Гоце Делчев. Писма и други материали
съст. Дино Кьосев
 
12. Шифри


335
 

1. Ключовете на пет от шестте шифъра, с които си е служил Г. Делчев, са открити от съставителя.


[Previous] [Next]
[Back to Index]