Гоце Делчев. Писма и други материали
съст. Дино Кьосев
 
10. Приходно-разходна книга. Списъци

232

Приходно-разходна книга, в която Г. Делчев е записвал собственоръчно всички суми, получени и разходвани от него през 1902  г.
(април — декември)

321
 

Първата страница на документ 232 (приходо-разходна книга)
Първата страница на документ 232 (приходо-разходна книга)  [[ По-голям образ ]]

322
 

323
 

324
 

325
 

326
 


 

1. Приходо-разходната книга е намерена в открития неотдавна личен архив на Г. Делчев. В архива се съдържат документи от 1901 до 1902 г. „Книгата” се състои от зашити с черен конец 12 листа линирана хартия, от които са използувани само 5 (10 страници), разграфени и номерирани от Г. Делчев.

Повечето лица, които са получили суми от Г. Делчев, са известни дейци на организацията (кратки сведения за тях са дадени на други места в сборника). В приходо-разходната книга обаче са записани и лица само с името или презимето си. За някои от тях може да се предполага, че са известни македонски дейци и близки съратници на Г. Делчев (например Яне — Яне Сандански, Савата — Сава Михайлов, Аргир — Аргир Манасиев). Същото може да се каже и за някои лица, които са записани само с презиме и първата буква на името си (например Д. Стефанов — Димитър Стефанов, М. Чаков — Михаил Чаков, П. Напетов — Петко Напетов, К. Нунков — Костадин Нунков, Тюфекчиев — Наум Тюфекчиев, А. Чакъров — Александър Чакъров и др.). В книгата има и редица имена, за които засега е невъзможно да се каже нещо определено (например Спиро и Миле Яневи, Божидаров, Евтим Христов, Никола Стоянов, Янка и др.).

В разходната част на книгата няколко пъти срещаме името Ив. Славов. Това е стопанинът на хотела, в който са живели Г. Делчев и други дейци на организацията. В личния архив на Делчев са запазени 5-те разписки, дадени от Славов срещу получените суми.

2. „I-та 500" и „II-та 500-ца" — вероятно става дума за суми от 14 500-те тур. лири, получени за освобождаването на мис Стон и Цилка. Тази сума е била прехвърлена в София и оставена на съхранение у доверени лица.

327
 

Последната страница на документ 232 (приходо-разходна книга)
Последната страница на документ 232 (приходо-разходна книга)  [[ По-голям образ ]]

[Previous] [Next]
[Back to Index]