36, л. 12


183

Туше,

Дай на приносящий настоящето 10 лева, за да изплата на един кираджия, отишел от Кюстендил в Дубница и оттам тук. Тук има кираджии, та хубаво ще бъде да изпратим вещите в Кюстендил, затова погрижи се да ги сьбериш на едно место и оттам да ги нагласат в сандъци. Добре ще бъде да вземеш и около 30 чифта цървули.

Гоце

София, 25/VI 02

ЦПА, ф. 232, а. е. 36. л. 13


184

Туше,

Дай на Марко [1] 50 лева, за да иде в Кюстендил на церение.

Гоце

28/VI 02

ЦПА, ф. 232. а. е. 36, л. 14

1. Вероятно Г. Петров, чийто псевдоним е Марко.

263
 
 

185

Туше,

Дай на Ив. Дорев 20 лев[а] в заем.

Гоце

София
29/VI 02

ЦПА, ф. 232. а. е. 36, л. 16


186

Туше?

Дай на Карчо пари, за да вземе още 30—40 чифта опинци.

Гоце

София
19 1/VII 02

ЦПА, ф. 232, а. е. 36, л. 16


187

Туше,

Дай на приносящий настоящето 15 лев[а], като ги отбележиш на моя сметка, че аз му взех разписка и за тия, и за онез, които бех му дал по-преди.

Гоце

София
19 2/VII 02

ЦПА, ф. 232. а. е. 36, л. 17

264
 
 

188

Туше,

Дай на Запрев 10 лева, за да идат на баня неколко дена.

Гоце

София
19 7/VII 02

ЦПА, ф. 232, а. е. 36, л. 18


189

Туше,

Приносящий настоящето е бил даскал в едно от кочанските села (с. Тръкане). Забегнал поради подозрителното му положение и по настояванието на тамкашните районни ръководители. Последните пишат да му се помогне парично, затова и го пращам при теб да му дадиш една за всекога помощ от 25— 30 лева.

Гоце

София
19 16/VII 02

Р. Р. От Пловдив получих писмо, с което ми се съобщава, че се продавала една къса манлихера за 4 наполеона, а пише ми се още, че имало да се продават патрони. Прати 5 наполеона на адрес: Димитър Общински, аптека „Галиний”, за да купи и пушката, и патрони, колкото намерат. Прати ги още днес. Приключвам телеграмата тук от Кърбларов — и той иска 40 лева. Прати му ги чрез председателя на тамкаш[ното] македонско] дружество.

Същи

ЦПА, ф. 232, а. е. 36, л. 19

265
 


Писмо № 189   [[ По-голям образ ]]

266
 
 

190

Туше,

Дай на приносящий настоящето 6 лева за две момчета, които ще заминат в Кюстендил.

Гоце

София
19 24/VII 02

ЦПА, ф. 232. а. е. 36. л. 2


191

Туше,

Дай на Василя 10 лева и ги впиши, както ще ти каже.

Гоце

София
10/VIII 02

ЦПА, ф. 232, а. е. 36. л, 22


192

Туше,

Дай на Попов 50 лев[а| злато, за да ги прати на затворниците в Гърцко.

Впиши ги за тов[а].

Гоце

София
19 11/VIII 02

ЦПА, ф. 232, а. е. 36, л. 21

267
 
 

193

Туше,

Дай на приносящий настоящето около 630 лев[а], за да иде, където требва, да вземе около 9 манлихерови.

Гоце

София
19 24/VIII 02

ЦПА. ф. 232, а. е. 36, л. 23


194

Туше,

Дай на приносящий настоящето 5 лев[а] за електризация на ръката и за бани.

Гоце

София
31/VIII 02

ЦПА, ф. 232. а. е. 36, л. 24


195

Туше,

Дай на приносящи[я) 30 лев[а| за момчет[ата].

Гоце

София
7/IX 02

ЦПА, ф. 232. а. е. 36, л. 25

268
 
 

196

Туше,

Дай на приносящ[ия| 30 лев[а] за момчет[ата].

Гоце

11/IX 02

ЦПА, ф. 232. а. е. 36. л. 26


197

Туше,

Дай на приносящи[я] 60 лев[а] в заем. Не е прилепски кираджия, а крушовски. Земи му и разписка. Той ще ги изплаща на срокове. [1]

Гоце

19 12/1Х 02

ЦПА, ф. 232. а. е. 36. л. 27

1. Записката е написана върху обратната страна на писмо от Г. Петров, в което той ходатайствува да бъдат отпуснати 60 лева на Янаки, който „бил много на тясно”.
 


198

Туше,

Дай на Стефана 100 лев[а] в заем.

Гоце

19 19/1Х 02

ЦПА, ф. 232, а. е. 36, л. 28

269
 
 

199

Туше,

Дай сто лева още на приносящи[я] за сметка на Стефан Урумов.

Гоце

21/IX 02

ЦПА, ф. 232. а. е. 36. л. 29


200

Туше,

Дай на Запрев 10 лев(а], впиши ги на мое име.

Гоце

София
19 25/1Х 02

ЦПА, ф. 232. а. е. 36, л. 3


201

Туше,

Дай на приносящ[ия) 15 лев[а| временна помощ. Той е от битолската чета.

Гоце

София
19 2/Х 02

ЦПА, ф. 232. а. е. 36. л. 31


202

Туше, Дай само 5 лева. [1]

Гоце

ЦПА, ф. 232. а. е. 36, л. 32

1. Записката е написана ВЬПХУ обратната страна на писмо без подпис, с което се искат 15 лева.


[Previous] [Next]
[Back to Index]