Гоце Делчев. Писма и други материали
съст. Дино Кьосев
 
4. Писма и телеграми до Иван Бележков
 
Иван М. Бележков, по професия учител, бил пунктов началник на ТМОРО в Лъджене за района на Чепинското корито. През този пункт минавали каналите на организацията през Якоруда за Мехомия (Разлог), Неврокоп (Гоце Делчев) и нататък, както и през Доспат на юг към Беломорието.


150. Шифровано писмо. Дава указания как да се пише с шифър. Да се изяснят недоразуменията с Молеров. Да се уреди въпросът за внасянето на оръжие в Неврокопско

151. Писмо. Изпраща няколко пакета с брошури и в. „Дело”, които да се разпределят за вътрешността

152. Писмо. Да даде препоръчително писмо на Иван Мардов, който искал да замине за дома си, за да остане в местната чета. Да поръча специална материя за 10 кепета

153. Писмо. Да се направят усилия, за да се задоволят исканията за оръжие. Част от книгите да препрати в Разлог

154. Писмо. Съобщава, че праща два колета с вестници и десет екземпляра от книгата „Средногорско въстание”. Много е нужен плат (холево) за кепета

155. Писмо. Съобщава, че организацията не се ангажира с работи, които са извън нейните задачи. Праща вестници и районни карти за вътрешността

156. Писмо. Уведомява за уреждането на някои въпроси с митническите власти, за пречки при назначаването на Бележков за учител и за нуждата от оръжие

157. Телеграма

158. Телеграма

159. Телеграма

160. Писмо. Приносящият, като се върне, да донесе вещите на Куслев

161. Писмо. Пристигналите 5 души да стоят там, докато бъдат повикани

162. Писмо. Да взема пушки от Саранбей и веднага да ги изпраща във вътрешността. За подпомагане на бежанците да се създадат комитети от тамошни учители, които да се обърнат към Славянското дружество за помощ. Да съобщи дали може да мине незабелязано чета за Разложко и Неврокопско

163. Писмо. Пращането на оръжие за вътрешността ще върви по-бързо и в по-голямо количество, когато се проявява повече енергия и по-жива инициатива
 


150

Шифровано писмо. Дава указания как да се пише с шифър. Да се изяснят недоразуменията с Молеров. Да се уреди въпросът за внасянето на оръжие в Неврокопско.

12/V 02

Висока, писано от Ахил, горна дата.

Писмото ти получих. Считам за нужно да направя следната бележка относително писванието с шифър. За правило да се има, щото началото на писмото да не бъде с общеизвестната дума. Добре ще бъде, ако се почва с некоя измислена фраза. Никакви цифрени числа да не фигурират. Едносложните и двусложните думи да се сливат и най-после писмото да се завършва с непотребна и недосетлива цифра. Това да се прави, за да не може лесно да се открива ключа.

Относително декларацията на Молерова [1] искаме да отговори на въпроса, как[во] разбира под думите „аз служа на делото”. Това го искаме, защото не само той, а мнозина казват и декларират тая формула „аз служа на делото”, като вземете и княз, и правителства [?], и екзархия, и върховен комитет, и дипломация, и сърбско правителство служат на делото. Ние питаме Молерова член на вътрешната организация ли е или нещо отделно от нея? Нека отговори чрез теб, и то по-скоро.

Ако сте се споразумели с него да се внесат въпросните пушки в Неврокопско, нищо не значи, ако отидат неколко лева по преноската им назад към Лъжене или към оная точка, която представлява най-голема сгодност за към Неврокопско. Предоставаме тебе ти да наредиш тоя въпрос по начин, който намериш за най-добър, като, разбира се, вземете всичките охранителни мерки, та да не изпаднат в ръцете на властта.

Необходим е материал в района ти; даже ако не може тез пушки да се внесат от една или друга пречка, влез в преговори с Ковачевалията Стоян, ако той може, сто или двесте

225

на износна цена да ни достави там, където намерите за добре. Ако Георги Ангелов не помага и ако ти е потребен такъв човек, да ти изпратим Доленлията, бивши куриер, живущ тук и когото добре познавам и който ме помоли да ти пиша да подканиш селото му да помогне на домашните му.

В Долени [2] обработват материя за кепета, наречена . . . . . . . [3] Заръчи да приготвят за десетина, само че цветът да бъде чисто сив, и то в най-скоро време. За стойността навреме ни съобщи, за да им я изпратим. Кога ти дотрябат пари, пиши ни и чрез кого да ти пратим.

С братски поздрав. Добро време.

ЦПА, ф. 232, а. е. 19а, л. 33

1. Симеон Молеров — от Банско, активен деец на ТМОРО. Със своето държане той дал повод да се мисли, че има някакви недопустими връзки с хора от ВМОК, противници на ТМОРО.

2. Село в Неврокопско.

3. Нечетливо.


151

Писмо. Изпраща няколко пакета с брошури и в. „Дело”, които да се разпределят за вътрешността.

София, 23. V. 1902 г.

Друже,

С Молеров тъкмо сега се видях, но още нищо не съм говорил. Ще се срещнем повторно. Защо не пишеш? Днес изпращам неколко пакета чрез Масларов, в които има брошури и вестник „Дело” [1]. Разпредели ги и без забавяне ги изпрати в Разлог, Неврокопско, Демирхисарско и Серско. В последните места ги препращай чрез Неврокопско.

С поздрав
Гоце

НПГД (Ск.), стр. 213

1. Седмичният вестник „Дело”, излизал в София под редакцията на П. К. Яворов през времето от януари 1901 до юли 1902 г. Отстоявал позициите на ТМОРО.

226

 


152

Писмо. Да даде препоръчително писмо на Иван Мардов, който искал да замине за дома си, за да остане в местната чета. Да поръча специална материя за 10 кепета.

Бай Бележков,

Приносителя на настоящето Иван Мардов, родом от Каракьой [1], дошел в България около Димитровден, който, може би, е тебе познат, сега иска да си върви у дома, където, ако има место за него в четата, ще остане, ако не пък, пак ще се върне. За да имат другарите вера в него, необходимо му е писмо от наша страна. Дай му такова ти оттам, като в същето време го улесниш посредством некой наш куриер за заминаванието на границата. Заръчи за около 10 кепета [2] (холево) материя чиста сива, която прават в Долени. Пиши ни за работата там.

С поздрав твой
Ахил

София, 19 17/V 02

АБАН, ф. 100
 
1. Село в Неврокопско.

2. Връхна дреха, ямурлук за четник.


153

Писмо. Да се направят усилия, за да се задоволят исканията за оръжие. Част от книгите да препрати в Разлог.

Асене, [1]

Писмото ти получих завчера, а отговарям днес, като сметах да мога изуча оттук — от Луката [2] — некои и други работи по вашия край. И той (Луката) отговаря, че гласът на всички тамкашни засега е един: оръжие. А ний ще требва да направим усилия, за да задоволим донекъде тоя глас. Пишиш ми, че Джорджев се е захващал да направи покупка от Пловдив. Ако това може да стане, кажи веднага да се завземе й на първа ръка ни достави 300 кримки с по 150 патрони до Батак,

227

които още при доставянието да се складират в сгодна за изнасяние къща. С Комисиева ще направим нужното. Щом Джорджев достави, ще му ги изплатим. А преди това не ще направиш зле, ако правиш пазарлък, па да може поне до 4—4 1/2 лева едната кримка. В краен случай само, когато не склони на горната цена, дай му 5 лева.

Мартините по-горе от 30 лева, най-много 32 недей ги взима. Да се гледа, щото и пушките, и патроните да бъдат здрави, чисти и неръждиви.

Требваше част [от] изпратените книги да препратиш и в Разлога. Недей бърза да додиш, докато не се нареди и пренесе материал. Ведно с настоящето изпращам и вестници пак за същите райони. С Молеров уж се разбрахме, но ти требва да стоиш там, защото не знаем дали не е направил нещо с върховния, а това ще се укаже в конгреса. Човеци оттук не съм пратил освен оня от Каракьой, за когото ти писах навреме. Давай сведения из живота на тамкашните райони.

Пишиш ми, че на 21 того си ми писал, но писмо от тая дата не съм получил. Влез в сношение с вътрешните и нареди, щото всека седмица да идват куриери.

Сметаме да направим покупка и от неколко револвери за нататък.

Поздрави Масларов, Главеев и Джорджев. Каквото направиш с последния, извести ме.

С поздрав
Ахил

София, 19 31/V 02 г.

Ил. Илинден, 1931, 6, стр. 8
 
1. Псевдоним на Иван Бележков.

2. Лука п. Теофилов.


154

Писмо. Съобщава, че праща два колета с вестници и десет екземпляра от книгата „Средногорско въстание”. Много е нужен плат (холево) за кепета.

София, 19 1 /VI 02

Асене,

Днес изпращам два колета от в. в. „Право” и „Дело” и 10 екземпляра от „Средногорското въстание” [1]. Разпредели ги съразмерно за Разлога, Неврокоп, Серско и Демирхисарско.

228

Писмо № 154
Писмо № 154   [[ По-голям образ ]]

229

Нищо ми не пишиш за канала в Разлога. Ако не си го уредил, погрижи се да направиш по-скоро това. Вчера ти писах по-подробно по въпроса за оръжието. Ако не си заръчал „Холево”, плат за кепета, изработван в Долен или Каракьой, по-скоро заръчи, че много ни требва. Парите за изплащание ще ти проводим.

Когато ти се свършат парите за разноски, пиши ни да ти пратим. Поздрави и Масларов, и Главеев, и Джорджев.

Твой
Ахил

[Вляво отстрани]
Къде е установен Комисиев?

Ил. Илинден, 1931, 6, стр. 7 (с фотокопие)
 
1. Вероятно „Бележки за Средногорското въстание” от Тома Георгиев, излязла в София през 1901 г.


155

Писмо. Съобщава, че организацията не се ангажира с работи, които са извън нейните задачи. Праща вестници и районни карти за вътрешността.

8. VI. 1902 г., София

Асене,

Получих писмото ти и вервам, че и ти си получил моето. Нищо ново нема да ти пиша. Ще ти кажа само, че условието, което предлага пограничният, е не само неприемливо, но и никак не може да се изпълни. Никога нашата организация не се ангажира, нито пък се е ангажирала некога с работи, които са извън нейните задачи, пък и за мене това е непонятно, когато от нас се иска това, което ние искаме от целия свет. Гледай по-бързо да направиш нещо за Стоян Георгиев. Съобрази се с моето последно писмо по въпроса за него. Чрез X. Г. ти пращам вестници и един пакет с районни карти, предназначени за Неврокоп и за Серес. Препрати ги заедно с вестниците, които ти пращам с същото лице, но винаги при пре-

230

пращането да пишеш на другарите вътре и по едно писмо. Вестниците, които сега пращам, са определени само за Неврокопско, Серско и Демирхисарско, а за Разлог ще пращаме по друг канал. Гледай да уредиш въпроса за покупката. Съобщи ни дали винаги има куриери по тамкашните места. Защо не си направил досега по-широк отчет за всичко извършено? Поръча ли „холево” за кепета? [Следва текст с шифър, който не е дешифриран.] [1] За получаването на всичко това — вестниците, картите и др. — ми отговори веднага.

С братски поздрав
Ахил

ПГД (Ск.), стр. 40
 
1. Думите, заградени в скоби, се съдържат в текста, който публикува Л. Лапе (Писмата на Гоце Делчев, Скопие, 1951 /. Не е ясно защо не е дешифрирал „текстът с шифър”.


156

Писмо. Уведомява за уреждането на някои въпроси с митническите власти, за пречки при назначаването на Бележков за учител и за нуждата от оръжие.

Иване,

Получил съм всичките ти писма, а сега чак ти отговарям, защото въпросите, които не занимаваха, беха недорешени. Постановлението е веч повърнато назад, без да бъде потвърдено от министерството. Остава на митничкия управител да направи това, което се намери за добре. И ти като ме уверяваш, че той желае да услужи и да прави добро, не се съмнявам, че ще протака работата, а ще гледе в най-скоро време да тури край на тая печална случка.

Въпроса с тебе още е неопределен в м[инистерство]то. Знае се само, че не ще те назначат в Каменица [1]. Казваш да се действува чрез некои приятели, но и това не помага, тъй като досега се е действувало чрез най-близки хора до министера и началниците му.

Думата е да те назначат другаде, па бакалъм. Ако те назначат, ще се съобразим с обстоятелствата, па и ако не те

231

назначат, нема много да губиш. Не безпокой се твърде — всичко ще се нареди.

Говориш върху жаждата на населението за оръжие и то да бъде по-солидно. Всички знаем и чувствуваме това, но нали знаеш как стои положението? Нима не знаем, че по-солидното оръжие е винаги за предпочитание пред по-слабото, макар и в по-малко количество? Всички това го изповядваме, но при немание на солидното задоволяваме се и с по-слабото, стига да не ни се изпречват разните пречки, които спират нахвърля-нието и на това, що ей сега го имаме. Ний бихме желали да можем 2000 мартини да хвърлем вътре, отколко[то] шест хиляди кримки, но ето че не можем намери нито 6, за да въоръжем неколко души другари. Не е лъгал Савата [2], като е казвал, че сме влегли в споразумение с фабрика за по-солидно оръжие, но нищо не можем направи, понеже мъчно се внасят отвън. Всичко, всичко знаем, но ръка къса, та нека гледаме и по-малкото да се внася. Знаем, че и за четите манлихеровите са по-добри, но ето и за тех ги немаме. Що имахме и имаме, те са наместени и нагласени, затова и отсега нататък ще въоръжаваме четите с мартини или бердани.

Тук отникъде не можем намери манлихерови. Ще гледаме да изпратим на ония пушки, които са в четите, още патрони, но пушки не. Аз тук нагласих около 10 мартина и с тех мисля да въоръжа момчетата, които сметам да ги пратя в неврокопската, демирхисарската и серската чети. Как би казал, дали по-добре ще бъде да ги пратя през Лъжени или през Самоков? Отговори ми по-скоро, за да не ги бавя още за дълго, че откато сме се заготвили, месеци минаха. Ако ги пратя откъм Самоков, ще требва да известиш неврокопчани да кажат на техната чета да замине към Разлога, за да ги посрещне.

Въпросът с Главеев ще требва да се предложи на централния, защото тук нито ния можем го реши, нито пък върховний, понеже не влиза в неговата дейност. Нека той по-бърже ми извести кога ще требва да се внесат тези двесте лева и в кое дружество и дали всички наведнаж ще требва да се внесат.

Поздравлявам Куслев [3] с добре дошел и му пожелавам по-скорошното му изцерявание.

Дръж точна сметка за приетите материали и пращаните навътре.

Поздрави всички

С поздр[ав]
Гоце

232

 

[На 1 стр. встрани и отгоре]
Подкани по един най-строг начин Коце Банскалията да повърне оръжието, като в същевременно му напомниш и за последствията, ако откаже да го предаде.

Кой Молеров му я дал? Ако е Костадин, защо последния не му я иска?
Същи

София, 19 16/VIII 02

АБАН, ф. 100
 
1. По онова време село, а сега квартал на Велинград.

2. Сава Михайлов.

3. Христо Куслев — от Кукуш, учител, след това войвода в Петричко и Неврокопско, участвувал в четата на Г. Делчев, която през януари 1903 г. заминала за Македония.


157

Телеграма

София
23/VIII 1902 г.

Л[ъджене]
Масларов, учител
Бележков
Кираджиите да върват, за 10 дена най-късно да донесат 5 до 6 топа холево като прежните. За постановлението ще науча.

Гоце

АБАН, ф. 100
 

158

Телеграма

София
15. IX. 1902

Л[ъджене]
Бележков
Обжалвай постановлението, ако можеш. Прати Кус[л]еву вещите.

Гоце

АБАН, ф. 103
 
233

 


159

Телеграма

София 1
13/Х [1902]

Л[ъджене]
Ив. Бележков
Веднага прати холевото.

Гоце

АБАН, ф. 100
 

160

Писмо. Приносящият, като се върне, да донесе вещите на Куслев.

Иване,

Нека приносящий настоящето се върти при теб, докато телеграфирам да го пратиш за насам. Когато се върне, да му предадиш и вещите от Куслев да ги донесе.

Гоце

София
19 13/Х 02

[Встрани]
Прати веднага холевото (кепетата).

АБАН, ф. 100
 

161

Писмо. Пристигналите 5 души да стоят там, докато бъдат повикани.

София, 2. XI. 1902

Иване,

Тези 5 души, между които са Запрев, Тане и др. познати на теб, ти ги пращам, за да се навъртат около тебе, докато

234

не ги повикам. Затова нека седят там, а ти ги подпомагай в случай на нужда поне с по три гроша на ден за храна.

С поздрав
Гоце

[На обратната страна]
За господин
Иван Бележков, Лъджане

НПГД (Ск.), стр. 227
 

162

Писмо. Да взема пушки от Саранбей и веднага да ги изпраща във вътрешността. За подпомагане на бежанците да се създадат комитети от тамошни учители, които да се обърнат към Славянското дружество за помощ. Да съобщи дали може да мине незабелязано чета за Разложко и Неврокопско.

София, 28. XI. 1902 г.

Иване,

Получих двете ти писма — онова чрез Туше [1] и онова по момчето от серската чета. От тех се вижда, че ти си прашал и други, но ето ние от дълго време освен горните [други] не сме получавали. Как така да пропаднат? За в бъдеще писмата да ги адресираш на адреса, който ти каза Пърличев [2].

Днес ти изпращаме пари, а ти, щом ги получиш, съобщи ми и в същото време изпрати ми една сметка за сумите, които си изразходвал, откакто даде сметка.

При вземане на пушки от Саранбей [3] да имаш за правило следното: ние тук не определихме пред братя Иванови колко пушки ще вземем, а им казахме — колкото можеш да прибереш ти. Затова ти вдигай колкото се може повече, само че не да се държат в Лъджене, а да ги пращаш вътре. Откогато бехме престанали да вземаме, досега си дигнал 200, а братя Иванови ми казват, че в склада имало още 100 и повече. Погрижи се да ги вдигнете и приберете и тех. Започне ли да се изпразва техният склад, потърси друг. Гледай само да не объркаш сметките, защото ние тук им плащаме съгласно твоите съобщения.

235

Съобщи ни колко пушки си прибрал досега, откогато прибрахме първата доставка, и колко каси патрони. Винаги сме-тай една каса патрони за пет пушки.

Оплакваш ми се, че немало кой да се грижи за тамошните бежанци. Ако друг не вземе инициативата, вземи я ти и формирайте с неколко тамошни жители комитети за подпомагане на бежанците [4], а тези комитети нека се обърнат към Славянското благотворително дружество да отпусне помощ. С мълчание и бездействие отникъде нищо не излиза. Тукашните благотворителни дружества и не знаят, че там има бежанци, па дори и ние не знаем. Побързайте двама-трима оттам да телеграфирате и до вестниците, и до дружествата за положението на бежанците. Не позволявай якорудчани да харчат от вътрешните комитетски пари. Това може да стане при крайна нужда, и то когато не може да се иска помощ от друго место. Според мен дори при крайна нужда не требва да им се позволи, тъй като това ще създаде лош прецедент, а требва да им се помага отстрани.

Нека поседят още малко момчетата там. Наближава времето да си влезат.

Отговори ми бързо на следното: 1) може ли чета да мине свободно сега, при този снег, от вас за Разлог и за Неврокопско; 2) ще може ли да мине, без да я забележат административните и военно-пограничните власти; 3) ще може ли, ако оттук се пратят с кола всички принадлежности за четата, да стигнат при тебе или гдето ти ще намериш за най-добре, за да се въоръжи четата успешно; 4) имаш ли вземане-даване с пограничната стража и ще може ли да се избегне нейният поглед, особено ако намерим за потребно [четата] да замине за Разлог? Ако това е възможно, отговори ми по какъв начин да изпратим принадлежностите за четата и къде предлагаш ти да ги разтоварят.

Съобщи ми по колко се продават кепетата, та искат 25 турски лири.

На Васил не можем да дадем никакви пари.

Гледай да прибереш и другите, които беха оставени в Пазарджик. Дай ми списък на материалите, които са при теб. Добре ще бъде, ако ми изпратиш една обща сметка освен онази, за която ти писах по-горе, и да изложиш в кое село какво ще се внесе, но не сметка на листче, а редовна.

Поздрав
Гоце

НПГД (Ск.), стр. 227-229

 236

1. Вероятно Туше Делииванов, който в онова време заедно с Димитър Стефанов бил задграничен представител на ТМОРО.

2. Кирил Пърличев — от Охрид, по онова време изпълнявал функциите на секретар на задграничното представителство на ТМОРО в София.

3. Гара Саранбей — сега гр. Септември.

4. Става дума за бежанците, които преминали границата след т. нар. Горноджумайско въстание.


163

Писмо. Пращането на оръжие за вътрешността ще върви по-бързо и в по-голямо количество, когато се проявява повече енергия и по-жива инициатива.

Иване,

Докато бех в Висока, по твоите сведения относително пре-носката на дългите от кадикьойци [1] намирах последните за виновни, дето преноската не върви бърже. Тез дни обаче, като се срещнах с другарите от Кадикьой, разбрах, че само тогаз преноската ще върви успешно, бързо и в големо количество, когато от твоя страна се прояви повече енергия и по-жива инициатива. Знай едно, че оттук да идват коне при тебе е почти невъзможно и твърде рисковано, а пък само с хора да става преноска, не ще се стори нищо — никаква сума от дълги не ще се внесе, а толко[ва] голема нужда има от големо количество!

Ето защо правиш що правиш, гласи как ще гласиш, гледи с коне откъм Лъжени да изкарваш на товари колкото се може повече, като, разбира се, при всеки товар дълги да има и нужното количество жирове (кур[шу]ми), да ги изкарваш неколко часа вътре в Кадикьойско. Това требва да направиш при каквато и скъпотия да излиза преноската. Ако други хора нема да вършат тая работа, нека най-подир да я върши Гйорги Ангелов, като го цениш с месечна плата, и даже други хора цени, ако той иска това.

А вервам, че и Лико Манов ще ти помогне в тая работа. Ако [се] чувствуваш слаб да наредиш въпроса за преноската самичък, потърси от Висока човек, който може да го нареди, защото тукашното положение по отношение на дългите е нетърпимо, па и губението на времето е непростително. В скоро време требва да се внесат по горния начин не само онези, що

237

ги има[ш?] там, но да подканиш другарите в Висока да задължат тамкашните търговци да свалят около 1000 дълги в Сар[ан]бей. Аз им съм оставил в аванс около 300 лири.

Бързи, че времето минало, а работа никаква не се извършило. Нека занапред да не губим ни ден.

Прати с първа поща около 300 жира [?] от руска (българска бердана), 400 от сърбска и около 200 манлихерови. Пращай и вестници.

Пак ще повторя, час по-скоро нареди преноската с коне на 2—3 часа навътре в Кадикьойско, както що се внасяше поминалата година. Пращай и вестници редовно.

С поздрав
Ахил

[На 1 стр. горе, от друга ръка]
Из Неврокопско 1903 г.

[На края на писмото, от друга ръка]

1) Револвери                     69
2) Солидни пушки              6,15
3) Бомби и динамит           4

4) Колко оръжие да се...     0,55
5) Развалените пушки       75
                                            ___
                                            80,45
6) Сандъците (?)
7) По средствата
8)                                         80,45
                                                 80
                                             ___
                                            81,25

АБАН, ф. 100
1. От Кадикьой, псевдоним на Неврокоп. В случая става дума за ръководителите на ТМОРО в Неврокоп.


[Previous] [Next]
[Back to Index]